Znáte změny v přijímacím řízení na střední školy?

Končíte devátou třídu a rozhodujete se, na kterou střední školu půjdete? V tom případě byste se měli seznámit se změnami, které byly schváleny na základě novely školského zákona, jež k 1. 1. 2012 nabyla účinnosti.

Nejdůležitější změnou je počet podávaných přihlášek, který byl snížen ze tří na dvě. Tato úprava se týká jak uchazečů, kteří se hlásí do prvních ročníků denního studia na střední školy, tak i žáků pátých a sedmých tříd, kteří mají zájem o studium na nižším stupni gymnázia. Pokud tak ještě nemáte vybráno, je nejvyšší čas, jelikož přihlášku musíte odevzdat do 15. března. Odlišný od minulých let je i způsob podání přihlášky, jelikož v současnosti budou zájemci podávat přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy a nikoli prostřednictvím základní školy.   

Nově se sjednocuje také termín pro první kolo přijímacích zkoušek, které se budou konat pro všechny formy  vzdělávání v období od 22.  do 30. dubna (některé školy však uvádějí termíny až do 7. května). Ředitelé škol si pak sami v tomto časovém rozmezí stanoví termín přijímací zkoušky na některý pracovní den. Příjemnou novinkou pro vás můžete být prodloužení lhůty uplatnění zápisového lístku (ten dostanete na své ZŠ nebo na příslušném krajském úřadě), která byla změněna z pěti na deset dnů a počítá se ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacích zkoušek. Právě odevzdáním zápisového lístku řediteli vybrané střední školy dokládáte, že se chcete stát jejím studentem. Vzít zpět zápisový lístek, jako tomu bylo v minulosti, však novela zákona neumožňuje. Výjimku může uplatnit pouze žák, který bude přijat na jinou školu na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je tedy rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Pokud se stále rozhodujete, podívejte se do našeho katalogu škol, kde najdete všechny střední školy v České republice.

Přidáno: 06.03.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si