Změny ve vzdělávání, které nás v tomto roce čekají

Vzdelani

Rokem 2013 vstupují v platnost změny, které výrazně zasáhnou zejména maturitní a pomaturitní ročníky.
První z nich je inovace nepříliš úspěšných státních maturit.
Především se ustupuje od konceptu základní a vyšší úrovně státní zkoušky – od letoška jej nahradí jediná úroveň obtížnosti.

Zachován zůstává současný model obsahující povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a výběr mezi zkouškou z matematiky a z cizího jazyka.
Maturita z češtiny bude mít i nadále tři části – didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku – druhé dvě části se ale (opět) budou hodnotit na jednotlivých školách.
V maturitě z matematiky by se měl zvýšit počet otevřených úloh a také čas na přípravu před začátkem zkoušky.
Na maturitní vysvědčení se snad nebude čekat příliš dlouho – žáci by ho měli obdržet v co nejkratším termínu po úspěšném absolvování. V případě přezkoumávání výsledků by mělo vysvědčení k úspěšnému žadateli doputovat nejdéle ještě před zápisem na vysokou školu.

Více viz webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Další změna nemile překvapí všechny účastníky pomaturitních jazykových kurzů:

Pomaturitní kurzy nově nezakládají status studenta
Maturanti, kteří se nedostanou na vysokou školu a pokusí se rok čekání na další přijímací zkoušky překlenout pomaturitním kurzem nějakého jazyka, by nadále neměli mít žádné studentské výhody.
Co to znamená? Především nutnost platit si sám zdravotní pojištění – od 18 let pro nestudenty a osoby bez zdanitelného příjmu to pro rok 2013 činí 1080 Kč.
Nemožnost získat kartu ISIC, studentské slevy na jízdné a podobně.
V reakci na tento krok vlády vzniklo občanské sdružení složené z jazykových škol, které se pokouší rozhodnutí zvrátit.
K argumentům pro zachování pomaturitního studia patří mimo jiné to, že jazykově vybavení lidé mnohem snadněji nalézají pracovní uplatnění a méně tak zatěžují stát pobíráním sociálních dávek a absolvováním rekvalifikačních kurzů (které jsou – jen pro zajímavost – na rozdíl od pomaturitního jazykového studia plně hrazeny státem).

Více se dočtete na facebookových stránkách Zachraňme pomaturitní studium


Domácí vzdělávání bude možné i na 2. stupni základní školy
Na úrovni 1. stupně základní školy se individuální vzdělávání vyplatilo, zásadní problémy se neobjevily ani během pětiletého ověřování na 2. stupni – a tak se připravuje jeho zakotvení v legislativě.
Žáky doma většinou učí rodiče, zejména na předměty tělesné, hudební a výtvarné výchovy si najímají externisty.
A proč se učit doma? Zejména, když celá rodina odjíždí do zahraničí, v případě extrémně nadaných dětí, nebo dětí se zdravotními problémy.

Další změny nás pravděpodobně čekají v nejbližší době. Ministr školství Petr Fiala v úterý 5. 2. zveřejnil dokument obsahující 2 x 5 kroků ke kvalitnímu vzdělávání.
Navržené úpravy se týkají primárního, sekundárního i terciálního vzdělávání a zahrnují vyšší péči o kvalitu vzdělávání, zvýšení prestiže učitelů a podporu meziuniverzitní spolupráce vysokých škol ve světovém kontextu.

Podrobnosti se dočtete v našem článku 2x5 kroků ke kvalitnímu školství

Přidáno: 14.02.2013, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.