Zkušenosti s letní školou v rámci programu CEEPUS


Ačkoli středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS již vstoupil do povědomí studentů vysokých škol a akademické veřejnosti a to především semestrálními pobyty nebo krátkodobými stážemi v některé ze sousedních středoevropských zemí, Bulharsku, Rumunsku nebo zemích západního Balkánu, je jeho nabídka mnohem širší. Kromě možnosti vzdělávat nebo být vzděláván na odborné vysokoškolské úrovni v rámci EU i za jejími hranicemi se lze zúčastnit jedné z letních škol v zemích zapojených do programu CEEPUS.

Ve dnech 12. až 21. července 2011 uspořádala Katedra analytické chemie z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice letní školu v rámci projektu „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods“, který je financován z prostředků MŠMT prostřednictvím programu CEEPUS.

Do projektu koordinovaného Univerzitou Pardubice bylo v akademickém roce 2011/2012 zapojeno celkem 13 univerzit z 11 evropských zemí.

Tématem letní školy pořádané panem prof. Ing. Karel Vytřasem, DrSc. a panem Ing. Radovanem Metelkou, Ph.D. byla praktická výuka a výzkum v oblasti moderních elektroanalytických a bioanalytických metod. Program zahrnoval i teoretické přednášky, ale hlavní důraz byl kladen na praktická cvičení v laboratořích. Autoři projektu jsou totiž přesvědčeni, že dobré analytické chemiky je možné vychovat pouze praxí v laboratoři.

Tuto důležitou zkušenost mělo možnost v průběhu léta 2011 získat téměř 20 zahraničních studentů a jejich pedagogů.

Důležité termÚčastníci letní školy 12. - 21. 7. 2011 pořádané Katedrou analytické chemie FCHT Univerzity Pardubice.íny pro uchazeče v rámci programu CEEPUS:

Jste student/akademický pracovník se zájmem zúčastnit se zahraničního pobytu?
15.6. – přihlášky na zimní semestr
31.10. – přihlášky na letní semestr

Jste zástupce veřejné VŠ instituce a máte zájem o zapojení do programu?
15. 1. – uzávěrka pro projekty

Několik tipů pro studenty veřejných VŠ k účasti (nejen) na letních školách za podpory programu CEEPUS:

  • Ověřte, zda je vaše VŠ zapojena do některé z meziuniverzitních sítí spolupráce a informujte se na možnosti studijních pobytů u své kontaktní osoby na fakultě/katedře.
  • Jako freemover můžete žádat i tehdy, pokud vaše fakulta/katedra do programu dosud zapojena není nebo jsou možnosti pobytů vyčerpány.
  • Svůj pobyt plánujte vždy s předstihem.
  • Pořádá-li hostitelská instituce každoročně letní školu, o kterou máte zájem, neváhejte podat žádost jako „freemover“ již k 30. listopadu (požádejte včas o doporučení a další podklady- viz www.dzs.cz/ceepus).
  • Nezoufejte, pokud se o letní škole dozvíte až později a kontaktujte pracovníky Národní kanceláře CEEPUS.

S pořádáním letní školy pořadatelé dosud neměli zkušenosti, o to více je potěšily pozitivní reakce zahraničních účastníků:
„Nejvíce budu vzpomínat na setkání s novými lidmi, kteří byli nadšeni, že se mohli dozvědět o nových analytických metodách.“ (K. Dynska-Kukulska, Polsko)

„Byla to pro nás velká zkušenost vidět a naučit se nové a zajímavé věci. Velmi pozitivně mě překvapili zdejší vyučující, protože byli velmi milí a neskutečně trpěliví. Ukázali nám techniky, které jsme znali pouze z Internetu…“ (C. Ovidiu Cadar, Rumunsko)

Více se můžete dozvědět o programu CEEPUS  na internetových stránkách www.dzs.cz/ceepus a www.ceepus.info.

(Článek připravila Národní kancelář CEEPUS za laskavého přispění pana prof. Ing. Karla Vytřase, DrSc. z Univerzity Pardubice.)

Přidáno: 31.07.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.