Zkoušky TOEFL, GMAT a GRE se v roce 2006 změní

Testování zkoušek TOEFL, GMAT a GRE, které jsou velmi často vyžadovány při přijímacím řízení na zahraničních univerzitách se studijními programy v angličtině, čekají v roce 2006 výrazné změny. Rozsah i načasování změn se u každé zkoušky liší, ale pokud plánujete podání přihlášky v roce 2006, je nutné, abyste o těchto změnách věděli včas a mohli své kroky v následujících měsících patřičně naplánovat a na nové verze se dostatečně připravili.

Mezi třemi uvedenými zkouškami je zdaleka nejpopulárnější a nejvíce využívaná mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z angličtiny Test of English as a Foreign Language, známá spíše pod zkratkou TOEFL. U této zkoušky jsou naplánovány nejhlubší změny. Měnit se u ní totiž bude nejen obsah, ale i metoda a administrace testování.

Tvůrce a poskytovatel zkoušky, Educational Testing Service (ETS), se rozhodl vyjít vstříc požadavkům univerzit a přiblížil konstrukci a obsah zkoušky reálným potřebám anglicky hovořícího akademického prostředí. Nová zkouška bude ověřovat všechny čtyři základní komunikační dovednosti nutné k úspěšnému fungování na vysoké škole – čtení, psaní, poslech a mluvení v angličtině, a to jak samostatně, tak i v kombinaci, tedy prostřednictvím tzv. integrovaných úkolů (čtení + poslech + mluvení apod.). Další změny formátu budou sice menší, ale i ty přiblíží zkoušku realitě, např. bude možné si dělat během zkoušky poznámky. Kvůli novému uspořádání testu se bude měnit také bodové hodnocení. Maximální počet dosažených bodů u nové verze TOEFL bude 120.

Se změnou formátu zkoušky se mění i testovací metoda. I nadále bude TOEFL testován na počítači, ke sluchátkům a obrazovce ale přibude kvůli mluvení také mikrofon. ETS současně s novým testem přechází od aktuálně uplatňované techniky Computer-Based Testing (CBT) na metodu Internet-Based Testing (iBT). iBT umožní testování ve více testovacích centrech než nyní. V USA byl nový iBT TOEFL spuštěn v říjnu 2005, Česká republika by se podle plánů ETS měla k iBT připojit během března 2006. Testování bude probíhat několikrát měsíčně a podle předběžných informací by se mělo testovat v nových pražských i mimopražských centrech.

Poradenské centrum Fulbrightovy komise, které funguje jako hlavní zdroj informací o amerických zkouškách, plánuje na leden a únor 2006 veřejně přístupné bezplatné semináře pro detailnější seznámení s novým iBT TOEFL. Na stránkách Fulbrightovy komise lze najít odkaz na virtuálního průvodce novým testem TOEFL iBT Tour.

U zkoušky Graduate Management Admission Test (GMAT), kterou skládají uchazeči o studium MBA, nedochází v roce 2006 ke změnám v obsahu testu, ale zatím pouze v jeho administraci. Vývoj a testování zkoušky GMAT totiž již od 1. ledna 2006 přechází k nové společnosti. Největší změnou, kterou kandidáti zkoušky pocítí, bude změna adresy evropské registrační centrály a testovacího centra. Dále studenty čeká např. úprava vzhledu zkoušky, nový přípravný software či možnost zjistit údaje o výsledném skóre online.

Druhá polovina roku 2006 přinese změny i u obecné zkoušky studijních předpokladů pro studium magisterských a doktorských programů Graduate Record Examination (GRE). Struktura GRE General Testu zůstává sice stejná, i když se mění typy některých otázek a jejich proporce v jednotlivých sekcích, ovšem podobnou změnou jako u TOEFL projde administrace zkoušky. I GRE General Test tak bude od října 2006 testován metodou Internet-Based Testing v nových testovacích centrech a změní se rovněž bodové hodnocení.

Se všemi výše uvedenými změnami u jednotlivých zkoušek lze rok 2006 považovat za revoluční rok ve standardizovaném testování amerických zkoušek a studenti by s tím měli včas počítat. Poradenské centrum Fulbrightovy komise je připraveno poskytnou zájemcům veškeré informace.

Autor: Jakub Tesař - studijní poradce Komise J.W. Fulbrighta

Přidáno: 23.12.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.