Zkouška jako motivace

Jak asi většina těch, kdo se učí angličtinu ví, cambridgeské zkoušky jsou pořádány organizací Cambridge University ESOL a jde o standardizované zkoušky prokazující úroveň angličtiny kandidáta ve všech jazykových dovednostech, tedy mluvení, poslechu, čtení, psaní a gramatice. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány celosvětově a jejich výsledky jsou uznávány jako jazyková kvalifikace ve většině zemí a institucí světa.
Na další informace o zkouškách jsem se zeptala paní Heleny Linkové, vedoucí nového pražského zkušebního centra v jazykové škole AKCENT International House Prague.

Doporučujete studentům hlásit se ke cambridgeským zkouškám. Proč?

Mohu říct, že rozhodně doporučujeme. A určitě nejsme sami. Ve světě se ročně ke zkouškám hlásí řádově miliony uchazečů.
Hlavním důvodem, proč zkoušky doporučujeme je jejich motivační účinek. Na rozdíl od většiny zkoušek, na které jsme v našem prostředí zvyklí, tyto zkoušky vám nechtějí dokázat, co neumíte, ale naopak to, co jste se již naučili, co jste zvládli. Úspěšně složená zkouška vás pozitivně nabije a motivuje vás k dalšímu studiu. A to se netýká jen dospělých studentů. U dětí, které zkoušky mohou skládat již od 8 let, přímo vidíte, jak si atmosféru zkoušek užívají a jak jsou na její složení hrdé.
Také je potřeba říci, že cambridgeské zkoušky mají dlouhou tradici a na jejich přípravě, rozvoji a modernizaci permanentně pracují velké počty odborníků. Služby se stále zkvalitňují a vycházejí vstříc potřebám uchazečů.. Pro příští rok bylo např. vypsáno větší množství zkouškových termínů a připravuje se ke spuštění také elektronická verze zkoušek. U některých produktů již v nabídce je, např. u jazykového auditu BULATS, který je určený firemní klientele, a který naše škola také zajišťuje.
Podle našich dlouholetých zkušeností jsou tyto zkoušky nejkvalitnější a pokrývají plnou škálu úrovní od dětí až po business English. Výhodou certifikátů z těchto zkoušek je mimo jiné i jejich neomezená platnost, na rozdíl od jiných (např. TOEFL).

Kde se mohu zapsat ke zkoušce?

V České republice je několik poskytovatelů zkoušek. Vedle „interních“ center, která mohou zkoušet jen vlastní studenty (mezi ně donedávna patřila i naše škola AKCENT IH Prague) jsou zde „otevřená“ centra, která mohou nabízet zkoušky vlastním studentům i jakýmkoli zájemcům zvenku. AKCENT je takovým centrem od letošního června. Ostatní otevřená centra fungují většinou při British Council v různých místech naší republiky.

Co změna z interního na otevřené centrum pro školu znamená?

Hlavní změnou pro školu je posun od situace, kdy jsme zkoušeli pouze vlastní studenty k situaci, kdy můžeme zkoušku nabídnout komukoli, kdo má o její složení zájem.
To sebou nese pochopitelně i zvýšení prestiže školy. Cambridge ESOL pečlivě vybírá kandidáty na zkoušková centra, ta otevřená zvlášť, a je tedy jasné, že škola musela prokázat své kvality a schopnosti právě před touto organizací.

A pro vaše studenty?

Naši studenti měli možnost skládat zkoušku v naší škole již v minulém roce, kdy jsme se stali interním centrem a všechny výhody z toho plynoucí jim zůstávají. Mezi největší výhody počítáme samozřejmě možnost soustavné přípravy pod vedením zkušených metodiků a českých i zahraničních učitelů. Mnozí z našich učitelů působí u zkoušek jako examinátoři a jejich vedení je pro studenty přínosem.
Ke změnám došlo spíše v organizaci kurzů. Naše škola dlouhodobě usilovala o to, aby se stala zkušebním centrem a této vizi přizpůsobila také strukturu svých kurzů. V dnešní době jsou všechny kurzy označovány jako kurzy vedoucí ke zkoušce na dané úrovni, a to již od kurzů pro děti od 8 let. Naši studenti tedy přesně vědí, jaká je jejich úroveň a na jakou zkoušku budou kdy připraveni. Úrovně kurzů jsou vztaženy ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky.
Zkouška samozřejmě není povinná, ale doporučujeme ji, a to i studentům v těch nejnižších úrovních – a zejména v dětských kurzech. Jak jsem již řekla, složení zkoušky je vynikající motivační činitel při dalším studiu.

Co když chci pouze zkoušku?

Proto jsme otevřené zkušebním centrum ...
Ale vážně. Samozřejmě se můžete přihlásit pouze ke zkoušce bez jakýchkoli dalších závazků.
Z našich zkušeností však víme, že pokud chcete zkoušku složit, je nutné se na ni připravit. Předpokládáme, že většina zájemců o zkoušku prošla nějakým přípravným kurzem, nicméně pro intenzivnější cílenou přípravu nabízíme měsíční či dvouměsíční on-line přístup k přípravným materiálům ve formě balíčku – registrace ke zkoušce + 1 měsíc příprava nebo registrace ke zkoušce + 2 měsíce příprava. Tento balíček má hned několik výhod. Uchazeč získá on-line přípravu na konkrétní úroveň zkoušky, ale důležité je, že jde konkrétně o přípravu ke zkoušce, která je zaměřena nejen na procvičení gramatických jevů, poslechu a čtení, ale zároveň je vytvořena ve stejném formátu (cvičení a pod.) jako sama zkouška. Uchazeč si tedy procvičí i formát zkoušky a zkouškové techniky.
Cena balíčku je o 100 – 200 Kč vyšší, než cena samotné zkoušky. Konečná cena závisí na délce přípravy.
Kromě tohoto balíčku nabízíme zájemcům o zkoušku plnou škálu našich produktů od individuálních konzultací přes krátké přípravné kurzy, e-learningové programy atd. atd.

Děkuji za zajímavé informace a přeji Vám i Vaší škole do budoucna hodně úspěchů a také úspěšných uchazečů o zkoušky.

Heda Elstnerová

Přidáno: 10.08.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.