Život a práce podle biorytmů – pověra, nebo dávná moudrost?

„Slezte z toho lustru, Donalde! Vidím vás!“ Kdo by tuhle hlášku neznal…Nejspíš si vzpomenete i na další scény z proslulého českého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!, který v polovině 70. let minulého století režíroval Oldřich Lipský.

Jeho hlavnímu hrdinovi, původně až bolestně nesmělému a smolařskému mládenci jménem František, změní život pevná víra v „zázračný“ výpočetní stroj – tzv. kondiciogram, který na základě osobních údajů dokáže sestavit seznam šťastných a kritických dnů daleko do budoucnosti. František tak ví, čemu se ve které dny vyvarovat a naopak, co mu kdy půjde skvěle. Světe, div se – všechno vychází málem na jedničku. František překoná stydlivost a získá životní lásku. Film uzavírá prostřih do budoucnosti – šťastná rodinka kolem stolu, ke kterému přichází zkroušená delegace s hlubokými omluvami – po celá léta Františka zásobovali kondiciogramy určenými pro někoho docela jiného.

Lipský si ve své komedii utahoval z šířící se módy biorytmů – kondiciogram není jeho vynálezem, ale skutečně existující metodou výpočtu šťastných a kritických dnů. Biorytmy ale nabízejí více než to.

Co je to biorytmus

„Biorytmus je pravidelné střídání fyzických a duševních stavů člověka. Od narození se v lidském životě opakuje řada událostí a stavů v závislosti na mnoha různých vlivech. Tak, jako se v pravidelném rytmu střídá den a noc v závislosti na otáčení země kolem své osy, střídají se roční období, lze také popsat řadu cyklicky se opakujících stavů nejen ve vesmíru, ale i v lidském životě. Je to např. rytmus dýchání, tlukot srdce nebo 28 denní menstruační cyklus. Od okamžiku zrození až do smrti biorytmy ovlivňují jednotlivé buňky v našem těle i mozkovou aktivitu. Biorytmy více či méně ovlivňují lidskou existenci po celý život.“ (viz kondiciogram, biorytmus)

Základní biorytmické cykly

Většina biorytmických modelů pracuje se třemi základními cykly:
Fyzický – trvá 23 dní a působí na fyzický stav, kondici, výdrž a sílu
Emocionální – trvá 28 dnů a ovlivňuje vnímání událostí, pocity, nálady i kreativitu
Intelektuální – trvá 33 dnů a působí na logické a analytické schopnosti, komunikativnost, schopnost efektivně se učit a pamatovat si fakta

Tyto tři cykly se vzájemně prolínají a oscilují po sinusoidě mezi zápornou a kladnou hodnotou. Jako kritické dny se označují takové, během kterých sinusoida protíná nulovou linii.
Muže mají více ovlivňovat fyzické biorytmy, ženy pak (podle oblíbeného stereotypu) emocionální, jejichž cyklus vychází z 28 denního menstruačního cyklu.

Věřte nebo nevěřte

Po zadání data narození si velmi jednoduše můžete nechat sestavit kondiční kalendář i roční přehledy kondice. Pokud každý den pilně studujete horoskopy, pravděpodobně vám tato možnost přijde jako užitečná pomůcka do života.
Ani pak se ale nedoporučuje věřit biorytmům bezvýhradně – jakkoli na tom něco může nebo nemusí být (viz níže), nezapomeňte na úžasnou schopnost lidského mozku vytvářet a přitahovat události, o kterých věří, že nastanou.
Říká se tomu sympatetická magie – když si představujete, že např. pohoříte na zkoušce, podvědomě se na neúspěch připravujete a významně tak zvyšujete pravděpodobnost, že se to opravdu stane.

V souvislosti s kritickými dny podle biorytmů je doporučován opačný přístup: Pokud vám na kritický intelektuální nebo fyzický den vyjde něco důležitého, nepropadejte panice, ale naopak věnujte čas pečlivé přípravě. Je tak dost dobře možné, že si povedete mnohem lépe, než kdybyste se spolehli na šťastný den v kalendáři a přípravou se neobtěžovali.
Pro kritické emocionální dny platí obdobné pravidlo – vědomě nejednat ukvapeně a nepodléhat emocím, které (alespoň podle kalendáře) mohou být vychýleny z běžného rytmu.

Kořeny biorytmu

Opakování v cyklech je pro nás něco přirozeného. Střídání dne a noci, ročních období, koloběh od narození ke smrti, od pramínku k moři – je těžké nevidět zacyklení všude kolem nás. Nakonec současné lineární pojetí času (tj. pohybující se po přímce) je poměrně novým vynálezem – pro tzv. primitivní kultury je charakteristické cyklické pojetí času nacházející svůj vzor v přírodních cyklech.
Víra v biorytmy pak působí jako logický důsledek.

Co se její věrohodnosti týče, ocitáme se ale na tenkém ledě – matematici, biologové i další vědci biorytmy považují za klasický příklad pseudovědy pokoušející se predikovat zdánlivě vědeckou metodou, která ve skutečnosti spočívá na jednoduché numerologii.
Zdaleka ojedinělé nejsou názory, že kondiciogramy předpovídají naše stavy zhruba stejně spolehlivě, jako kdybychom šťastné a kritické dny označovali v kalendáři se zavřenýma očima.

I v případě, že je opakujícím se cyklům v lidském životě přiznána věrohodnost, zpochybňuje se datum narození jako výchozí bod výpočtu – copak se lidé rodí ve stejné fyzické, emocionální a intelektuální kondici?

Cykly v lidském životě jsou nepopiratelné (např. menstruační cyklus) – jejich zobecňování bez přihlédnutí k lidské individualitě a životním podmínkám ale působí jako pokus o příliš jednoduché řešení, které v sobě už na druhý pohled ukrývá nejeden háček.

Přidáno: 26.11.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.