Živé videokonference se zástupci amerických škol

Pro zájemce o studium v USA připravuje Fulbrightova komise a Americké centrum v letoąním ąkolním roce zajímavou novinku. Česká veřejnost bude mít moľnost prostřednictvím digitálního videokonferečního zařízení naľivo konzultovat své plány přímo se zástupci amerických univerzity. Sérii veřejných videokonferencí American School Live zahajuje ve středu 26. září v 18 hodin v Americkém centru setkání na téma studium MBA. Za americkou stranu vystoupí zástupci prestiľní Fisher College of Business, Ohio State University.

Ačkoliv na videkonferencích budou vystupovat zástupci konkrétních ąkol, účelem akce nemá být propagace té které univerzity. Smyslem setkání má být moľnost obecně diskutovat studijní plány se zkuąenými pracovníky ąkol. K diskuzním tématům mohou patřit např. otázky výběru ąkol, přípravy přihláąky a úspěąného zvládnutí přijímacího řízení, stipendií a daląí problematiky financování, ľivota na univerzitě v USA, vstupu do praxe po absolvování ąkol atd.

Organizátoři plánují uspořádání jedné videokonference kaľdý měsíc. Témata videokonferencí se budou týkat specifických okruhů jako jsou například ľenské ąkoly, moľnosti studia v jednotlivých státech USA apod.

Více informací o videokonferencích a daląích veřejných akcích pro zájemce o studium v USA jsou k dispozici na www.fulbright.cz/studium-v-usa/seminare-o-studiu.shtml. Zájemci o účast by se měli registrovat na adrese adviser@fulbright.cz.

Komise J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy vládního Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Součástí Komise je rovněľ poradenské centrum EducationUSA nabízející beplatnou pomoc vąem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Americké centrum funguje jako průvodce po Spojených státech v České republice. Nabízí věrohodné a aktuální informace o různých aspektech americké politiky, ekonomiky a kultury a bohatý program veřejných akcí představujících českému publiku umělce, spisovatele a daląí uznávané osobnosti amerického veřejného ľivota. Se svým týmem týmem zkuąených profesionálů, ąirokou nabídkou informačních zdrojů a moderním technickým vybavením jsme přirozenou volbou pro vąechny se zájmem o Spojené státy. Více informací na czech.prague.usembassy.gov/american_center.html.

Kontaktní osoba:
Jakub Tesař
koordinátorka programu
Telefon: 222 718 452
E-mail: tesar@fulbright.cz

Přidáno: 19.09.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si