Zeptali jsme se… Kam za praktickým studiem?

UNVA

Odpověď najdete v University of Northern Virginia – Prague

Redaktorka magazínu SAN– Studium a vzdělávání Jessika Manske hovořila s absolvujícími studenty bakalářského programu v UNVA – Prague. Jak se navzájem liší názory na studium a náhled na budoucí kariéru Pavla Čapka a Aty Khudayberdieva?

Pavle a Ato, v letošním roce oba absolvujete bakalářský program v UNVA – Prague. V létě vás čeká slavnostní promoce. Jaké důvody vás vedly k rozhodnutí studovat právě UNVA – Prague? Které požadavky pro vaše přijetí se vám zdály nejobtížnější a z jakých důvodů?

Pavel:
Po roce stráveném pracovně v Anglii jsem se rozhodl, že bych chtěl studovat v celosvětově uznávaném jazyce. Měl jsem za sebou zkušenost z české státní vysoké školy a věděl jsem, že už nechci zpět. Systém českého školství mi nevyhovoval ani na střední škole. Nedokáži se „biflovat“ od praxe odtrženou teorii. Potřebuji motivaci a zpětnou kontrolu, logicky uspořádané jevy. To všechno mi v českém školství chybělo. S ohledem na budoucí vývoj naší země mne studium v cizím jazyce přímo nadchlo a UNVA pro mě byla jasná volba. Požadavkem pro přijetí ke studiu bylo absolvování logických a všeobecných testů a prokázání znalosti anglického jazyka. Skládal jsem TOEFL test, kterého jsem se docela bál, ale nakonec to nebyl takový problém.

Ata:
Po skončení studia hotelové školy, kde jsem získal diplom specialisty, jsem chtěl rozšířit své znalosti a kvalifikaci na bakalářskou úroveň. Do UNVA - Prague jsem se dostal bez velkých obtíží. Dva roky studia hotelové školy mi byly uznány, byl jsem schopen pokračovat a přidat i předměty, které jsem dříve nestudoval.

UNVA – Prague je možné studovat při zaměstnání. Je to váš případ?

Pavel:
Studium v cizím jazyce pro mě bylo bez předchozí větší přípravy poměrně náročné a hlavně nové. Nevěděl jsem, co mě čeká, ale měl jsem velký zájem. Prvně v životě jsem se setkal s novým studijním systémem, který byl blízký mému logickému myšlení a bytostně jsem se s ním sžil. Nikdo po mně nechtěl pouze odříkávat mnohdy nesmyslné celky zpaměti. Naopak, mohl jsem svobodně a volně tvořit. V začátcích pro mě náročného studia bych práci nezvládl. Začal jsem si přivydělávat, až když jsem pochopil nový systém. Nechtěl jsem ošidit studium. Projekty mi zabraly poměrně hodně času a studium bylo prvořadé. Na výběr bylo plno předmětů, a tak jsem si později upravil studijní plán tak, abych vše zvládl skloubit s prací. Z vlastní zkušenosti doporučuji věnovat se v počátku studia především škole. Studovat a zároveň pracovat je skutečně možné, ale jediným správným klíčem k úspěšné kariéře je naučit se pracovat systematicky.

Ata:
Ano, znám nemálo studentů UNVA – Prague, kteří pracují během studia. Já pracuji na částečný úvazek.

Jaký je váš názor na kvalitu a obsažnost výuky?

Pavel:
Kvalita a obsažnost výuky jsou dle mého názoru dobré a odvíjejí se od kvality lektora. Lektoři jsou jako všude dobří i méně dobří, ale musím říci, že jsou výborně připraveni – mají aktuální informace, dávají tématu čas a hodně energie, věnují se hlavně nám, studentům. Zajímají je naše názory, byť nejsou mnohdy úplně správné. UNVA - absolventiTady vidím velký rozdíl mezi českým státním školstvím, které má k demokracii s jasně danými pravidly daleko. Výuka ve škole je maximálně pestrá, hodně přizpůsobená aktuálnímu vývoji v dané problematice. Co se týká obsažnosti, občas se setkávám s názorem, že veřejné vysoké školy jdou daleko více do hloubky tématu. Snad. Otázkou je, zda to je to podstatné pro dnešní život. Ostatně jsem před nástupem do UNVA prošel pouze a jen českým státním školstvím, a tak mohu srovnávat. Statě odříkané do posledních detailů bez vidiny praktického využití, zůstávají v rovině teorie a student je stejně zapomene. Jsou nadbytečné v době, kdy se informace neustále mění a vyvíjejí. Nejdůležitější je studentova samostatnost a neustálé vzdělávání v daném oboru.

Ata:
Myslím, že obsažnost výuky je pro daný obor odpovídající. U mě je to konkrétně management. Co se týká kvality, mohu říci, že je na dobré úrovni. Studium kombinuje teorii s praktickými příklady, což je pro tento obor důležité.

Co byste nám řekli o lektorech v UNVA – Prague? Jaký je zde rozdíl ve srovnání s ostatními vysokými školami?

Pavel:
Zajímavá otázka. Lektoři jsou zde většinou výborní. Můžeme s nimi diskutovat o různých tématech a vždy nám vyjdou vstříc. Je to trochu i díky anglickému jazyku, kdy učitele oslovujeme křestním jménem a můžeme s ním hovořit jako rovný s rovným. Takový přístup opravdu přidá na sebedůvěře. Jsou otevřeni jakémukoliv názoru a nesnaží se z nás udělat hlupáky a prosadit si svoji pravdu. Další pozitivní aspekt spočívá v tom, že lektoři kladou větší důraz na přípravu a to je opravdu znát. Práce studentů doopravdy čtou. Dostává se nám správné zpětné vazby, která je hodně důležitá pro rozpoznání našich nedostatků. Víme, kde se můžeme následně zlepšovat. Z vlastních zkušeností mohu provést srovnání s ostatními VŠ. Studoval jsem dva roky ČVUT a hlavní rozdíl vidím v systému učení. Mohu s klidem říci, že je lepší pracovat průběžně. Připravovat si referáty, rozebírat, hodnotit, vidět a slyšet práce a názory spolužáků, a poté vyučujících, nežli nebýt nucen dělat prakticky nic, ani nechodit do školy, a poté se vše naučit mnohdy nazpaměť, najednou, na zkoušku. Myslím, že tento systém ve školství přetrvává a české státní školství přichází díky nevhodnému systému o nejtalentovanějsí a nejlogičtěji uvažující studenty. Z průběžného učení a praktických příkladů, diskuzí, přemýšlení o nejvhodnějších variantách řešení si zapamatuji mnohem víc než z ležení, po několik dní a nocí, v knížkách bez zpětných vazeb. Spousta lidí si také myslí, že se na soukromých školách nemusí učit a je mnohem jednodušší je dostudovat. Opak je pravdou, v UNVA – Prague se pro každý předmět zpracovává projekt a samozřejmě testy. To znamená, že student vypracuje za rok v průměru 12 projektů, které mají osm i více stránek. Z toho vyplývá, že student vykoná mnohem více práce než ve státních školách. Je to jen a jen jeho práce, protože vyučující vše pečlivě kontrolují a hodnotí. Stěží by si někdo troufal vydávat cizí práce za své.

Ata:
Lektoři v UNVA – Prague se mezi sebou liší mnohým, a nejen v oborech, které vyučují. Pocházejí z různých zemí a mají různé zkušenosti. Já jsem zatím nestudoval ve veřejných vysokých školách, tak nemohu porovnávat.

Jakých znalostí získaných v UNVA – Prague si ceníte nejvíce pro dosažení úspěchu v manažerských pozicích? Jak vidíte své pracovní šance v praktickém životě?

Pavel:
Znalosti jsou zejména praktické a využitelné v reálném životě. Uvedu příklad: učíme se správně vystupovat a mluvit před publikem. Dobrý obchodník se musí umět prodat a to je v dnešním světě hodně důležité. Musí být sebejistý a věřit ve své schopnosti. Těchto zkušeností si cením nejvíce. Domnívám se, že jsou doslova nezbytné pro uplatnění v současném hodně náročném a konkurenčním pracovním prostředí. Další znalosti, které jsem zde získal, je maximální samostatnost, spoléhání pouze sám na sebe, neustálé vzdělávání. Pracovní šance vidím pozitivně. V Čechách je spousta zahraničních firem, kde lze využít angličtinu a organizační a manažerské schopnosti, které tyto firmy preferují. Pochopitelně vidím uplatnění i v zahraničí.

Ata:
Mohu uvést dva příklady. První jsou skupinové projekty, které studenti dostávají ke zpracování v jednotlivých předmětech. Při nich se naučíme, jak spolupracovat s ostatními a dospět společně k jednomu cíli. Letní stáž, kterou jsem loni dokončil, je druhým příkladem. Ve spolupráci s UNVA – Prague, jsem měl příležitost pracovat ve velké firmě. Co se týká pracovích šancím myslím, že jsem na dobré cestě, protože budu mít dost teoretických i praktických znalostí.

Co byste jako zkušení studenti a letošní absolventi UNVA – Prague doporučili svým mladším kolegům pro úspěšné dokončení studia a co novým uchazečům o studium na této soukromé vysoké škole?

Pavel:
Pro úspěšné dokončení studia bych doporučil být vytrvalý a stále na sobě pracovat. Když se podívám zpět, za 3,5 roku studia jsem udělal veliký pokrok. Začínal jsem tím, že jsem se chodil ptát starší sestry na jakýkoliv úkol, který jsem dostal. Neuměl jsem samostatně psát, prezentovat svoji práci a tu potom obhájit. Dnes pro mě není problém kvalitně a včas vypracovat projekt na zadané téma. Čím více student na sobě pracuje, tím více udělá práce, aniž by s tím měl jakýkoliv problém. Dnes se už neostýchám a nebojím říci svůj názor a prosadit si ho. Novým uchazečům bych doporučil srovnat si své priority a rozhodnout se, jakým směrem se chtějí vyvíjet. UNVA – Prague svým studentům nejenom zvedne sebevědomí, ale poskytne i komplexní rozvoj schopností, samostatnost v uvažování a rozhled, který mohou využít nejenom v práci, ale také v běžném životě. Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.

Ata:
Já bych doporučil studentům, stávajícím i budoucím, nabrat co nejvíc pracovních zkušeností. Před studiem nebo během něho. Osobně si myslím, že to pomáhá při studiu jako praktický doplněk k teorii.

Děkujeme vám oběma za rozhovor.

Přidáno: 27.07.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.