Zásady citování v odborném textu

Jste v prvním ročníku na vysoké škole, s mírným zpožděním odevzdáte seminárku a ta se vám (s větším zpožděním) vrátí s některou obměnou strohé poznámky: doplňte literaturu a upřesněte citace.
Chytnete se za hlavu a začnete pátrat v paměti, v poznámkách a na internetu, co to vlastně citace jsou a jak by měly správně vypadat. A to dost možná ještě nevíte, že přes existenci jednotné citační normy nemálo škol a ústavů preferuje vlastní pravidla.


V tomto článku vám představíme normy úplných bibliografických citací. Pro seminární práce většinou stačí jejich stručnější podoba bez ISBN a počtu stran u monografií. Při citování z diplomových prací se pravděpodobně obejdete bez počtu příloh.

Bibliografické citace, tedy odkazy na zdroje, se kterými během tvoření odborného textu pracujeme, slouží nejen nám, abychom se neztratili v hromadě poznámek, ale především čtenářům textu, kteří si podle nich mohou dohledat literaturu a rozšířit tak svůj soubor zdrojů k danému tématu.

V neposlední řadě správným citováním dodržujeme autorskou etiku (přivlastnit si cizí myšlenky není ani správné ani chytré, někdo na to stejně přijde) a autorský zákon.

Pravidla pro bibliografické citace upravuje citační norma s mezinárodní platností.

ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
(s účinností od 1. 12. 1996)

Ošetřuje citování z monografií a jejich částí, článků, sborníků a patentových dokumentů.

ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (s účinností od 1. 2. 2000)

Stanovuje pravidla pro bibliografické citace z elektronických zdrojů – online monografií, časopisů a článků, diskuzních fór a elektronických zpráv atd. Totožná pravidla se používají pro dokumenty na CD a externích discích.

Obecné zásady

Jednotnost – občas se nabízejí různé způsoby citování – ať už si vyberete jakýkoliv, zůstaňte u něj;
Primární prameny – citujte pouze ze skutečně použitých publikací, nepřidávejte si do seznamu texty, o kterých krom bibliografického údaje nic nevíte;
Úplnost – uveďte všechny dostupné údaje, usnadňuje to zpětné dohledání literatury;
Zachování jazyka – v soupisu literatury nepřekládejte název ani údaje o vydání a nepočešťujte jméno autora.

Nejčastější chyby

Citování díla, které jsme ani nedrželi v ruce (abychom vypadali vzdělaně);
Necitování použitého díla – ať už opomenutím nebo záměrně;
Nepřesné citování – zejména u přejatých citací (které se obecně nedoporučují) občas ani není možné zdrojový dokument najít;
Zbytečné autocitace – vkládání odkazů na vlastní texty nesouvisející s tématem (jenom, abychom na sebe upozornili).

Praktické příklady – tištěné dokumenty

Monografie

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.

BALABÁN, Milan, Tydlitátová, Veronika. Gilgameš: mytické drama o hledání věčného života, vydání první, Praha: Vyšehrad 2002, 295 s., ISBN 8070213922

Článek v časopise

Autor. Název článku. Název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do.

Macák, Bohumír. Nový Fuks. In Literární měsíčník, 1974, 3, č. 7, s. 103

Diplomová práce
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev (= druh práce). Místo vydání: Název vysoké školy, případně fakulty, rok vydání. Počet stran, počet příloh. Vedoucí diplomové práce.

BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.

Praktické příklady – elektronické dokumenty

WWW stránka
Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [ online ]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. .

Ralf Mošt. Okoštuj Mošta! [ online ]. 2011, poslední revize 7. 1. 2012  [cit.2011-12-05] Dostupné z < http://www.ralfmost.cz/poezie.html>

Elektronický časopis – článek v elektronickém časopise

Primární odpovědnost. Název díla. Název seriálu [ Druh média]. Údaje o vydání [datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo.

Čopjaková, Kateřina, Topolův siřemský román-kruh, Literární novinky [online] 8. 12. 2005, roč. 2, č. 2/3. Dostupné z: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1320 [cit. 2006-06-28].

Odkazování v textu

Vždy, když v textu práce citujeme nebo parafrázujeme určitý dokument, připojíme k němu odkaz na bibliografickou citaci.
Odkaz může být vložen přímo do textu nebo uveden v poznámce pod čarou příslušné stránky. Pro seminární a diplomové práce je stále klasická metoda, kdy je citát v textu označen číslem odkazujícím k úplné citaci nacházející se v seznamu citací (typicky na konci kratší práce nebo na konci kapitoly). Podobně může být tato citace vložena do poznámky pod čarou. Pokud pracujete na počítači s novějším softwarem, práci vám usnadní předdefinované vkládání citací a spravování bibliografických odkazů v nabídce referencí.

Zamotala se vám z toho hlava? Buďte bez obav, za chvíli si na to zvyknete a už vám to nepřijde tak složité.

Úplné znění pravidel naleznete také v článku Bibligorafická citace.

Přidáno: 01.01.2014, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si