Zájemci o grant mohou žádat v programu „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci Norských fondů a fondů EHP

Zástupci základních, středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ mohou dát prostor svým projektovým představám a podat žádost o finanční podporu od 26. ledna 2015 do 26. března 2015 prostřednictvím  Domu zahraniční spolupráce. Prostředky alokované v rámci Norských fondů dosahují 70 872 751 Kč, a na výzvu v rámci fondů EHP činí 5 601 828 Kč.

Spolupráce je podporována mezi Českou republikou a třemi státy EHP – Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem se zájmem o zapojení do programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP).

Specifikem programu je nabídka jak pro individuální žadatele, tak i zástupce institucí. Institucím se nabízí možnost širší spolupráce se zahraničními partnery, např. pořádání společných seminářů, letních škol, příprava společných programů, výukové materiály a další. Studenti VŠ, VOŠ a posledních ročníků šestiletých konzervatoří mají možnost studijních pobytů v délce 3-10 měsíců s možností získání ECTS bodů (nebo ekvivalentního uznání studia v zahraniční). Pracovníci škol pracovníci mohou využít pracovních stáží v délce 1 týdne až 6 měsíců, možnost stínování kolegy na partnerské škole nebo např. účast na vzdělávacích workshopech v partnerské zemi.

Oprávnění žadatelé podávají žádosti ve všech oborech bez omezení v termínu od 26. ledna do 26. března 2015 dle instrukcí zveřejněných na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Jedním z cílů programu je rozvoj vědomostní základny a kompetencí v oblasti vzdělávání. Ing. Hana Lorencová, Ph.D., řešitelka jednoho z běžících projektů, popisuje jeden z cílů projektu v podobě příspěvku ke zvýšení úrovně manažerského vzdělání na Vysoké školy ekonomické ve spolupráci se Sogn og Fjordane University College v Norsku takto: „Inovace výukových metod založených na principech moderní pedagogiky a andragogiky (např. pedagogický konstruktivismus a tzv. zkušenostní učení) má nepochybně vliv na rozvoj kompetencí studentů obou partnerských institucí. V našem případě se bude jednat zejména o manažerské kompetence. Kvalitní absolventi úspěšně reprezentují školy, přenášení poznatky dále do praxe, a to nejen v Čechách a Norsku.“

Mikuláš Brázda, český student pobývající na University of Oslo za podpory z Norských fondů hodnotí přínos pobytu pro sebe takto: „Nikdy předtím jsem tak dlouho v zahraničí nepobýval, takže tato první zkušenost mě obohatila mnohým. K tomu nejdůležitějšímu patří – ovládnutí angličtiny jako téměř rodného jazyka a nové sebevědomí, plynoucí z úspěšného boje s cizím prostředím. Můžu také dodat, že než jsem vycestoval, zahraničí se mi jevilo jako téměř země zaslíbená, ale teď chápu, že Česká republika a čeština není v podstatě nijak horší než jiné kraje a jazyky.

Bližší informace o programu, text výzvy a Příručka pro žadatele jsou uveřejněny zde http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-c/.

Přidáno: 29.01.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.