Zájem pražských vysokých škol o evropské dotace na výzkum a vývoj předčil očekávání

MŠMT ČRO více než 600 milionů korun přesáhly žádosti pražských veřejných vysokých škol o evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem finančních prostředků nabízený na vědecko-výzkumné projekty činil 2 miliardy korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které Operační program VaVpI spravuje, obdrželo do 8. ledna 2014 celkem 21 projektových žádostí v rámci výzvy pro pražské veřejné vysoké školy, vyhlášené na podzim loňského roku[1]. Po složitých jednáních na půdě Evropské komise se zástupcům Ministerstva školství podařilo vyjednat výjimku z pravidel Společenství, jelikož Praha je bohatý region, který nespadá mezi regiony podporované z evropských strukturálních fondů a pražské vysoké školy díky tomu mohly požádat o finanční prostředky z OP VaVpI. Před vyhlášením této výzvy navíc MŠMT zjišťovalo zájem mezi potenciálními příjemci dotací, a parametry výzvy konzultovalo i se zástupci mimopražských VŠ a s odbornou veřejností.

Nejvíce projektů v aktuálně ukončené výzvě předložila Univerzita Karlova (celkem 12 projektů), následovaná Českou zemědělskou univerzitou (5 projektů). Mezi dalšími žadateli jsou ČVUT, VŠE a VČHT[2].
Projekty, které uspějí v procesu hodnocení (leden-únor 2014), a bude jim dotace poskytnuta, musí být zrealizovány nejpozději do 31. 12. 2015.

„Zájem z řad pražských vysokých škol nás samozřejmě těší i proto, že čas na realizaci projektů je skutečně velice omezený a málokdo si umí představit složitost často naprosto unikátních projektů z tohoto operačního programu. Nicméně Praha je historicky nejen významným vzdělávacím, ale i vědecko-výzkumným centrem a evropské finance jsou bezpochyby vítanou příležitostí k modernizaci mnohdy zastaralé infrastruktury. Důležitou informací je, že v chystaném Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání již bude region Prahy do podpory ze strukturálních fondů v oblasti VaV zahrnut,“ komentoval aktuální situaci ministr školství Dalibor Štys.

Prostřednictvím této výzvy na podporu infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem budou financovány projekty jak se stavebními, tak i s nestavebními investicemi, především v oblasti přístrojového a strojového vybavení. Konkrétně bude podpora směřovat do budování nových laboratoří a nákupu laboratorní techniky, budování učeben pro výuku, do modernizace a rozšíření knihoven, ale například i do opláštění a rekonstrukce budov.
Minimální výše tzv. způsobilých výdajů na realizaci projektu je 20 mil. Kč. Maximální výše celkových nákladů na projekt je pak 1,1 mld. Kč (tj. celkové náklady projektu nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu.

Významnou změnou je financování projektů pražských vysokých škol, které budou hrazeny z evropských peněz z 68 procent. Zbylých 32 procent bude kryto z jiných veřejných zdrojů. Standardně jsou rámci stávajících pravidel EU mimopražské projekty z evropských fondů dotovány z 85 procent.

[1] O této výzvě více na www.opvavpi.cz

[2] Seznam všech projektů v „pražské“ výzvě naleznete na www.opvavpi.cz

 

 

 

Přidáno: 17.01.2014, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si