Zahraniční zkušenost by měla být pro studenty výzvou

Logo Domu zahraničních služeb DZS

Ve dnech 6. a 7. října 2011 se v pražské Národní technické knihovně sešlo na 180 pracovníků z oblasti vysokého školství, aby diskutovali na téma mobility studentů. Velkou pozornost vzbudila prezentace Michaela Coopera z organizace European Access Network, podle kterého je důležité k účasti na studijním pobytu nebo stáži v zahraničí motivovat stále více studentů a ukázat jim přidanou hodnotu takové mezinárodní zkušenosti.

Studium v zahraničínení pouze o získání nových odborných znalostí, jak potvrdili zástupci studentů, kteří se konference zúčastnili. Příležitost studovat v cizí zemi mladému člověku v první řadě přináší osobní růst a samostatnost, rozvoj jazykových schopností, lepší vyhlídky na budoucí zaměstnání a v dnešní době i klíčové mezikulturní kompetence.

Simon Roy, zástupce Evropské komise z generálního ředitelství pro Vzdělávání a kulturu, na konferenci uvedl, že letos představené návrhy rozpočtu Evropské unie na období 2014 - 2020 vykazují více než sedmdesátiprocentní navýšení proKonference Learning mobilitystředků pro oblast vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Tato skutečnost studentům přinese více možností jak se zapojit do evropských programů typu Erasmus nebo Erasmus Mundus. V Praze však také zaznělo, že rostoucí počty studentů vyslaných do zahraničí musí zůstat v rovnováze s poskytovanou kvalitou takové mezinárodní zkušenosti např. tím, že se vysílající univerzity zaměří na spolupráci pouze s těmi zahraničními školami, které se osvědčily jako poskytovatelé kvalitních studijních programů.

Konferenci, která svedla dohromady pracovníky zahraničních oddělení univerzit z 20 evropských zemí, zorganizoval Dům zahraničních služeb s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci kladně hodnotili zejména zajímavé složení prezentujících, ve kterém nechyběli zástupci Evropské komise, vysokých škol, studentů a odborníci z mezinárodních organizací zabývajících se mobilitou ve vysokém školství. Závěrečné slovo patřilo Tomáši Vitvarovi, absolventovi Českého vysokého učení technického v Praze, který se jako doktorand zúčastnil v Irsku pracovní stáže v rámci programu Erasmus a dva roky poté zastupoval Českou republiku na akci pořádané Evropskou unií Miliontý student Erasmu.

Výstupy a fotogalerii z konference Learning mobility in higher education: Trends, approaches and challenges najdete na webové stránce http://learningmobility.webnode.com/.

Přidáno: 12.10.2011, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si