Zahraniční studenty lákají na VŠE předměty v šesti jazycích

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) již řadu let úspěšně spolupracuje se zahraničními univerzitami ve střední a jihovýchodní Evropě v rámci programu CEEPUS. Letos za svůj aktivní přínos v projektu univerzitní sítě Amadeus získala ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize. Jak spolupráce probíhá a proč jsou stáže na VŠE pro zahraniční studenty a pedagogy atraktivní, nám prozradila Ing. Radka Vaváková z Oddělení zahraničních styků VŠE. 

 Odkdy je VŠE do projektu Amadeus zapojena?

VŠE v Praze je v síti Amadeus od akademického roku 1996/1997.

S kterými partnerskými univerzitami nejvíce spolupracujete?

VŠE vysílá studenty především do Rakouska na Wirtschaftsuniversität Wien (dále WU Wien), do Slovinska na University of Maribor a do Chorvatska na University of Zagreb. Přijíždějící studenti jsou nejčastěji opět z WU Wien a University of Zagreb, dále pak z Belgrade University v Srbsku a University of Montenegro v Černé Hoře. U výukových mobilit, v jejichž rámci přijíždějí a vyjíždějí pedagogové, se skladba univerzit mění výrazně více. Všechny mobility závisí samozřejmě na přidělených kvótách dle dokumentu Traffic sheet (plán mobilit – pozn. red.) v každém akademickém roce.

Víte, kolik studentů a pedagogů v posledních letech vycestovalo na partnerské univerzity sítě Amadeus a kolik jich naopak studovalo či vyučovalo na VŠE?

Za poslední tři roky jsme v rámci programu CEEPUS vyslali do zahraničí 20 studentů včetně freemoverů (stipendisté ze zemí zapojených do programu CEEPUS, kteří se hlásí na univerzity mimo CEEPUS síť – pozn. red.) a přijali naopak 16 studentů (včetně freemoverů). Během stejného období absolvovali čtyři naši pedagogové zahraniční výukový pobyt a sedm pedagogů u nás hostovalo.

Čím je projekt Amadeus, resp. studium a výuka na VŠE, pro zahraniční studenty a pedagogy tak přitažlivý?

Pro přijíždějící studenty je jistě významným bodem při rozhodování široká nabídka kurzů, více než 200, v různých jazycích (angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a italštině) v bakalářském a magisterském stupni studia. Kromě toho nabízíme kurzy hostujících profesorů, ročně je jich až čtyřicet. VŠE patří mezi nejlepší univerzity ekonomického směru ve střední Evropě.
Zahraniční pedagogové přijíždějící na VŠE mají v průběhu svého výukového pobytu možnost navázat spolupráci, která může pokračovat v dalších letech, v některých případech i mimo program CEEPUS.

Organizujete pro zahraniční studenty nějaké zvláštní kurzy nebo společné akce?

Přijíždějícím studentům nabízíme před začátkem semestru takzvaný „Orientation Week“, během něhož jsou seznámeni s VŠE a s organizací studia, které je zde čeká, a také získají informace o historii a současnosti České republiky. Dále organizujeme ISLC (Intensive summer language course) českého jazyka. Významnou měrou se o incoming studenty stará Buddy Program. To znamená, že každý z přijíždějících studentů, má-li zájem, dostane svého „buddyho“, tedy českého studenta VŠE, který mu pomáhá v počátcích i průběhu pobytu. Buddy Program zajišťuje také kulturní akce.

V čem vidíte největší přínos projektu Amadeus pro VŠE?

Těžiště projektu pro VŠE leží především v zapojení do programu JOSZEF na WU Wien, kam každoročně vysíláme dva studenty na dva semestry.

Program JOSZEF, zaměřený na management v podmínkách střední a jihovýchodní Evropy, je u studentů VŠE velmi populární. Máte nějakou odezvu například od svých absolventů, zda tento pobyt nějak výrazně ovlivnil jejich další profesní směřování či kariéru?

Studenti po svém návratu vyplňují on-line závěrečnou zprávu mj. i v univerzitním systému, která je pak k dispozici dalším zájemcům o tento program.

WU Wien získala letos za projekt Amadeus Ministerskou cenu CEEPUS, což je nejvyšší ocenění, kterého může projekt CEEPUS dosáhnout. Na základě tohoto úspěchu obdržela VŠE za svůj aktivní přínos v projektu ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014 od České národní kanceláře. Pomůže Vám tato cena například ještě více propagovat vaši vysokou školu?

Vážíme si každého ocenění, neboť je uznáním práce všech, kteří se podílí na mobilitách studentů a učitelů. Tato cena nám umožní především propagaci programu CEEPUS mezi našimi studenty a učiteli a třeba bude i impulzem pro založení dalších sítí.

Na co byste se chtěli v projektu Amadeus v dalších letech zaměřit?

Největší význam vidíme v již zmíněném programu JOSZEF a tímto směrem bychom chtěli pokračovat i do budoucna.


Bližší informace o programu naleznete na www.dzs.cz/ceepus či www.ceepus.info.
 
Rozhovor vedla Ivona Sobotková, konzultantka programu CEEPUS

Přidáno: 03.06.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.