Zahájení Evropského týdne počítačových dovedností. Vyznají se české děti ve světě informačních technologií?

Dům zahraničních služebEvropský týden počítačových dovedností 2012 – „European e-Skills Week 2012“ je kampaň zaměřená na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti. Současně slouží ke zvýšení motivace žáků a studentů ke studiu a práci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Kampaň je iniciována Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podniky a průmysl, probíhá od ledna 2012 a vyvrcholí týdnem 26. – 30. 3. 2012.

Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity „Evropského týdne IT dovedností 2012“ koordinuje Dům zahraničních služeb (DZS). Do akce se zapojí žáci, studenti, učitelé, odborníci a zástupci IT firem ve více než 20 zemích EU, nejinak tomu bude v České republice. „V roce 2015 bude až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou práci. Digitální kompetence jsou nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného vzdělávání,“ vysvětlujte pozadí kampaně Iva Tatarková, ředitelka DZS.

Dům zahraničních služeb nabízí v rámci Evropského týdne IT dovedností možnost spolupráce školám, neziskovým organizacím i firmám, které jsou aktivní v šíření IT dovedností a zavádění nových technologií do pracovního procesu či výuky. DZS pomůže vybraným subjektům s propagací projektů a příkladů dobré praxe. V roce 2010 se do kampaně zapojilo přes 50 škol a 30 partnerů, pod hlavičkou kampaně proběhlo více než 200 akcí, jichž se zúčastnilo téměř 34 000 především mladých lidí. „Kampaní se v ČR snažíme zviditelnit zajímavé aktivity, které podporují IT gramotnost a zvyšují zájem mladých lidí o studium a práci v oborech zahrnujících informační technologie. Dům zahraničních služeb propaguje využití ICT ve vzdělávání, aktivitu eTwinning www.etwinning.net – internetová spolupráce evropských škol, sdílení digitálních učebních materiálů v ČR i v Evropě, využití interaktivních tabulí a dalších zajímavých metod podporujících IT dovednosti žáků i učitelů,“ vysvětluje Petr Chaluš z DZS.

V rámci kampaně si mohou nejen školy, ale i široká veřejnost zdarma otestovat své IT dovednosti v on-line testu IT Fitness www.itfitness.cz. Test se skládá z 24 otázek a zaměřuje se jak na teoretické znalosti, tak testuje například schopnost rychle a efektivně vyhledávat informace na internetu. V roce 2010 se test setkal s nečekaným úspěchem, využilo ho téměř 29 000 Čechů a zapojilo se do něj 1400 základních a středních škol. Stejný test si mohou udělat ve slovenštině i Slováci www.eskills.sk.

V rámci kampaně se dne 26. 3. 2012 v Praze v Obecním domě koná Národní konference „e-Skills 2012“, v panelových diskusích zazní názory odborníků na klíčové otázky zapojování informačních technologií do každodenní výuky, zvýšení atraktivnosti oboru pro dívky nebo způsobu testování IT dovedností. Ve veletržní části budou k vidění zajímavé aktivity zapojených partnerů, vědecké projekty vysokých škol v oblasti robotiky nebo inovativní projekty zaměřené na školu budoucnosti.

Přidáno: 15.03.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.