Žadatelé o české občanství budou nově skládat jednotnou zkoušku z češtiny

MŠMT ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhlášku, která upravuje formu a požadovaný rozsah znalostí českého jazyka a českých reálií pro žadatele o udělení státního občanství České republiky. Vyhláška bude platit společně s novým zákonem o státním občanství ČR od 1. ledna 2014.

Zavedením povinnosti složit zkoušku z českého jazyka a reálií se předpokládá zvýšení integračního potenciálu cizinců v České republice. Opatření směřuje k posílení osobní odpovědnosti cizinců za integraci, zvýšení jejich jazykových kompetencí a dosažení potřebných znalostí o podmínkách života v České republice. Nově zaváděný formát zkoušky současně stanoví přesná pravidla hodnocení. Doposud cizinci prokazovali pouze znalost češtiny, a to nejdéle třicetiminutovým pohovorem před příslušným krajským úřadem.

„Jedná se o dva typy zkoušek pro žadatele o české státní občanství,“ upřesnil 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč a pokračoval: „Jde o zkoušku prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a o zkoušku z reálií České republiky. Naším cílem je motivovat cizince k důkladnějšímu seznámení se s životem v České republice a k pochopení běžných pracovních, vzdělávacích či sociálních témat,“ doplnil náměstek Fryč.

Znalost českého jazyka na příslušné úrovni budou žadatelé o udělení občanství dokládat složením mezinárodně uznávané zkoušky Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Zkoušku z českých reálií, jako jsou například znalosti ústavního systému a státních symbolů České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických souvislostech, vyvíjí MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Test se bude skládat z 30 úloh, které budou vybírány z databáze celkem 300 testových úloh uveřejněných od poloviny listopadu na speciálním webu dostupném z webových stránek MŠMT. Databáze bude každoročně aktualizovaná.

 

 

Přidáno: 30.09.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.