Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého


Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!

Připravit kvalitní návrh projektu spolupráce se zahraniční školou není někdy pro mladé vědce jednoduché. „Kde získám kontakt na kolegu, který se mnou bude chtít spolupracovat? A u jakého programu žádat o podporu?“ ptají se nejčastěji. Výhodu přitom mají ti, kteří už během studia úspěšně žádali o stipendium. Vyzkoušeli si totiž komunikaci s pedagogy domácí i hostitelské školy, během pobytu navíc řada z nich navázala spolupráci s kolegy.

Vhodnou příležitostí pro navázání kontaktů je také účast na mezinárodních seminářích a konferencích doma i v zahraničí. Studenti se mohou aktivně zapojit i do některého z projektů spolupráce mezi jejich školou a zahraniční univerzitou a získat tak inspiraci pro přípravu vlastního návrhu na projekt s některým mladým kolegou ze zahraničí.

Velmi důležité je pak rozhodnutí, u jakého programu požádat o podporu. Možností je celá řada, od grantů ministerstva školství přes programy Grantové či Technologické agentury až po prostředky z fondů Evropské unie. Pro nováčky je nejlepší cestou obrátit se na některý z menších programů, u kterých není tak náročná administrativní příprava a kde často není potřeba zapojit více partnerů z několika zemí.
Jednou z takových možností je program AKTION Česká republika – Rakousko, jehož formulář má jen čtyři stránky, ke kterým se ještě připojují požadované přílohy. Náplní spolupráce přitom pro začátek mohou být vzájemné návštěvy, na jejichž základě pak žadatel vypracuje projekt s konkrétním obsahem. Je také možné pořádat odborné semináře, přednášky hostujících profesorů nebo odborné exkurze pro studenty. Vzájemné kontakty mohou postupně přerůst do trvalejší pedagogické nebo výzkumné spolupráce.

Posuzování návrhů projektů pro program AKTION je operativní, s projektem je možné začít už dva měsíce po podání žádosti. Šance na získání podpory je navíc poměrně velká a spolupráce se sousední zemí bývá flexibilní a ne moc časově náročná. Populární je česko-rakouský program například mezi postdoktorandy. Nejen oni mohou partnerství i zkušenosti s podáváním projektů využít při podávání rozsáhlejších a dlouhodobějších návrhů projektů s kolegy z více zemí, například v programu pro výzkum a inovace HORIZONT 2020.

Program AKTION Česká republika – Rakousko, který je zaměřen na bilaterální spolupráci ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru, vznikl v roce 1992 z iniciativy ministerstev školství obou zemí. Za téměř 25 let podpořil program na tisíc vědeckých a vzdělávacích projektů, které získaly příspěvky v celkové výši zhruba 300 milionů korun. AKTION podporuje rozvoj spolupráce ve všech oborech, zaměřuje se především na projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji té stávající. V rámci programu jsou financována jak individuální stipendia, tak projekty spolupráce vzdělávacích institucí.

Více informací o programu je k dispozici na webu www.dzs.cz/aktion-ceska-republika-rakousko.

Účastníci programu AKTION v akci.

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která podporuje mezinárodní spolupráci se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS plní roli národní agentury pro program Erasmus+ v České republice.

Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

Zdroj fotografií: Dům zahraniční spolupráce

 

Přidáno: 19.04.2017, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce Autor: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si