Workshop na ČVUT v Praze otevřel projekt česko-islandské spolupráce se zaměřením na čisté zdroje energie

Vzájemně se inspirovat a vyměnit si zkušenosti z oblasti výzkumu zaměřeného na produkci elektrické energie s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí bylo cílem projektového workshopu, který pořádal Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze ve dnech 4. a 5. listopadu 2015. Akce, na niž přijali pozvání odborníci z partnerské univerzity v islandském Reykjavíku, se konala v rámci projektu podpořeného z programu Spolupráce škol a stipendia - CZ07 (Norské fondy a fondy EHP).

Projekt česko-islandské spolupráce se zaměřením na čisté zdroje energie, realizovaný ČVUT v Praze a Univerzitou Reykjavík, byl zahájen letos v září a potrvá do srpna příštího roku. Jeho hlavním smyslem je výměna znalostí a zkušeností týkajících se produkce energie z obnovitelných zdrojů a šetrného získávání energie z fosilních paliv. Kromě toho obě univerzity plánují uskutečnit mobility studentů doktorských programů na partnerských institucích, inovovat studijní plány a vytvořit podklady pro společný doktorský studijní program zaměřený na energetické inženýrství.

Doktorandi by část studia absolvovali na ČVUT a další část na univerzitě v Reykjavíku. Díky tomu by získali nejen zkušenosti v mezinárodním prostředí, ale hlavně diplom z obou univerzit, čímž by si výrazně vylepšili svoji pozici na trhu práce,“ vysvětlil koordinátor projektu česko-islandské spolupráce Jan Hrdlička z Fakulty strojní ČVUT v Praze, který v úvodu workshopu představil cíle a plánované aktivity projektu.

Sdílení zkušeností mezi experty z České republiky a Islandu

Tým odborníků z ČVUT v Praze na setkání prezentoval poznatky z vlastního výzkumu takzvaných CCS technologií, které umožňují zachycovat a následně ukládat CO2 vznikající při spalovacích procesech, což je jedna z cest, jak zamezit globálnímu oteplování planety.

Řešitelé projektu z ČVUT

Mezi CCS technologie patří například technologie oxyfuel, kterou experti z Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze experimentálně ověřují. Při využití technologie oxyfuel se uhlí na rozdíl od klasického způsobu spalování se vzduchem spaluje s čistým kyslíkem nebo se vzduchem obohaceným o čistý kyslík. Výsledkem je zvýšená koncentrace CO2 v plynu vznikajícím při spalování, který tak může být snáze odstraněn.

Odborníci z ČVUT v Praze během workshopu představili také aktivity Univerzitního centra energeticky efektivních budov, jež vzniklo v roce 2010 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze. Centrum sdružuje vědce ze čtyř fakult univerzity – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří společně řeší problematiku energeticky úsporných budov.

Jak uvedl Jakub Maščuch z výzkumného týmu, jenž se zabývá energetickými systémy budov, centrum se snaží vytvořit propojení mezi univerzitním výzkumem a průmyslem. Do svých výzkumných projektů zapojuje také doktorandy a studenty, kteří tak získávají příležitost pracovat na mezinárodních akademických projektech.

Na blok prezentací specialistů z ČVUT v Praze navázaly přednášky jejich kolegů z univerzity v Reykjavíku. Činnost této vzdělávací a výzkumné instituce představila Gudrun Saevarsdottir, děkanka School of Science and Engineering. Jak zmínila ve svém příspěvku, součástí fakulty je také Iceland School of Energy, mezinárodní škola věnující se vzdělávání expertů v oblasti využívání trvale udržitelných zdrojů energie. Škola je úzce propojena s významnými společnostmi působícími v tomto odvětví, své absolventy připravuje jak na práci v průmyslu, tak v akademické sféře.

Pedagogové a doktorandi působící na univerzitě v Reykjavíku informovali české partnery o svých výzkumných projektech zaměřených na obnovitelné zdroje energie. Jeden z doktorandů, Tufwane Mwagomba, pocházející z afrického státu Malawi, se ve své doktorské práci zabývá termodynamickou analýzou potenciálních zdrojů energie v geotermálních pramenech. Horké prameny by se podle jeho předpokladů mohly stát v Malawi alternativním zdrojem energie k vodním elektrárnám, které mají malou kapacitu a jsou často ohrožovány povodněmi.

Na teoretickou část programu navázala prohlídka laboratoře Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, v níž výzkumníci testují výše uvedenou CCS technologii oxyfuel. Druhý den workshopu strávili čeští a islandští kolegové na exkurzi v paroplynové elektrárně Vřesová v severozápadních Čechách a uhelné a paroplynové elektrárně Počerady na Mostecku.

Další workshop v rámci projektu česko-islandské spolupráce se zaměřením na čisté zdroje energie se uskuteční v květnu příštího roku v Reykjavíku, závěrečné setkání zástupců partnerských institucí je plánováno na srpen téhož roku.

Podpora z programu Spolupráce škol a stipendia

Jak vysvětlil koordinátor projektu Jan Hrdlička z Fakulty strojní ČVUT v Praze, na počátku spolupráce týmů odborníků z obou univerzit stála v podstatě náhoda. Jeden z doktorandů Fakulty strojní totiž na univerzitě v Reykjavíku před několika lety absolvoval studijní pobyt v rámci programu Erasmus. Díky tomu získal kontakty na tamní studenty doktorského studia a akademické pracovníky, které pak předal své domovské fakultě.

Vysokoškolská pracoviště se později navzájem oslovila, akademici z pražské ČVUT navštívili své kolegy na Islandu a začaly vznikat plány na bližší spolupráci. Vykrystalizovaly v loňském roce, kdy ČVUT v Praze podalo žádost o grant na projekt takzvané institucionální spolupráce v rámci programu Spolupráce škol a stipendia podporovaném z Norských fondů a Fondů EHP.

Program Spolupráce škol a stipendia, zahájený v roce 2014 ve druhé etapě Norských fondů a Fondů EHP, si kladl za cíl vytvořit vhodné podmínky pro navazování mezinárodních partnerství mezi vzdělávacími institucemi v České republice a vzdělávacími institucemi v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Českým vysokým školám program umožňoval vysílat studenty, pedagogy a další pracovníky na zahraniční mobility, v rámci projektů institucionální spolupráce poskytoval například granty na pořádání odborných seminářů a kurzů, letních škol, konferencí a workshopů. Kromě toho podporoval rozvoj a přípravu nových výukových metod a vytváření společných vzdělávacích programů.

Poslední výzva k předkládání grantových žádostí byla v rámci programu Spolupráce škol a stipendia uzavřena v polovině října tohoto roku.

Více informací o programu:
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

Více informací o projektu:
http://cicec.cz/

 

Zdroj fotografie: CICEC

 

Přidáno: 07.12.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.