Výuka jazyků v předškolním věku - má smysl?

Soukromých anglických školek, případně českých s rozšířenou výukou cizích jazyků, přibývá jako hub po dešti. Zájem rodičů o výuku cizích jazyků je očividně velký a ublížit raná výuka zcela jistě nemůže. Má ovšem smysl do ní investovat? Není raději lepší peníze ušetřit a zaplatit dítěti kurz někde v zahraničí, až z toho bude mít trochu větší rozum? Vyplatí se připlatit si a dát dítě do jedné z drahých (a módních) anglických školek, nebo spoléhat na to, že se děti stejně anglicky jednou naučí?

Podle Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) je výuka anglického jazyka povinnou součástí vzdělávání na základních školách, takže nejpozději ve třetí třídě se tedy děti poprvé seznámí s cizím jazykem. Je to brzy, pozdě, nebo tak akorát? Této otázce se věnoval bezpočet výzkumů, většinou s naprosto odlišnými výsledky, težko tedy říct, čemu máme vlastně věřit. Jediný společný závěr, který vědci učinili je, že vlastně ani tak nezáleží na věku žáků, ale na kvalitě a frekvenci výuky a přístupu učitele. Na to mohu říct snad jediné: Amen. :-)

Seznámení s jazykem

Setkala jsem se i s názorem, že výuka v takhle raném věku je jen jakési seznámení dítěte se skutečností, že ne všichni mluví česky. To je sice hezké, ale k takovému poznání stejně děti jednou dojdou a asi to bude i zadarmo. Pravda ovšem je, že ve třetí třídě už asi nebudou děti brát angličtinu jako skutečný dorozumívací prostředek, ale jen jako předmět ve škole. Učit se slovíčka a vyplňovat gramatická cvičení bude největší opruz a už to nepůjde nenásilně a „samo“. Navíc to, že má žáček z angličtiny na vysvědčení jedničku, ještě automaticky neznamená, že ze sebe umí dostat souvislou větu, natož aby se někde v zahraničí domluvil.

Na typu kurzu záleží

Existují mateřské školy, ve kterých je výuka angličtiny každodenní, komunikace probíhá jen v angličtině. Děti se tak přibližují bilingvnímu modelu (matka a otec komunikující s dítětem jinými jazyky, děti žijící v zahraničí, takže mimo domov používají jiný jazyk než doma) a používání cizího jazyka si dítě osvojí přirozeně, bez nucení do učení.

V jiných školkách jsou naopak jen kroužky cizího jazyka, často navíc zajišťované externisty, často studenty, bez dostatečné znalosti jazyka a příslušného vzdělání. Jestli jsem se na pedagogické fakultě něco naučila, tak je to fakt, že pro výuku malých dětí skutečně nestačí „jen“ výborná znalost daného jazyka. Je potřeba děti především zaujmout a vědět, jak zábavnou formou drilovat gramatiku a slovíčka, vysvětlit a cvičit výslovnost, jak se dorozumět i se skupinou naprostých začátečníků jen v cizím jazyce. Upřímně si také myslím, že za 40 minut jednou, maximálně dvakrát týdně se děti s jazykem skutečně jen seznámí, maximálně naučí pár slovíček (čísla, barvy) a možná jednu dvě básničky, zcela určitě nebudou ale schopny komunikovat nebo čemukoliv rozumět.

Největší problém: kam pak s ním?

Školní výuka bohužel nenavazuje na výuku školkovou, takže po přechodu ze školky do školy následuje problém, který musí rodiče vyřešit, pokud nechtějí, aby jejich ratolest o všechny již nabyté znalosti zase přišla. I když je dítě v 6 letech schopné cizím jazykem bez problémů komunikovat, může do 3. třídy všechno zapomenout. Podobně na tom jsou bilingvní děti, které se přestěhovaly zpět do ČR. Pokud přestanou daný jazyk aktivně používat a nacházet se v prostředí, kde se jazyk používá, většinou velkou část zapomenou. Na druhou stranu, některé věci se nezapomínají i po mnoha letech, například výslovnost nebo schopnost rozumět rodilým mluvčím. Ale zpět k přechodu z MŠ na ZŠ. I kdyby výuka probíhala od první třídy, ostatní ve třídě budou na úrovni úplného začátečníka a pokročilý žák mezi ně bohužel rychle zapadne. Záleží samozřejmě na přístupu učitele, ale upřímně, málokterý má čas a náladu na to, tvořit individuální vzdělávací plány. Velké procento jazykářů na základních (i středních) školách je tzv. nekvalifikovaných, buď nemají daný jazyk vystudovaný, nebo jim chybí pedagogické vzdělání. Více o nekvalifikovaných učitelích cizích jazyků se dočtete například v následujícím článku z webu idnes.cz.

Řešením je soukromý lektor nebo placené kurzy cizího jazyka. Ve své (přiznám se, že zatím krátké) praxi jako lektorka anglického jazyka jsem se setkala s holčičkou, která navštěvovala nejmenovanou soukromou mateřskou školku v Brně. Celá škola probíhala jen v anglickém jazyce a přítomni byli i rodilí mluvčí. Pokud mohu hodnotit, výuka musela být skutečně kvalitní, holčička mluvila téměř plynně, i když s chybami. Ale mluvila a nestyděla se! Kdo ze třeba i středoškoláků tohle dokáže? Na druhou stranu, po mateřské školce začala chodit na státní (byť výběrovou) základní školu s výukou angličtiny od první třídy a skutečně se musela přizpůsobit ostatním. Dokonce neměla z angličtiny na vysvědčení ani tu jedničku, protože jí „nešlo“ psaní a čtení, které se neučila přirozenou a hravou formou ve školce, ale drilem ve škole.

Na závěr

Teď jen doufám, že jsem vás od ničeho neodradila, to skutečně nebyl můj záměr. Když jsem ale viděla nespočet sebevychvalovacích článků o výuce angličtiny v předškolním věku, měla jsem jen potřebu vám ukázat pár stinných stránek, o kterých se tak často nemluví. Jak již bylo řečeno, je velmi těžké odhadnout ten správný věk kdy začít a ještě težší je najít skutečně dobrého učitele. Ať už se rozhodnete jakkoliv, přeju vašemu dítku, aby se mu ve škole i ve školce líbilo, narazilo na toho správného, skvělého učitele, a v neposlední řadě, aby ho učení jazyků bavilo!

P.S. A určitě se nebojte článek komentovat, zajímají nás vaše zkušenosti a názory!

Zdroj fotografie: www.istockphoto.com

Přidáno: 10.02.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Dagmar Wiesnerová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si