Vytvořte vlastní komiks na motivy obrázků z Dalimilovy kroniky a vyhrajte iPad nebo čtečku

K sedmému výročí zakoupení tzv. pařížského zlomku Dalimilovy kroniky vystavuje Národní knihovna ČR soubor gobelínů Věry Mičkové, které věrně zachycují scény z  iluminací, jimiž je rukopis opatřen. Tkané tapisérie zobrazující epizody z raných českých dějin připomínají svým pojetím dnes tak oblíbené komiksy. Proto se Národní knihovna ČR rozhodla vyhlásit pro žáky základních a středních škol soutěž, v níž mohou prokázat své znalosti a tvůrčí schopnosti při doplňování textu do jednotlivých scén.

Ačkoli je komiks považován za fenomén až od 20. století, lze tento způsob vypodobnění událostí formou obrazových sekvencí se stručným textovým doprovodem nalézt již ve výtvarném umění starověkého Egypta, Říma, či předkolumbovské Ameriky. Egyptské nástěnné malby zaznamenávaly proběhlé děje v pásech obrázků s texty již v 2. tisíciletí př. n. l. Také křesťanské umění používalo v iluminovaných rukopisech způsob vylíčení děje formou obrázků, který vizuálně připomínal dnešní komiks. Čitelné originální uspořádání událostí do panelů je vidět i na tzv. pařížském zlomku Dalimilovy kroniky. Jiným příkladem je známá tapisérie z Bayeux – rozsáhlé dílo vykreslující metodou kontinuální ilustrace příběh dobytí Británie Normany roku 1066.

A právě tapisérie z Bayeux a iluminace tzv. pařížského zlomku Dalimilovy kroniky inspirovaly ke tkanému ztvárnění olomouckou textilní výtvarnici Věru Mičkovou. Její gobelínové repliky výjevů z Kroniky tak řečeného Dalimila vystavuje Národní knihovna ČR (dále jen NK) jako připomenutí sedmého výročí pořízení pařížského zlomku, jehož umělecká kopie je v rámci expozice rovněž k vidění. Komiksový způsob zobrazení je jasně patrný i na vystavených gobelínech, které zaznamenávají buď jednu konkrétní událost, nebo jejich vývoj ve směru zleva doprava (resp. obráceně), jak příběh graduje. Žáci základních a středních škol si mohou v soutěži vyhlášené NK ověřit nejen svoji schopnost české dějiny glosovat, ale také jejich příběhům porozumět. Stačí na jednom ze tří vybraných pracovních listů, které zobrazují Svatopluka v přestrojení před králem Arnulfem, Břetislavův únos Jitky nebo Drahomířin pokus o zavraždění Ludmily, vyplnit prázdné komiksové bubliny tak, aby slova dávala smysl v kontextu uvedených pověstí. O podrobnostech jednotlivých příběhů se mohou studenti poučit přímo na výstavě.

Tři nejvýstižnější a zároveň nejzajímavější „dalimilovské komiksové stripy“ budou odměněny hodnotnými cenami, dalších 10 – 20 nejpovedenějších prací vystaví NK na svých internetových stránkách, Facebooku i ve svých výstavních prostorách s uvedením jména autora i názvu školy, na které studuje. Tři nejlepší „komiksoví textaři“ obdrží hodnotné ceny. Žák, jehož práce podle posudku odborné poroty (složené z odborníků a zaměstnanců NK) získá první místo, dostane černý iPad 2 (64GB, 3G) a umožní navíc celé své třídě navštěvovat po dobu jednoho roku výstavy Národní knihovny v Klementinu zcela zdarma. Soutěžící, jehož text se umístí jako druhý v pořadí, vyhraje pro sebe čtečku e-Reading First edition a pro svou třídu bezplatný vstup na čtyři vybrané výstavy NK v Klementinu. Student s třetím nejlepším komiksem obdrží publikace z produkce NK a bezplatný vstup na tři výstavy v Klementinu pro celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu.

Ceny do soutěže věnovala společnost Kancelářské stroje a portál eReading.cz

Soutěže se lze zúčastnit pouze při návštěvě expozice, která bude do 20. 5. 2012 k vidění ve Výstavním sále Galerie Klementinum každý den kromě pondělí od 10.30 do 18.00 hod. Vstupné: dospělí 60 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více osob 40 Kč/osobu; děti od 6 do 15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Přidáno: 19.04.2012, Zdroj: Národní knihovna České republiky

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si