Vystudujte vysokou školu při svém zaměstnání

Od letošního října otevírá vysoká škola NEWTON College v Brně kromě denního i studium kombinované, které studentům s omezenými časovými možnosti nabízí způsob, jak získat vysokoškolské vzdělání. Otevřeny jsou 3leté bakalářské obory Globální podnikání a management a Management mezinárodních institucí a veřejné správy.

 

Trénink manažerských dovedností v rámci studia
Výjimečnost NEWTON College spočívá v doplnění teoretické výuky o praktický trénink manažerských dovedností. Tréninky budou probíhat v malých skupinách pod vedením specialistů z firem, které poskytují poradenské a vzdělávací služby zaměřené zejména na praktické osvojování moderních přístupů, nástrojů a technik vedení lidí, individuální i týmové řešení problémů a kreativní akční vzdělávání ve skupinách.

Co vám kombinované studium na NC přinese

 • plnohodnotné ekonomické vysokoškolské vzdělání doplněné o moderní manažerský výcvik
 • široké spektrum znalostí z oblasti psychologie, filozofie, práva a lidských zdrojů
 • výklad a praktické nácviky manažerských metod a technik
 • možnost okamžitého uplatnění teoretických poznatků ve vlastní firemní praxi
 • možnost spolupodílet se na tvorbě obsahu studia z pohledu potřeb vlastního osobního rozvoje
 • rozšíření kvalifikace nezbytné pro kariérní růst
 • Pro koho je kombinované studium určeno
  Kombinované studium na vysoké škole NEWTON College je vhodné především pro zaměstnance či podnikatele, kteří chtějí získat nebo si rozšířit vysokoškolské vzdělání při svém zaměstnání. Tuto formu také často využívají studenti VŠ, kteří chtějí studovat další vysokou školu.

  Organizace kombinovaného studia
  Obsah kombinovaného studia je totožný s denní formou, studium však probíhá pouze 3x za semestr v rámci třiapůldenních bloků od čtvrtka do neděle. Přibližně 30% výuky je zajištěno dálkově formou e-learningu.

  Přijímačky i o prázdninách: bez stresu a zadarmo
  Přijímací rozhovor na vysoké škole NEWTON College se skládá ze dvou částí – z napsání eseje a motivačního rozhovoru. Esej slouží jako příprava pro motivační rozhovor se zástupci vedení školy a vyučujících. Popíšete v ní, proč chcete na NC studovat, co očekáváte a jakou máte představu o svém studiu. V motivačním rozhovoru potom máte možnost své představy rozvinout a získat další potřebné informace. Přijímací řízení je bezplatné. Probíhá v Brně i v Praze. Ačkoli nejsou na prázdniny vypsány oficiální termíny, můžete se přihlásit individuálně na telefonu 545 124 620 nebo 545 124 614.

  Termíny v září, on-line přihlášku a další informace hledejte na http://prijimacky.newtoncollege.cz.

  Představení vysoké školy NEWTON College
  Unikátními rysy vysoké školy NEWTON College je úzké propojení výuky s praxí, aktivní podíl studenta na svém vzdělávání a důraz na rozvoj klíčových kompetencí, tedy schopností potřebných pro pracovní, ale i osobní život. Jedná se především o schopnost řízeného osobního rozvoje, efektivní komunikace a jednání s lidmi, motivace a vedení k požadovaným cílům. NC také předává svým studentům část odpovědnosti za jejich studium, studenti tak mají od zahájení svého studia možnost podílet se na podobě výuky i fungování školy samotné.

  Den otevřených dveří v září
  Zájemci o bližší seznámení s vysokou školou NEWTON College mohou navštívit Den otevřených dveří v sobotu 10. září 2005. Kromě setkání se studenty a vyučujícími jsou připraveny i ukázky standardních a interaktivních metod výuky, které návštěvníkům přiblíží, jak se na NC vyučuje. V průběhu DOD bude také možnost vykonat přijímací řízení, které je bezplatné.


  Kontakt
  Vysoká škola NEWTON College
  tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
  Tel.: 545 124 620, 614
  Fax: 545 124 621
  E-mail: info@newtoncollege.cz
  www.newtoncollege.cz

  Přidáno: 01.08.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

  Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

  EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

  Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

  [ x ]

  Přečtěte si

  Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
  V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.