Vysokoškolské studium s fyzickým a smyslovým handicapem

Časy, kdy významnější tělesné omezení znamenalo jen velmi těžko překonatelnou překážku v běžném životě a studium na univerzitě měnilo ve sled opakujících se nepříjemností, jsou naštěstí již pryč. Co se bezbariérovosti týče, má Česká republika stále co dohánět, ale nedá se popřít, že snaha o zpřístupnění veřejných prostor lidem se specifickými potřebami nese své ovoce.

Jak to vypadá, jste-li odkázáni na vozík nebo bílou hůl a chcete studovat na vysoké škole?

V zásadě platí, že musíte splnit stejné podmínky jako všichni ostatní uchazeči o studium. Všechno ostatní už se nějak vyřeší. Jen si musíte předem vybrat univerzitu, která je připravena vám podat pomocnou ruku.

Například na Masarykově univerzitě v Brně byla v roce 2003 vydána Směrnice rektora upravující studium osob se specifickými nároky, která zaručuje přístupnost výuky pro všechny. Tedy: kdyby se určitý kurz odehrával v posledním patře budovy bez výtahu a přihlásil se na něj vozíčkář, škola má povinnost situaci nějak vyřešit. Nejsnáze přesunutím výuky do bezbariérových prostor.

Těch má MU dostatek; bezbariérovost je samozřejmostí u nových budov (např. komplex budov Univerzitního kampusu v Bohunicích) a přístupná je i naprostá většina starších budov. Problematická ještě zůstává Filozofická fakulta na Arne Nováka, ale komplexní rekonstrukce, s jejímž zahájením se počítá v letošním roce, by měla stávající potíže odstranit.

Přímo na Masarykově univerzitě také funguje Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, pojmenované po bájném slepém věštci antického Řecka, jehož navždy proslavil Sofoklés v dramatu Oidipus. Zakladatelé střediska přijali za své moto

Oidipova slova:


Ó Teiresio, zkoumáš věci zjevné
i tajné, na nebi, i na zemi;
a nevidíš-li, přece jasně víš...
...jsme v rukou tvých; a nejkrásnější úkol
je prospívat, jak a pokud lze.

(Sofoklés, Král Oidipus, 300-303, 314n. – v překladu F. Stiebitze)Teiresiás poskytuje informace uchazečům se zrakovým, sluchovým a pohybovým handicapem stejně tak jako zájemcům o studium se specifickými poruchami učení. Studentům pak pomáhá řešit veškeré možné komplikace studentského života – počínaje ubytováním, zápisem do semestru a registrací předmětů až k asistenci na výuce a poskytnutím bezbariérových prostor pro skládání zkoušek.

Důležitou součástí střediska je Dispečink ubytovacích, stravovacích a asistentských služeb. Asistenti jsou většinou vybíráni ze studentů univerzity a ve středisku se jim dostane potřebného zaškolení. Služby asistentů plně hradí Teiresiás a pro studenty jsou zdarma. Asistence se týká například doprovodu na výuku a k lékaři nebo zapisovatelské služby. K dalším aktivitám centra patří vytváření fonotéky namluvené literatury, rozličné vzdělávací exkurze a provozování galerie. Podobná centra, popřípadě poradny, najdeme dnes takřka na všech větších veřejných univerzitách.

Karlova univerzita v Praze má Kancelář pro studenty se speciálními potřebami.

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT - CIPS  - ČVUT v Praze. Vedle toho je na ČVUT specializované Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených Tereza.

Palackého univerzita v Olomouci provozuje při katedře speciální pedagogiky Centrum pomoci handicapovaným poskytující nejen asistenční a poradenský servis studentům univerzity a poradenství pro pedagogy, ale rozšiřuje své působení (obdobně jako Teiresiás) i na studenty středních škol. Všichni pracovníci se aktivit centra zúčastňují v rámci vlastní vědecko-pedagogické praxe bez nároku na zvláštní finanční ohodnocení.

Univerzita Pardubice prohlašuje otevřenost studia pro všechny studenty za svou prioritu, specializované a centralizované centrum řešící problémy studentů se specifickými potřebami nicméně nemá. Postupně upravuje bezbariérovost všech fakult, sleduje trendy v IT technologiích ulehčující studium smyslově postižených a poskytuje asistentské služby, sama ale na svých stránkách doporučuje, aby handicapovaní zájemci o studium konzultovali vhodnost vybraného oboru s proděkanem pro studium dotyčné fakulty ještě před podáním přihlášky.

Na webových stránkách Jihočeské univerzity sídlící v Českých Budějovicích naproti tomu informační centrum pro handicapované studenty dosud hledáme marně. Jediné, co se objevuje, je lakonická zmínka o zájemce o studijní pobyt v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus.

Erasmus s handicapem

Pokud chcete strávit alespoň část svého studia v zahraničí a váš zdravotní stav vyžaduje vyšší finanční náklady, můžete zažádat o speciální stipendium. Všechny potřebné informace získáte na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Jak jsou na tom soukromé vysoké školy?

Není pravidlem, že by se všechny soukromé školy snažily o maximální bezbariérovost. Záleží na jednotlivých univerzitách.

Metropolitní univerzita Praha se profiluje (mimo jiné) jako škola bez bariér.
O podporu studentů se specifickými potřebami se stará tzv. Denní centrum. Za realizaci tohoto programu univerzita získala mezinárodní cenu Handinnov Europe 2008, ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ocenění Stejná šance – Zaměstnavatel 2010. Rozšířená podpora je věnována také výjezdům do ciziny právě v rámci programu Erasmus.

Přidáno: 26.03.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

Vzdělání jako investice do budoucnosti

„Na VŠMIEP se snažíme o to, aby studenti měli znalosti přesahující jejich obor. Specializujeme se na tři základní obory, které jsou v dnešní době těsně spjaté - ekonomika, IT a právo.“ Rozhodněte se pro studium na soukromé VŠ a vyberte si obor, který Vám Vaši finanční investici vrátí v podobě lepšího uplatnění na pracovním trhu a možnosti pracovního růstu.

Přečtěte si

Jak si připravit dobrou prezentaci
Prezentace nás dnes provází všude – od školy přes práci, na konference i a byznys meetingy. Tradiční doplněk každé přednášky je prezentace v PowerPointu – případně Prezi nebo jiném programu. Spousta řečníků ale dělá základní chyby. Pojďte se…
Jak se poprat s diplomkou
Při pohledu zvenčí se zdá, že psaní diplomové práce začíná usednutím ke klávesnici a končí uložením poslední změny v dokumentu. Každý, koho tato vysokoškolská disciplína potkala, ale ví, že jde o mnohem víc. Pokazit se může ledacos. Od…
Kateřina Tučková tentokrát píše o Brně jako o jedné velké továrně na látky
Zkuste schválně hádat. Co mají společného Lužánky, Denisovy sady, elektrická dráha, vila Tugendhat, vila Stiassni a řada budov, do kterých chodí Brňáci za zábavou, sportem nebo nákupy? Řeknete si, že všechna tato místa spojuje město Brno.…
Dubnové akce v Brně, na kterých nesmíte chybět
I když zima nestála za nic, usnulo město zimním spánkem a nic velkého se nedělo. Pokud už jste s prvním sluníčkem rozmrzli a nebaví vás jen sedět v knihovně, donekonečna pařit lasergame nebo nad pivem diskutovat o nesmrtelnosti brouka,…
Na pohovoru říkej vždycky pravdu, aneb 10 otázek, které by tě neměly zaskočit
„Omlouvám se, že jdu pozdě,“ do kanceláře vstoupí další člověk, očividně druhý personalista. To tu na mě budou dva? Navíc se mě ptá na to stejné co ten první. Aspoň že je sympatický, ne tak škrobený jako ten první, třeba bych k němu mohl být…