Vysoké učení technické v Brně staví moderní vědecké centrum z prostředků Evropské unie

MŠMT ČR

Vysoké učení technické v Brně zahájilo počátkem září výstavbu nového vzdělávacího a vědeckovýzkumného centra, na které získalo přes 800 milionů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Praha, 21. září 2010

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně získala na svůj projekt dotaci ve výši jedné miliardy korun z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Více než 842 milionů korun z celkového příspěvku obdržela škola prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Vědecké centrum brněnské vysoké školy se tak stalo prvním schváleným projektem výzvy 1.4 OP VaVpI, zaměřené na výzkumnou infrastrukturu vysokých škol.

„Díky projektu dojde na brněnské technické univerzitě k významnému zkvalitnění podmínek vysokoškolského studia. Pro podporu vědy a školství je velmi důležité stavět moderně zařízené budovy a výzkumná centra. Tím je totiž studentům už během školy umožněno zapojit se do vědeckých a vývojových aktivit, což významně přispívá k jejich úspěšnému uplatnění v následné praxi,“ uvádí ministr školství Josef Dobeš.

Nynější vědeckou a školní činnost fakulty komplikuje její roztříštěnost na více místech. Vzdělávací a výzkumný komplex významně napomůže sloučení jednotlivých částí. Vysoké učení technické tím získá celistvý kampus, který ve výsledku umožní zefektivnění celého provozu fakulty a její další rozvoj. Toto řešení nejen zmodernizuje kapacity pro potřeby FEKT, ale zajistí také významné úspory provozních nákladů a synergické vazby v rámci celého kampusu. Dojde také k posílení funkcí provozu vzdělávacího komplexu zlepšenou dopravní obslužností, uživatelskou přívětivostí především pro výuku a umístěním doplňkové knihovnické, informační, sportovní, stravovací a ubytovací funkce přímo v rámci tohoto komplexu. Celý vzdělávací komplex bude plně zprovozněn v akademickém roce 2013/2014.

„Podpora kvalitního technického vybavení na vysokých školách je i nadále jednou z priorit českého školství,“ dodává Josef Dobeš. MŠMT bude proto v dohledné době rozhodovat o dalších osmi projektech vysokých škol, které mají v rámci OP VaVpI šanci získat dotaci na modernizaci výukové infrastruktury.

Přidáno: 21.09.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Lucie Kubovičová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.