Vysoké školy a výzkumné organizace dosáhnou na dalších 200 milionů korun z eurofondů

MŠMT ČRMinisterstvo školství zveřejnilo výzvu určenou vysokým školám a výzkumným institucím. Ty si tak budou moci požádat o dotaci na vzdělávání svých vědeckých pracovníků, kteří se následně uplatní v badatelsky orientované výuce na ZŠ, SŠ a VOŠ.

Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). MŠMT má připraveno za tímto účelem 200 milionů korun. Připravované projekty mají především doplnit neinvestiční aktivity předchozí výzvy zaměřené na materiální podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách.
„Naším cílem je především další vzdělávání pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje a využití výsledků jejich bádání v praxi. Projekty mají směřovat k popularizaci vědy a podpoře práce se středoškolskými studenty a žáky základních škol ve výzkumné sféře,“ uvedl ministr školství Dalibor Štys.

MŠMT chce prostřednictvím těchto eurodotací vhodně využít modernizované učebny technických a přírodovědných předmětů pro výuku a volnočasové aktivity žáků základních a středních škol a tím zvýšit jejich zájem o tento typ vzdělávání.

„Důležitým aspektem je také navázání dlouhodobé spolupráce a partnerství mezi základními, středními a vyššími odbornými školami na straně jedné a vysokými školami a vědeckými institucemi na straně druhé,“ dodal ministr Štys.

„Ministerstvo školství vycházelo během přípravy této výzvy z úspěchů podobných aktivit v již realizovaných projektech hrazených z eurodotací typu dětských univerzit, letních vědeckých kurzů pro pedagogy nebo IPn projektu Podpora technických a přírodovědných oborů,“ doplnil informaci náměstek pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Realizace projektů by mohla začít v prvním čtvrtletí roku 2014.

Více informací naleznete na www.msmt.cz.

Přidáno: 20.08.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si