Vysoká škola hotelová nabízí nový studijní obor Management dopravních služeb

Vysoká škola hotelová v Praze se kromě svého hlavního zaměření na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu stále více profiluje jako vysoká škola, která nabízí studijní příležitosti v celém spektru služeb. Od akademického roku 2008/2009 nabízí nově akreditovaný studijní obor Management dopravních služeb, určený pro zájemce o problematiku řízení a koordinování provozních, ekonomických a organizačních záležitostí v oblasti dopravních služeb a aktivit cestovního ruchu.

Absolventi studijního oboru Management dopravních služeb naleznou uplatnění při výkonu manažerských funkcí v podnicích zabývajících se dopravními službami v odvětví cestovního ruchu a turismu, dále ve veřejné správě a v podnicích, uspokojujících přepravní potřeby obyvatelstva i podnikatelských subjektů.

Program studijního oboru je široce koncipovaný a kromě managementu dopravních služeb v celé jejich šíři (železniční, silniční, vodní a letecká doprava, dopravní politika a strategie, logistika a další odborné předměty) zahrnuje i management celé škály služeb cestovního ruchu. Takto pojatý studijní základ vytváří dobrý předpoklad pro navazující studium na magisterském stupni.

Kromě nového studijního oboru Management dopravních služeb VŠH od akademického roku 2008/2009 nabízí spolu s Pražskou mezinárodní manažerskou školou první běh studia MBA se zaměřením na hotelnictví. Taková orientace prestižního manažerského vzdělávání v České republice zatím chyběla a tato nabídka je v souladu s moderním celosvětovým trendem specializovaných manažerských kurzů MBA.

Více na www.vsh.cz.

Přidáno: 09.04.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.