Vysoká škola ekonomie a managementu otvírá novou pobočku v Praze

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM www.vsem.cz) v rámci svých vzdělávacích a výzkumných aktivit rozšířila od akademického roku 2004/2005 své působení v rámci ČR, a to otevřením pobočky v Praze, konkrétně na Praze 2, náměstí I.P. Pavlova 3.

VŠEM realizuje studijní programy zaměřené na oblast podnikové ekonomiky a managementu. VŠEM každoročně poskytuje možnost získání stipendií (studijní stipendium, sportovní stipendium určené talentovaným sportovcům a speciální stipendium určené handicapovaným uchazečům, respektive studentům). Studijní programy jsou pro uchazeče otevírány třikrát ročně (říjen, leden, duben).

Nedílnou součástí Vysoké školy ekonomie a managementu je výzkumná činnost realizovaná prostřednictvím Grantového fondu VŠEM (GF VŠEM) a Centra ekonomických studií VŠEM (CES VŠEM), kdy konkrétně CES VŠEM je zaměřeno na analýzu předpokladů a výsledků růstové výkonnosti a kvalitativní konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání (v návaznosti na plnění cílů Lisabonské strategie).

Realizace výzkumných aktivit probíhá od akademického roku 2004/2005 v rámci dvou dlouhodobých výzkumných projektů financovaných z prostředků Grantové agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a VŠEM. Tematicky je výzkum zaměřen na čtyři dílčí oblasti:

1) Růstová výkonnost a stabilita (analyzuje hospodářský růst podle faktorů nabídky a poptávky ve vztahu k makroekonomické rovnováze),
2) Institucionální kvalita (hodnotí kvalitu správy a podnikového prostředí a identifikuje jejich vztah k výkonnostním charakteristikám),
3) Konkurenční výhoda a inovační výkonnost (hodnotí kvalitativní úroveň ekonomických aktivit z hlediska využití vlastních inovačních schopností),
4) Kvalita lidských zdrojů (hodnotí úroveň a strukturu kvalifikační nabídky a poptávky a vzdělávacích příležitostí v rámci celoživotního učení, ve spolupráci s Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání).

CES VŠEM rovněž publikuje odborné výstupy, kdy většina z nich je volně dostupná na internetových stránkách www.cesvsem.cz, které zahrnují zejména working papery (dílčí výzkumné studie), monografie (soubory výzkumných výstupů), články (především v odborných periodikách), informační bulletin a periodickou ročenku konkurenceschopnosti české ekonomiky. CES VŠEM je pořadatelem tzv. „workshopů“ nad vlastními výzkumnými výstupy a účastní se odborných konferencí a seminářů.

Autorka: Ing. Markéta Motáňová - Vysoká škola ekonomie a managementu

Přidáno: 23.06.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.