Vyplatí se studovat na soukromé vysoké škole?

Vzdelani

Od roku 1999, kdy vysokoškolský zákon umožnil vznik nového typu vysokých škol, tedy těch privátních, se vedou polemiky nad jejich kvalitou a smyslem. Do té doby v České republice existovaly pouze veřejné a státní vysoké školy. Na trhu posléze vznikly české soukromé školy a vstoupily na něj i pobočky zahraničních vzdělávacích institucí. V současnosti nabízí své služby čtyřicet šest soukromých vysokých škol. Je výhodné studovat na soukromé vysoké škole? Seřadili jsme pro vás ty nejvýznamnější PRO a PROTI, abyste sami zvážili přínos privátního studia.

Výhody studia na soukromé vysoké škole (SVŠ):

1. Rozmanitost získaných titulů

Soukromé vysoké školy a především pobočky zahraničních institucí mají oproti veřejným vysokým školám tu výhodu, že mohou svým studentům nabídnout i prestižnější a například v EU uznávané tituly. Některé privátní vysoké školy tak mají akreditaci k udělování titulů MBA (Master of Business Administration), LLM (Master of Laws) či MSc (Master of Science).

2. Přijímací řízení jako formalita

Pozitivní zprávou pro zájemce o studium na soukromé vysoké škole jistě bude fakt, že řada z nich nekoná klasická přijímací řízení. Stačí si pouze podat přihlášku, vyřídit formality a zaplatit školné na první semestr. To však neznamená, že podobně jednoduchý bude celý průchod studiem. Velká část těchto škol tzv. prosívá studenty u prvních zkoušek. Udrží si tím jistou prestiž a jméno. V případě škol, které přesto přijímací řízení vypisují, se uvádí až osmdesáti procentní úspěšnost uchazečů o studium.

3. Lepší dostupnost

Díky tomu, že soukromé vysoké školy jsou v podstatě podnikatelským subjektem, může si je po splnění podmínek Ministerstva školství a tělovýchovy založit v podstatě kdokoli a hlavně kdekoli. Vznikají tak nové školy v menších městech, kde by jinak žádná vysoká škola nebyla. Sídla nebo pobočky privátních vysokých škol najdete například v Třebíči, Mladé Boleslavi, Litomyšli, Kolíně či Kladně.

4. Kvalita výuky

Propagátoři soukromého vysokoškolského vzdělávání nejčastěji zdůrazňují výhodu kvality výuky a přípravy studenta na budoucí povolání. Argumentují především tím, že s ohledem na velkou konkurenci mezi soukromými i veřejnými školami musí ty privátní často nabídnout něco navíc. Studenty lákají na moderní technologie, cesty do zahraničí, hostující profesionály z praxe či účast na konferencích.

5. Individuální přístupStudent

Vzhledem k počtu soukromých (46) a veřejných (26) vysokých škol vzniká jistá disproporce v poměru jejich studentů. Na privátních vysokých školách u nás studuje kolem 60 tisíc studentů a na veřejných téměř 340 tisíc. Tato čísla naznačují, že počty studentů v jednotlivých ročnících soukromého studia jsou poměrně nižší. Soukromé vysoké školy se tak mohou pochlubit individuálnější výukou a přístupem ke studentům.

Nevýhody studia na soukromé vysoké škole:

1. Finanční náročnost

Přes všechnu chválu, která se v současnosti na školné a jeho pozitivní vliv na studijní morálku pěje, zůstávají nepříjemným faktem ty desetitisíce korun, které za semestr studia na soukromé vysoké škole zaplatíte. U bakalářských oborů jde většinou o třicet až padesát tisíc korun za semestr. U poboček zahraničních škol je to ale až sto tisíc za semestr. Stejná doba studia u magisterského programu bývá přibližně o deset tisíc dražší.

2. Nízká oborová různorodost

Přestože ročně vzniknou průměrně dvě nové soukromé školy, můžeme dál s jistotou tvrdit, že zastoupení jednotlivých oborů není tak rovnoměrné jako u veřejných škol. Téměř polovina všech oborů je ekonomicky zaměřená. Tento výsledek samozřejmě odpovídá i trendu zájmu o jednotlivé obory, ale řadu oborů zkrátka v soukromém školství vůbec nenajdete. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky si školy musí zabezpečit samy, poskytují obory, které nevyžadují výrazné investice.

3. Obtížná kariéra absolventa

Pakliže chcete v rámci soukromého vysokého školství aspirovat hned na několik úrovní vzdělání, vězte, že to je oproti veřejnému školství také celkem problematické. Všechny školy bez potíží poskytují bakalářské studijní programy a některé i magisterské. V doktorským programech pak v soukromém školství naleznete již jen desítky studentů. O dalších úrovních (docentura, profesura) už nemůže být v českém prostředí řeč.

4. Méně výhod pro studenty

S ohledem na nulové dotace od státu je jasné, že i podpora studentů od škol bude nižší. Celá polovina soukromých škol neposkytuje studijní stipendia (slevy na školném). Řada škol nezajišťuje pro své studenty ubytování ani stravování v menzách. U veřejných škol jsou tyto položky dotovány státem, takže studentům může škola zajistit nižší náklady na studium. Studentům soukromých škol tak ke školnému často přibude i výrazná položka za jídlo a bydlení. To se týká i zájmové činnosti. Studenti veřejných škol jsou zvyklí na dostupná sportoviště a širokou nabídku sportů, jejichž výuku mohou absolvovat v rámci studia i nad jeho rámec. Soukromé školy mají tuto nabídku omezenou, nebo ji neposkytují vůbec.

5. Omezené cesty do zahraničí

Ze statistik vyplývá, že jen část soukromých škol umožňuje mobilitu studentů. Dejte si tedy pozor, protože zahraniční studijní programy jako Erasmus či Sokrates nejsou samozřejmou součástí studia na každé soukromé škole.

Seznam všech vysokých škol v České republice najdete v našem Katalogu škol.

Přidáno: 30.12.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si