Vyjádření DZS k programu Erasmus+ v souvislosti s brexitem

Ovlivní vystoupení Velké Británie z EU nějak výměnu studentů v rámci programů Erasmus+?

"V tuto chvíli se nedá říci, jak ovlivní vystoupení Velké Británie z EU výměnu studentů v rámci programu Erasmus+. Tato otázka by byla předmětem vyjednávání mezi VB a EU. Do programu jsou zapojeny jako tzv. programové země i nečlenské státy EU (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie)" popisuje budoucnost programu Erasmus+ Ing. Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Program Erasmus+ umožňuje pobyt i v zemích mimo EU. Liší se v takovém případě nějak podpora ze strany EU? Narážejí studenti na nějaké překážky, se kterými se jinak nemusejí potýkat?

"Od roku 2015 je možné vysílat studenty na mobility takřka do celého světa v rámci aktivity zvané Mezinárodní kreditová mobilita. Ze strany EU je poskytnuta srovnatelná podpora všem účastníkům mobilit, ať ji realizují mimo EU, nebo v rámci EU. Studenti vyjíždějící do vzdálenějších destinací (mimo EU) se mohou setkat s větší administrativní zátěží a s problémy praktického charakteru souvisejícími např. s vízovými povinnostmi, pojištěním a s ubytováním. S těmito záležitostmi jim ovšem ochotně pomáhají jejich domácí vysoké školy a přijímající instituce, svou účastí v programu se školy zavazují k podpoře studentů během celé mobility a zároveň k zajištění rovného zacházení" vysvětluje ředitelka Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Kolik českých studentů je nyní ve Velké Británii? O jaké univerzity mají zájem? Jaká je jejich motivace pro studium právě ve Velké Británii?

"V akademickém roce 2014/2015 absolvovalo ve Velké Británii díky programu Erasmus+ studijní pobyt nebo praktickou stáž kolem 600 českých studentů.
Mezi českými studenty se Velká Británie dlouhodobě pohybuje v žebříčku pěti nejoblíbenějších destinací pro studium v zahraničí na předních místech spolu s Německem, Francií, Španělskem a Finskem. Studenti se rozhodují o výběru vysoké školy v Británii dle svého studijního zaměření a zpravidla z velké nabídky škol, se kterými si jejich domácí instituce vyměňuje studenty. Zdaleka neplatí, že všichni mají zájem studovat pouze na Oxfordu a Cambridge, ačkoliv meziinstitucionální smlouvy umožňují českým studentům studovat i na těchto nejprestižnějších univerzitách. Obecně platí, že Velká Británie láká české studenty především na svůj velmi kvalitní vzdělávací systém, na výuku v angličtině a na možnost poznat na vlastní kůži zemi s bohatou historií, kulturou a nádhernou přírodou."

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS zároveň administruje na národní úrovni vzdělávací programy mezinárodní spolupráce; zejména program Erasmus+ Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

 Zdroj fotografie: DZS

Přidáno: 28.06.2016, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.