Výhody státní jazykové zkoušky

Státní jazyková zkouška a zkoušky mezinárodní jsou určeny každému, kdo potřebuje prokázat znalost cizího jazyka u českých i u mezinárodních zaměstnavatelů. Využijí je také studenti, kteří se chtějí ucházet o studium na českých a zahraničních vysokých školách či zaměstnanci státní zprávy. Úspěšné složení jazykové zkoušky je vítanou položkou do životopisu, pro zaměstnavatele je pak zárukou vysoké úrovně jazykových znalostí. Certifikát o úspěšném složení zkoušky má v případě státních a většiny mezinárodních zkoušek doživotní platnost. Státní a mezinárodní zkoušky se neliší jen svým průběhem a náplní, ale také možnostmi, které svým absolventům poskytují. Každý, kdo váhá mezi mezinárodní a státní jazykovou zkouškou, by si měl předem ujasnit své plány a cíle a podle nich se rozhodovat.

Státní jazyková zkouška

Úroveň státních jazykových zkoušek (SJZ) je garantována státem. Testy připravuje tým lektorů z Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy ve spolupráci s odborníky z Karlovy Univerzity. Existují dva typy státních jazykových zkoušek - základní a všeobecná (někdy nazývané malá a velká). Obě se skládají z části písemné, kde se ověřují znalosti gramatiky, syntaxe, slovní zásoby a porozumění mluvenému textu, a části ústní, kterou tvoří pohovor na jedno z předem zadaných témat. Při ústní části zkoušky musí uchazeč prokázat i znalosti týkající se dané země. Proč je u SJZ vyžadovaná znalost reálií vysvětluje ředitelka Jazykové školy s právem SJZ hlavního města Prahy Mgr. Hana Riedlová: „Když člověk reálie nezná a chce si něco přeložit, dochází pak někdy k zábavným překladům neodpovídajícím skutečnosti.“ Pro ty, kteří by se chtěli překladatelství a tlumočnictví věnovat profesionálně je státní jazyková zkouška správnou volbou. „Státní zkouška je totiž nutným předpokladem pro to, aby se student mohl přihlásit ke speciální tlumočnické či překladatelské SJZ,“ říká Martina Čapková z jazykové školy Tutor.

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží klient certifikát, kde je mimo jiné doloženo, jakého stupně dosáhl podle společného evropského referenčního rámce. „Student si doložku může nechat přeložit a pak se už certifikát dá využít i mimo ČR. V Evropské unií vědí, že to je naše státní jazyková zkouška a jaké odpovídá úrovni,“ říká Hana Riedlová. V praxi to znamená, že SJZ je už běžně uznávána v Evropské unii jako jazyková zkouška úrovně B2 (základní) nebo C1 (všeobecná), ačkoli oficiálně mezinárodní platnost zatím nemá.

Proč se vyplatí

Výhodou státních jazykových zkoušek je především jejich kvalita a cenová dostupnost: ceny se pohybují kolem 2500 korun. Pokud je zájemce o zkoušku jenom jeden, což se stává v případě exotických jazyků, je cena o něco vyšší. „Spolupracujeme s Orientálním ústavem a Ústavem translatologie FFUK, čili máme týmy tvůrců, kteří danou zkoušku připraví, ať už se jedná o jakýkoli jazyk. My to ale musíme zaplatit.“ říká Hana Riedlová. SJZ je také často jedinou možností jak doložit znalost ruštiny, polštiny, řečtiny, arabštiny a dalších jazyků, pro které neexistují certifikáty s mezinárodní platností. Dalším plusem státní zkoušky je fakt, že se klienti dozvědí výsledky hned po vykonání ústní části. To rozhodně neplatí o všech zkouškách, například na výsledky Cambridgeských zkoušek ESOL musí studenti čekat až dva měsíce.
SJZ se konají třikrát do roka, nejbližší termín je v polovině května. Podrobné informace o jednotlivých zkouškách a tématické okruhy pro ústní část je možné nalézt na webových stránkách Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy www.sjs.cz, která jako jediná v Praze vykonává SJZ.

Mezinárodní zkoušky

Kromě populární Cambridgeských zkoušek známých pod zkratkou FCE (First Certificate in English odpovídající úrovní B2) a CAE (Certificate in Advanced English odpovídající úrovni C1) existuje celá řada dalších mezinárodních zkoušek (viz tabulka). Jejich výhodou oproti státním zkouškám je skutečnost, že jsou uznávány po celém světě. Od uchazečů o studium na zahraničních vysokých školách a univerzitách je zpravidla požadován certifikát o dosažení úrovně střední pokročilosti (C1). Kdo se však chystá do USA nebo Kanady a potřebuje doložit své jazykové znalosti, musí být připraven na to, že „evropské“ zkoušky z angličtiny řada institucí a univerzit neuznává a požaduje některou ze zkoušek „amerických“, například TOEFL.

Jazykové zkoušky pořádá v Praze řada jazykových škol. Drtivá většina jazykovek pak nabízí alespoň přípravné kurzy. Co se týče zkoušek z angličtiny, organizuje je v České republice Britská rada (British Council) třikrát do roka – na jaře, v létě a na podzim, vypracované testy pak posílá k vyhodnocení do univerzitního města Cambridge. Cenově se mezinárodní zkoušky pohybují kolem 4000 – 5000 korun. Ceny zkoušek se ale u  různých jazyků liší, například zkoušky z francouzštiny a španělštiny nepřesahují hranici 2500 korun.

STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Úroveň
Angličtina
Němčina
Francouština
Španělština
Italština
B2 -pokročilá FCE
First Certificate in English,
TOEFL
Test of English as a Foreign Language
ZDfB
Zertifikat Deutsch für den beru
DELF
Diplôme d’Études de Langue Française
DELE
Nivel Intermedio
DB
Diploma Basico
SZJZ – Státní základní jazyková zkouška
C1 – středně pokročilá
CAE
Certificate in Advanced English,
TOEFL
Test of English as a Foreign Language
ZMP
Zentrale Mittelstufenprüfung
DALF
Diplôme Approfondi de Langue Française
  DS1
Diploma Superior 1
SVJZ – Státní všeobecná jazyková zkouška


Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, Českou republikou a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt,o.p.s.

Přidáno: 26.03.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.