Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Fond vzdělání

Z podnětu paní Olgy Havlové jsme v roce 1995 založili Fond vzdělání na podporu studia dětí z dětských domovů. Vedla nás myšlenka, že vzdělání otvírá dětem lepší cestu do života a motivace ke studiu neuškodí. Dnes už můžeme říci, že to většinou opravdu tak funguje. Dětem, které splňují dané podmínky, posíláme každý měsíc na osobní účet stipendium. Každého půl roku kontrolujeme prospěch. Podaří-li se udržet dobré výsledky, tj. studijní průměr ne horší než 2, podporujeme studenta až do ukončení studia. Jinak stipendium snižujeme, případně odebíráme. Ale to jsou jen ojedinělé případy. Do programu je zařazeno i několik dětí se zdravotním postižením. Také u nich studium zvyšuje šance na uplatnění ve společnosti - rozhodně mohou uplatnit znalosti získané při studiu, budou-li chtít.

Na našich internetových stránkách www.vdv.cz najdou uchazeči dotazník Fondu vzdělání. Najdou tam i seznam povinných příloh. Je to potvrzení o studiu, životopis a další. Příspěvek se poskytuje studujícím na středních a vysokých školách. Studenti, kteří dokončí studium s vyznamenáním, dostávají finanční prémii.

Nárok na poskytnutí stipendia neexistuje. Nadace je omezena finančními prostředky, které získá od dárců nebo benefičními akcemi. O to více usilujeme o kvalitní výběr studentů. V současné době je v programu zařazeno asi 60 studentů, do tohoto počtu jsou zahrnuti také studenti se zdravotním postižením, kterým poskytujeme jednorázové příspěvky na různé potřeby při studiu.

Doporučení poradního sboru, který s uchazeči vede osobní pohovory a navrhuje výši nadačních příspěvků, prochází ještě schválením správní rady Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Použití stipendia není ničím limitováno. Naší podmínkou je, že každý stipendista, i ten, který žije v dětském domově, má vlastní účet a může z něho podle potřeby čerpat peníze.

ČSOB - generální partner Fondu vzdělání – se podílí na výběru uchazečů a na komunikaci s veřejností.

Možnost přihlásit se do Fondu vzdělání mají mladí lidé studující na středních a vysokých školách v ČR vždy k datu 28. února a 15. srpna.

V posledních letech byl vzdělávací program pro děti z dětských domovů rozšířen o letní školu jazyků - studium angličtiny a němčiny. Program se nazývá Stříbrný dukát. Účastní se ho děti z dětských domovů, které již zvládly základy jazyka.

Autorka: MUDr. Milena Černá - ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Přidáno: 14.07.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.