VŠH zahajuje od ak. roku 2009/2010 kombinované studium oboru Management prosperity, rizik, auditu a krize

Vysoká škola hotelová

Akreditační komise MŠMT udělila při svém jednání ve dnech 26. - 28. ledna 2009 souhlas s rozšířením akreditace navazujícího magisterského oboru Management prosperity, rizik, auditu a krize o kombinovanou formu studia (obdobu dřívějšího dálkového studia) určenou pro zájemce s minimálně roční praxí.

Katedra krizového managementu a práva věnovala od počátku přípravě tohoto oboru velkou pozornost. Úspěšnost oboru již mohou dosvědčit absolventi prezenční formy, kteří nalezli uplatnění na významných postech v nadnárodních auditorských firmách, na ředitelských postech u Celní správy, jako interní auditoři v podnikohospodářské sféře i jako podnikatelé v hotelnictví, obchodě i jiných oborech.

V době nastupující ekonomické krize se VŠH rozhodla připravit i kombinovanou formu studia, aby uspokojila rostoucí zájem uchazečů z praxe, kteří ve svých pracovních pozicích musí této problematice čelit a přijímat rozhodnutí, VŠH - přednáškaaby dopadům krize předešli či je postihla v co nejmenší míře. Interní i externí odborníci působící na katedře krizového managementu a práva budou studenty při soustředěních seznamovat s aktuálním vývojem problémů v jednotlivých oblastech.

Ve studijním plánu jsou kromě základních předmětů jako Mikro a Makroekonomie, Manažerského účetnictví či Obchodního, občanského a správního práva zakomponovány předměty Management rizik, krizí a interim management, Manažerská diagnostika a finanční řízení, Management finančního sektoru a finančního trhu, Interní audit, controlling a kontrola a Úpadkové právo a právní úprava likvidací a transformací.

Kombinovaná forma má s prezenční formou stejný časový i obsahový rozsah a náročnost zkoušek. Termíny pro skládání zkoušek jsou v kombinované formě prodlouženy o dva semestry.

V každém semestru kombinovaného studia jsou 3 pětidenní soustředění (pondělí - pátek), v posledním, čtvrtém semestru, závěrečné soustředění s intenzivní výukou, s opakováním látky a písemnými testy. Pro jednotlivé předměty obdrží studenti metodické listy s uvedením programu i odpovídající literatury, s návodem na opakování látky a procvičování, s požadavky na dílčí prověrky a eseje a s vymezením problémových okruhů pro zkoušky.

Kombinované studium MPRAK je možno začít studovat od ak. roku 2009/2010.

Přihlášky se přijímají na standardním formuláři nebo v elektronické podobě do 30. 4. 2009 (1. kolo).

Přijímací řízení zahrnuje:
- výběr studovaných cizích jazyků – angličtina povinně,
(Pro kombinovanou formu studia se připouští náhrada povinného anglického jazyka jiným cizím jazykem.)
jako druhý jazyk němčina, španělština, ruština, francouzština a  alternativně jiná volba druhého jazyka (pokud je alespoň 15 zájemců);
- zjištění stupně znalosti cizích jazyků pomocí rozřazovacích testů a zařazení do příslušné úrovně výuky;
- ověření způsobilosti ke studiu - splnění podmínek

Vysoká škola hotelováDalší informace mohou zájemci o studium získat na internetových stránkách www.vsh.cz.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Svídnická 506, 181 00  Praha 8
Kontakty - studijní odd:
Tel.: +420 283 101 135-7, 283 101 180-82
E-mail: info@vsh.cz, studijni@vsh.cz
www.vsh.cz

Přidáno: 03.03.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.