VŠFS reprezentovala Českou republiku na největším setkání vrcholových představitelů světových univerzit v New Yorku

NEW YORK, USA 21. června 2011: Téměř 400 nejvyšších představitelů univerzit z více než 100 zemí celého světa se zúčastnilo letošního ročníku kongresu Mezinárodní asociace prezidentů univerzit (IAUP), která se konala v New York City. Českou republiku na setkání s reprezentanty veřejného života a podnikatelské sféry zastupovala Vysoká škola finanční a správní, jejíž ředitelka a rektorka Bohuslava Šenkýřová je zároveň členkou řídícího výboru Mezinárodní asociace prezidentů univerzit.

Bohuslava Šenkýřová ve svém vystoupení v hlavním bloku konference představila akademické prostředí v ČR a popsala rozhodující faktory při zvyšování celoživotního vzdělávání. Prezentovala také způsob budování sociálních sítí absolventů univerzity jako nástroje na neustálé zkvalitňování vzdělávacího procesu školy a poukázala na kritéria hodnocení jejich úspěšnosti.

„Univerzity – a tedy i ty české -  musí trvale inovovat studijní programy a zásadně posilovat pedagogické a vědecké týmy. A ty také musí být schopny komunikovat i reálně fungovat v mezinárodním prostředí,“ uvedla ředitelka a rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová: „Značka a tradice univerzity nejsou automatickým předpokladem úspěchu.“

Konferenci tentokrát dominovala diskuse nad úlohou univerzit v kontextu s reálnými požadavky trhu a zásadními změnami v současném světě. Rozvoj nových technologií, růst zemí bývalého tzv. třetího světa, vznik nových ekonomických velmocí, posilování pozic nadnárodních firem, růst významu podnikatelských asociací a rostoucí úloha světových médií - to vše podstatně zvýšilo požadavky na proces vzdělávání.

Petr Budinský, prorektor VŠFS ve svém projevu v panelu k požadavkům trhu v 21. století zmínil trendy v kvalitě výuky, založené na reálné poptávce. „Od univerzit se v 21. století neočekává pouze předávání prvotřídních znalostí, ale všeobecně vyšší propojení s reálnou praxí a s tím spojené systematické předávání zkušeností špičkových odborníků, kteří nejsou spojeni pouze s pedagogickým procesem nebo vědou a výzkumem,“ upozorňuje Petr Budinský, prorektor VŠFS.

Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS a současně reprezentant evropských podniků, ve svém vystoupení na kongresu popsal očekávaný vztah mezi podniky a univerzitami. Nastínil také hlavní motivační nástroje podnikatelské sféry pro spolupráci s vysokými školami. „Školy musí studentům umožnit také poznávání cizích kultur, odlišných mentalit a hodnot,“ upozornil dále děkan VŠFS Karel Havlíček s tím, že: „K tomu je nezbytná vyšší internacionalizace vysokých škol, a to jak posílením mobility vlastních studentů, tak otevřením studia pro studenty z Asie, Latinské Ameriky, Afriky.“

Přidáno: 23.06.2011, Zdroj: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.