Vlak pro Evropu se rozjel

MŠMT ČR

V pondělí 27. dubna 2009 se na půdě Evropského parlamentu poprvé rozjel Vlak pro Evropu. Lokomotiva a vagóny reprezentující jednotlivé evropské státy jsou výsledkem dosud největšího evropského studentského projektu v rámci programu Comenius – partnerství škol.

Do projektu se zapojilo 24 středních odborných škol se strojírenským zaměřením v oblasti CNC techniky z 21 evropských států. Obsahem projektu byla spolupráce těchto škol a výsledným produktem pak „Vlak pro Evropu“. Ten je složen z funkčních modelů lokomotiv a vagónů a charakterizuje integraci a spolupráci vzdělávacích institucí v Evropě.

„Vítám každý projekt, který kromě odborného základu přináší i přidanou hodnotu. U Vlaku pro Evropu je to konkrétní evropská spolupráce, prohloubení jazykových kompetencí a studentská mobilita. Jsem potěšen, že mohu být v Evropském parlamentu při slavnostním představení tak úspěšné spolupráce,“ řekl náměstek ministra pro evropské záležitosti Jakub Dürr, který prezentaci v Bruselu zahájil.

„Brněnští studenti obstáli na jedničku,“ uvedla Milena Vicenová, stálá představitelka ČR při Evropské unii. „Česká republika a Evropa potřebuje mladé lidi, kteří dovedou své znalosti využít prakticky. Projekt v sobě spojuje prvky mezinárodní spolupráce, rozvoje znalostí a zručnosti, které jsou nezbytné pro ekonomiku a společnost jednadvacátého století.“

Projekt byl realizován v letech 2007-2009, partnerské školy se setkaly na čtyřech pracovních schůzkách, které sloužily jak k výměně zkušeností, tak i k vzájemnému poznávání účastníků, kterých bylo více než 1000.

Žáci nejdříve zpracovali výkresovou dokumentaci různými typy kreslicích softwarů, navrhli technologické postupy a ve finální fázi projektu vyrobili jednotlivé součásti vagónu CNC technikou. Lokomotivy jsou společným návrhem žáků, každá škola vyrobila některou ze součástí lokomotivy. Vagóny jsou vyrobeny podle vlastních návrhů žáků škol a nesou charakteristické prvky země, ve které byly vyrobeny.

Pro vzájemnou komunikaci mezi školami byla během projektu vytvořena internetová komunikační platforma „My Community“. Důležitou součástí projektu bylo také vytvoření technického slovníku s odborným zaměřením na technologie CNC a vzájemné porovnání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí.

Jako jediná škola v České republice se do projektu zapojila Integrovaná střední škola - COP Brno, Olomoucká 61. Kontaktní osobou k projektu je: Věra Benediktová, profesorka ISŠ-COP Brno, +420 603 319 007.

Další podrobnosti o projektu čtěte na internetové stránce http://www.cnc-network.eu.

Přidáno: 27.04.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.