Víte, jak vést úspěšnou telefonickou komunikaci?

EDUX s. r. o.Společnost EDUX s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář pod názvem „Základy telefonické komunikace a telemarketing“, který se bude konat dne 25. října 2006 v době od 9:00 do 18:00 hodin v hotelu Populus, U staré cihelny 11, Praha 3. Seminář povede lektorka PhDr. Alena Housková, která je specialistkou na oblast rozvíjení obchodních dovedností a telemarketingu.

Co je cílem semináře?
Rozvoj potřebných komunikačních standardů při telefonování, příprava na telemarketing, komunikační dovednosti potřebné pro úspěšný telemarketing, vedení telefonického prodejního hovoru, kultivace osobního stylu práce na telefonu.

Jaké nové dovednosti získáte díky účasti na semináři?
- rozdíly mezi telefonickou komunikací a komunikací tváří v tvář (čas, vizualizace)
- intonace a rychlost řeči
- klientská orientace při telefonickém hovoru
- komunikační standardy při telefonování ( naslouchání, potvrzování porozumění, práce s tichem, strukturace sdělení, rekapitulace, ukončení hovoru atd.)
- diagnostika typu klienta ( nestandardní projevy klienta)
- nejčastější chyby při telefonní komunikaci

Seznámíte se základy prodeje po telefonu:
- otevření hovoru - představení sebe a firmy
- navázání vztahu - sdělení důvodu volání, pregnantní formulace, která zaujme
- zjištění zájmu a potřeb klienta (případně zjištění situace u klienta)
- zpracování námitek (pokud se objeví, znalost konkurence)
- udržení kontaktu s klientem (naslouchání co klient říká, zdvořilost, poděkování za informace, projev porozumění pro to, co klient říká, namítá, nevhodné, neúspěšné postupy…)
- sdělení, nabídka (výhody, užitky, sjednání schůzky...)
- zachycení (nákupního) signálu klienta
- uzavření hovoru (poděkování za čas, rozloučení)

Jaké metody a formy bude lektorka využívat při tréninku?
- aktivní práce účastníků - cvičení, praktikum telefonní komunikace a vedení hovoru s klientem při telemarketingu (s nahrávkou)
- zpětná vazba lektora s doporučením k dalšímu rozvoji
- výklad lektora

Co získáte účastí na tréninku?
- účastníci tréninku získají základy znalostí a dovedností potřebných pro telefonní komunikaci s klienty
- účastníci rozvinou svůj osobní styl profesionálně vést telefonický rozhovor při telemarketingu
- účastníci rozvinou své schopnosti diagnostikovat a spolupracovat s různými typy lidí po telefonu

Cena kurzu: 3.800 Kč (společnost není plátcem DPH)
Platba: č. účtu: 206177549 / 0300 pod VS 290906, a to 10 dnů před zahájením akce
Termín pro odeslání přihlášky: 10.října 2006 k přihlášení na http://edux.cz/kurzy.php?cislo=37
Kontakt: Ing. Z. Tomaidesová - manažer pro vzdělávání
tel. č.: +420 284 840 247, mobil: +420 723 916 559
e-mail: tomaidesova@edux.cz, www.edux.cz

Přidáno: 02.10.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.