Víte co je Zlatá stuha?

Zlatá stuha je celostátní soutěž v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež, jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy a zvýšit kulturní i společenskou prestiž tvorby, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež.

Vyhlašovateli soutěže jsou společně Česká sekce IBBY, Památník národního písemnictví, Klub ilustrátorů dětské knihy a Obec překladatelů. Poprvé se soutěž konala v roce 1992.

Zlatá stuha se člení na tři samostatné části zaměřené na oblast původní české tvorby pro děti a mládež, na oblast překladovou a výtvarnou. Knihy mohou do soutěže přihlásit nakladatelé, spisovatelé i ilustrátoři. Přihlašovatelé mohou posílat díla k ocenění po celý rok, ale nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku, na adresu: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež (Pedagogická knihovna J.A. Komenského, Mikulandská 5, Praha 1). Přihlášené knihy zůstávají po skončení soutěže ve fondu Sukovy knihovny, kde jsou prezenčně k dispozici odborné veřejnosti, studentům a dalším zájemcům.

Knihy hodnotí tři na sobě nezávislé poroty, a to pro původní českou tvorbu, pro překlad a pro tvorbu ilustrační a grafickou. Členové výtvarné poroty jsou jmenováni Klubem ilustrátorů dětské knihy a výborem České IBBY, členové literárních porot Památníkem národního písemnictví, Českou sekcí IBBY a Obcí překladatelů.

Hodnocení probíhá dvoukolově, v prvním kole nominují poroty maximálně 4 díla v každé kategorii, ve druhém kole rozhodnou poroty na základě nominací o udělení cen Zlatá stuha v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii může být udělena jen jediná Zlatá stuha. Poroty mají právo rozhodnout, že v některé kategorii Zlatá stuha udělena nebude.

Ceny jsou udíleny v kategoriích:
1.Kategorie slovesné tvoří původní novinky v těchto oblastech literatury pro děti a mládež:
a)beletrie pro děti
b)beletrie pro mládež
c)literatura faktu děti a mládež
d)teorie a kritika literatury pro děti a mládež

2.Kategorie hodnotný překlad zvláště významných děl pro děti a mládež:
a)beletrie pro děti a mládež
b)literatura faktu pro děti a mládež

3.Kategorie výtvarné tvoří česká ilustrace či grafická úprava pro 1. vydání knihy v českém jazyce, a to v oblastech:
a)    knihy pro mladší děti
b)    knihy pro starší děti a mládež
c)    literatura faktu pro děti a mládež
d)    výtvarný počin roku

4. Zvláštní kategorií může být ocenění dlouhodobé, resp. celoživotní tvůrčí práce v oblasti slovesné či výtvarné, ocenění nakladatele za ediční počin včetně edičních řad.
    
Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá obvykle na přelomu května a června v Památníku národního písemnictví v Praze. Výsledky jednotlivých ročníků soutěže nejdete na stránkách České sekce IBBY www.ibby.cz.

Novinky za leden 2013

Knihy (hlavní fond)
pedagogika http://www.npmk.cz/node/288
psychologie http://www.npmk.cz/node/289  
ostatní společenskovědní obory http://www.npmk.cz/node/287

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež)

první čtení http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/prvni-cteni-01-2013.pdf
první stupeň ZŠ http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/prvni-stupen-01-2013.pdf
druhý stupeň ZŠ http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/druhy-stupen-01-2013.pdf
naučná literatura http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/naucna-literatura-01-2013.pdf
přečtěte si s dětmi http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/novinky/prectete-si-s-detmi-01-2013.pdf  

Články
z českých časopisů http://www.npmk.cz/node/294/
ze zahraničních časopisů http://www.npmk.cz/node/297/

Přidáno: 14.02.2013, Zdroj: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.