Verdikt „pod čarou“ nemusí být u přijímaček na VŠ definitivní. Odvolejte se!

Počet přijatých studentů a těch, kteří skutečně na vysokou školu nastoupí se vždy diametrálně liší. Z toho vychází i naděje všech nepřijatých studentů, kteří se touží dostat na vysněný obor a fakultu. Stejně jako vy, si i ostatní podali přihlášky na více škol a po obdržení výsledků se rozhodují pro nejlepší řešení. Na oborech, které někomu jinému nebyly dost dobré nebo o ně neměli takový zájem, se uvolní místo uchazečům, kterým scházelo k úspěšném složení zkoušek třeba jen několik bodů nebo skončili pár míst tzv. pod čarou.

Informujte se předem

Už při zjišťování možností studia na jednotlivých vysokých školách v České republice, byste měli ověřit i to, jakou šanci mají po zkouškách nepřijatí studenti. Některé školy si rovnou schovávají volná místa pro prvních několik neúspěšných. Pokud jste splnili všechny požadavky, bylo vám zřejmě studium odepřeno z kapacitních důvodů. V takovém případě není důvod k panice, vždy se přece najde někdo, kdo zkrátka do studia nenastoupí.

Odvolejte se dopisem

Není na to žádný formulář, musíte se odvolat prostřednictvím dopisu, který by měl splňovat všechny požadované náležitosti. Jen tak můžete doufat v úspěch. Důležité je odvolání podat do 30 dnů od obdržení odmítavého rozhodnutí. Žádost o dodatečné přijetí ke studiu adresujte tomu, kdo o vašem nepřijetí rozhodl. Ve většině případů jde přímo o děkana fakulty. V dopise identifikujte sebe i přijímací řízení, kterého jste se účastnili. Na závěr předložte pádné argumenty, kvůli kterým by se škola měla odvoláním zabývat a na jehož základě by mělo být vaší žádosti vyhověno.

Náležitosti odvolání:
Jméno
Adresát – nejčastěji děkan
Místo a datum přijímacího řízení
Obor, na který se hlásíte
Číslo rozhodnutí o nepřijetí
Argumenty, které by měly zvrátit původní odmítnutí

Na co zapomeňte

Přemítáte-li o důvodech, které ve vlastní prospěch ještě zmínit do odvolání, poradíme vám, které za objektivní rozhodně nelze považovat. Školy často v pokynech pro nepřijaté studenty přímo upozorňují na důvody, které nemohou být zohledněny. Patří sem například pozdní příchod na přijímací zkoušky, vynikající výsledky ze střední školy, zájem o studium, absolvování přípravných kurzů nebo různé certifikáty. Nepomůže vám ani zmínka o chybných testech NSZ, které provozuje a opravuje společnost SCIO. Neuškodí, když tyto informace nestranně zmíníte, ale rozhodně na ně neodkazujte v souvislosti s jediným pádným důvodem vašeho přijetí na VŠ.

Kdy to opravdu nemá smysl

Je důležité si zjistit, zda vůbec vaše škola organizuje odvolací řízení. Někde se tím zkrátka už nezabývají a vaše snaha by tak byla zcela zbytečná. Také na specializovaných, často uměleckých, školách je šance minimální. Už z podstaty studia na této škole je velice omezena kapacita studentů, takže tady s obvyklými argumenty spíše narazíte. Například Univerzita Pardubice to zase řeší tak, že k oznámení o přijetí připojí rovnou dotazník, ve kterém zjišťuje, zda má dotyčný zájem nastoupit. Přijatý student se vyplněním a odesláním zavazuje k započetí či odmítnutí studia. Škola tak má jasný přehled o tom, kolik lidí pod čarou může ještě nabrat. Přijetí se uskutečňuje automaticky, takže je zbytečné školu vyzývat k přezkoumání nepřijetí.

Přidáno: 04.06.2013, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.