Veletrh SCHOLA NOVA – inspirace pro profesionály i pro studenty

Aktuální přehlídka ze všech oborů, které souvisejí se školou a vzděláváním, bude k vidění na veletrhu SCHOLA NOVA od 8. do 10. března 2005 v pražském Veletržním paláci. Počátek března se tak stane opět místem setkání vedoucích pracovníků ze škol, školských center, odborníků ze státní správy a poradenských organizací.
Studenti jistě ocení účast některých českých zejména soukromých a zahraničních škol a agentur s nabídkou jazykového a dalšího studia v České republice, v Evropě, ale i v USA a Austrálii.

V roce 2004 byl projekt SCHOLA NOVA rozšířen o oblast celoživotního vzdělávání, zaměstnanost a uplatnění studentů v praxi, oblast poradenství pro ty zájemce, kteří hodlají studovat v zahraničí a využít možnosti čerpat alespoň část nezbytných nákladů ze strukturálních fondů EU.

Na veletrhu budou vystavovány výrobky a pomůcky následujících oborů:
- vybavení škol, školských a předškolských zařízení, učeben, pracoven
- multimediální výukové programy
- reprografická a administrativní technika
- audiovizuální technika
- přístrojová a laboratorní technika a další

Veletrh SCHOLA NOVA je nejdůležitější specializovaný veletrh v oblasti školství s prezentací novinek, které jsou postupně zaváděny do škol.
Výměnu informací, zkušeností a poznatků bude zajišťovat odborný doprovodný program. Návštěvníci získají informace na seminářích a odborných konferencích. Jedno z aktuálních témat se bude týkat Státní informační politiky ve vzdělávání - vyhodnocení řešení projektů škol v roce 2004 a doporučení pro rok 2005, ICT plán školy, školení atd.
Další blok bude věnován tématice primární prevence sociálně patologických jevů ve středním školství, účelnému využití volného času dětí a mládeže, umisťování absolventů do praxe, novému školskému zákonu a dalším tématům.

Přihlášky a informace:
VELETRHY Brno, a.s.
Obchodní skupina Praha
Washingtonova 9
110 00 Praha 1
tel./fax: 224228243
www.bvv.cz/scholanova
E-mail: schola@bvv.cz

 

Autorka: Marcela Zelinková - Veletrhy Brno, a.s.

Přidáno: 16.12.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si