Vědci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bádali v zemi olgoje chorchoje

Brno, 22. června 2010 - Spolupráce mezi ČR a Mongolskem na projektech v oblasti průmyslu, životního prostředí, zemědělství a sociálního rozvoje stále narůstá. Jednou z klíčových oblastí spolupráce se stává i veterinární problematika zvířat. Projekty spadající do oblasti živočišné výroby, např. budování závodů pro zpracování masa a kůží, nebo projekt značení zvířat v centrálním regionu úspěšně probíhají již několik let. Od roku 2007 působí v zemi i tým z Institutu tropů a subtropů Zemědělské univerzity v Praze. K němu se v červnu 2009 přidal také vědecký tým z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Vědci z těchto institucí se v Mongolsku věnovali problematice krevních prvoků u hospodářských zvířat.

Mezi nejvýznamnější onemocnění zvířat v Mongolsku patří brucelóza, vzteklina nebo echinokokóza, přičemž u všech se jedná o tzv. zoonózy, tedy nemoci přenosné ze zvířat na člověka. Výzkum vědeckého týmu z VFU Brno byl zaměřen na sledování výskytu a šíření dvou skupin krevních parazitů - piroplasem a trypanosom. Prvně jmenovaná skupina prvoků (rody Babesia a Theileria) způsobuje tzv. piroplasmózy, onemocnění zvířat a člověka. Jedná se o prvoky přenášené klíšťaty, přičemž zejména u skotu a koní mohou mít infekce fatální průběh. Druhou skupinou parazitů, na kterou vědci zaměřili svoji pozornost, byly trypanosomy. Konkrétně se jednalo o T. equiperdum, známou také jako trypanosoma koňská, která způsobuje smrtelnou nemoc koní zvanou durina (hřebčí nákaza), a T. evansi – parazita, který je původcem onemocnění s názvem surra u koní a velbloudů.

Jako studijní lokalita byla vybrána oblast kolem řek severovýchodně od Ulanbátaru, kde se vyskytuje velké množství ovádů, přenašečů T. evansi. Ve vybrané provinci Hentiy, která na severu hraničí s Ruskem, byl rovněž potvrzen vysoký výskyt klíšťat. V mongolském terénu vědci ve spolupráci s postgraduálními studenty Mongolian State University of Agriculture dva týdny odebírali vzorky krve koní, velbloudů a psů. Takto se jim podařilo získat vzorky od téměř tří stovek zvířat. Z těch se pak přímo na místě snažili získat živé izoláty trypanozom, a to inokulováním krve koní a velbloudů do myší.

V podstatě od návratu v červenci 2009 probíhá na Parazitologickém ústavu a Ústavu genetiky  FVL VFU Brno a Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích laboratorní zpracovávání vzorků. Živé izoláty trypanosom ze savců se vědcům získat nepovedlo, podařilo se však vykultivovat několik izolátů trypanosomatid hmyzu (přidružený sběr materiálu, nebyl hlavním cílem terénních prací), které jsou momentálně zamraženy a budou podrobeny molekulárně biologickým studiím.

Dále se vědcům podařilo zjistit více než 70 % prevalenci (poměr počtu všech infikovaných k počtu zvířat v dané lokalitě) piroplasem u vyšetřovaných koní. Přítomnost T. equi se podařilo prokázat mikroskopicky, což bývá vzhledem k nízké hladině parazitémie u infikovaných zvířat často problém. Získané parazitologické výsledky však budou tvořit pouze dílek celé mozaiky. Dalším cílem, tentokráte v režii Ústavu genetiky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je prokázání případných asociací různých genetických markerů ve vztahu k infekčním onemocněním u koní. V tomto kontextu jsou krevní prvoci jedním z modelů a před všemi zainteresovanými je tedy ještě spousta zajímavé práce.

„Vědecká spolupráce mezi ČR a Mongolskem by se měla rozvíjet i nadále. Jako veterinární lékař vidím prostor pro spolupráci přímo na poli zlepšování kvality života chovaných zvířat. Situace v zemi přímo vybízí k realizaci rozvojových projektů se zapojením veterinárních lékařů popř. i studentů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Onemocnění zvířat, která přichází v úvahu a která bychom mohli v budoucnu v Mongolsku pomáhat řešit je totiž celá řada,“ říká MVDr. Michal Sloboda, PhD. z Ústavu parazitologie Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, člen dozorčí rady Veterinářů bez hranic, ČR.

Přidáno: 23.06.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.