V České republice byl zahájen 5. ročník stipendijního programu GE Foundation Scholar-Leaders

GE Foundation

Stipendijní program ocení vynikající české studenty a připraví je na mezinárodně orientované kariéry v České republice

Praha, 20. ledna 2009 – Nadace společnosti GE (GE Foundation) a Institut mezinárodního vzdělávání (IIE) s potěšením oznamují zahájení pátého ročníku programu GE Foundation Scholar-Leaders v České republice.

GE Foundation Scholar-Leaders Program, první univerzitní stipendium svého druhu ve střední Evropě, sponzoruje filantropická organizace koncernu General Electric, GE Foundation, v rámci filantropických aktivit GE po celém světě. Jedná se o regionální stipendijní program pro vynikající studenty ze čtyř zemí střední a východní Evropy. V návaznosti na první úspěšný ročník programu v Maďarsku v roce 2002 byl tentýž program spuštěn v roce 2003 v Polsku, v roce 2004 v České republice a v Rumunsku v roce 2006.

Program je ojedinělý tím, že kromě poskytnutí stipendia studenty navíc připraví na budoucí mezinárodně orientovanou kariéru v České republice. Do programu se mohou přihlásit studenti druhých ročníků na vybraných českých vysokých školách - Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Technická univerzita v Ostravě v oborech ekonomiky, managementu, inženýrství a technologie, pokud je toto studium jejich prvním vysokoškolským studiem.

Nezávislá výběrová komise IIE vybere patnáct vítězů z rozmanitého a konkurenčního okruhu žadatelů. Uspějí mimořádní studenti, kteří si stipendium zaslouží nejen na základě vynikajících akademických úspěchů, ale také pozoruhodných mimoškolských aktivit (například účastí na studentských aktivitách nebo v komunitních programech, stážích, zapojením se do práce studentských skupin nebo dobrovolnických organizací) a kteří budou disponovat vůdčím potenciálem pro své budoucí profesní obory i komunity. Každý z nich obdrží po dobu dvou let 1500 eur na každý rok. Co je však důležitější, v rámci svého stipendia se budou podílet na dobrovolnických aktivitách, dostanou příležitost účastnit se spolu s ostatními středoevropskými studenty mezinárodního letního semináře zaměřeného na manažerské dovednosti a získají jedinečný pohled na společnost GE prostřednictvím možnosti absolvovat s manažerem GE v Česku běžný pracovní den na jeho pracovišti, při tzv. „stínování“.

Program GE Foundation Scholar-Leaders byl vytvořen v partnerství s mezinárodní neziskovou vzdělávací organizací Institute of International Education (IIE), která sídlí v Budapešti. Program nyní běží v Evropě šestým rokem a má pomáhat vynikajícím studentům ze střední a východní Evropy rozvíjet jejich personální kapacitu a potenciál vedoucích pracovníků.

"Jakožto jeden z nejvýznamnějších globálních investorů v regionu střední a východní Evropy a jako společensky odpovědná firma přispívá společnost General Electric smysluplným způsobem k rozvoji komunit, v nichž působíme a v nichž žijí naši zaměstnanci. Institute of International EducationJiž sedm let se zaměřujeme na rozvoj lidského kapitálu ve střední a východní Evropě prostřednictvím několika inovativních vzdělávacích programů, financovaných naší nadací GE Foundation a podporovaných organizací GE Volunteers. Prostřednictvím letních seminářů a "stínových dnů" (jejich účastníci mají možnost strávit jeden pracovní den s manažerem GE) se manažeři GE dělí s talentovanými studenty o své poznatky a zkušenosti s globálním hospodářstvím a kariérním rozvojem. Těchto programů se účastní studenti z Polska, České republiky, Maďarska a Rumunska. Pevně věříme, že více než tři stovky bývalých a budoucích účastníků těchto programů vytvoří síť mladých manažerů, kteří dokáží intelektuálně propojit středoevropské a východoevropské země ku prospěchu nás všech, kteří v těchto zemích žijeme a usilujeme o to, vybudovat si pevné postavení v evropské a globální ekonomice," vysvětluje regionální manažer GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj.

Další informace o podávání žádostí:

Konečný termín pro podání žádostí je 13. února 2009. Do tohoto data musí studenti odeslat své žádosti do evropské kanceláře IIE. Žádost musí obsahovat vyplněnou přihlášku, esej o rozsahu 1,000 slov, 2 doporučující dopisy (alespoň jeden od univerzitního profesora), životopis, opis studijních výsledků dosažených v prvním roce studia s anglickým překladem (úředně ověřený překlad není nutný). Více informací o programu i o univerzitách, které se na něm podílejí, najdete na adrese www.iie.eu.

Dodatečné informace

Nadace GE

Nadace GE je filantropickou organizací společnosti General Electric. Nadace investuje do projektů, které zvyšují příležitosti pro vzdělávání a posilují místní aktivity v regionech, v nichž GE působí. Nadace je postavena na přesvědčení, že kvalitní vzdělání otevírá příležitosti pro celý život, a proto se primárně zaměřuje na oblast vzdělání. Nadace realizuje programy, které pomáhají studentům, podporují rozvoj učitelů a rozvíjejí kapacitu škol, univerzit a komunit, čímž otevírají možnosti pro vzdělávání občanů a zaměstnanců zítřka. Více informací najdete na adrese www.ge.com/foundation.

O společnosti GE

GE (NYSE: GE) je diverzifikovaná společnost podnikající v oblasti technologií, médií a finančních služeb. Ve všech těchto oblastech se zaměřuje na řešení jedněch z nejobtížnějších problémů světa. Společnost nabízí široké spektrum produktů od leteckých motorů přes elektrické turbíny, zařízení na zpracování vody, bezpečnostní technologie až po lékařská zařízení, firemní i spotřebitelské produkty, média a pokročilé materiály. Společnost GE poskytuje služby klientům ve více než 100 zemích světa a zaměstnává přes 300 000 lidí.

www.ge.com

GE v České republice

Od roku 1990 je GE jednou z nejvýznamnějších nadnárodních firem, které úspěšně podnikají a rostou v České republice a na Slovensku. V zemi působí všech šest divizí GE a společnost zde zaměstnává více než 4 000 lidí. GE přišla do tehdejšího Československa v roce 1990 a v březnu 1991 zde oficiálně otevřela svou pobočku. V současné době je většina obchodních a servisních společností v obou zemích dobře zastoupena, obsluhují své zákazníky prostřednictvím bankovních poboček, dealerů, maloobchodníků a široké sítě distributorů. GE Money je největší částí GE podnikající v České republice a nabízí spektrum finančních služeb a produktů.

www.ge.cz

Institut mezinárodního vzdělávání

Institut mezinárodního vzdělávání je agentura specializující se na vyšší vzdělávání a výměnné pobyty odborníků. Tato nezávislá nezisková organizace disponuje značnými zkušenostmi a je světovým leaderem v zajišťování výměn a odborníků a předávání myšlenek. Celosvětově institut funguje již od roku 1919. Každoročně navrhuje a realizuje přes 250 studijních programů pro více než 20 000 studentů, pedagogů, mladých odborníků a praktikantů ze všech koutů světa. Nadace je financována z vládních a soukromých zdrojů. První vzdělávací programy uspořádal institut v Evropě v roce 1919 a na svou činnost znovu navázal roku 1990, kdy byla v Budapešti založena jeho pobočka. Agentura se zaměřuje na oblast vyššího vzdělání, řízení stipendijních programů a na jazykové zkoušky z angličtiny. Působí ve 30 zemích světa. Další informace najdete na adrese: www.iie.org; www.iie.eu.

Máte-li zájem o další informace, prosím kontaktujte:

Valéria Szabó
Institute of International Education
(36 1) 472 2257, gefoundation@iie.eu
Program webpage: www.iie.eu/ge_cz

Petra Sejpalová
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
E-mail: petra.sejpalova@mmdcee.com
Tel.: +420 224 251 555

Přidáno: 22.01.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si