V Praze byla zahájena neformální Rada ministrů pro vzdělávání

MŠMT ČR

Ministři pro vzdělávání a vedoucí delegací členských a kandidátských států Evropské unie se setkali 22. března 2009 na zahajovací večeři, kterou uspořádalo české  předsednictví v Praze. Neformální zasedání Rady pro vzdělávání vede dnes, 23. března 2009, český ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.

V dopolední části jednání se evropští ministři zabývají tématem finanční a hospodářské krize a způsoby, jakými může oblast vzdělávání a odborné přípravy napomoci k jejímu překonání a obnově. Odpoledne se jejich diskuze zaměří na oblast, kterou považuje české předsednictví za obzvlášť důležitou právě v kontextu současné hospodářské krize. Tímto tématem je partnerství, tedy aktivní spolupráce institucí vzdělávání a zaměstnavatelů.

Zasedání zahájil úvodním projevem předseda Rady a český ministr školství Ondřej Liška. Neformální Rada ministrů pro vzdělávání 23. března 2009 v Praze.V reakci na aktuální hospodářskou situaci uvedl: "České předsednictví je přesvědčeno, že oblast vzdělávání a odborné přípravy může výrazně napomoci při překonávání prohlubující se ekonomické krize. Společným úsilím se můžeme snažit o posílení role vzdělávání a odborné přípravy v kontextu celkové strategie evropské spolupráce, provázanosti s ostatními politikami a koordinovaného postupu s ostatními opatřeními.  Role vzdělávání může být také zvýrazněna v rámci znalostního trojúhelníku, ve kterém se propojuje s oblastí výzkumu, vývoje a inovací jako důležitými aspekty ekonomického růstu."

Po úvodním projevu vystoupili dva hosté českého předsednictví: Jan Švejnar (profesor ekonomie, managementu a veřejné správy na Michiganské univerzitě v USA) a Petr Fiala (rektor Masarykovy univerzity v Brně).

Po jejich vystoupeních následovala diskuze motivovaná úvodními otázkami:

- Co mohou ministři odpovědní za vzdělávání učinit v současné situaci pro to, aby napomohli řešení aktuální krize a současně směřovali svou politiku tak, aby předcházeli možným budoucím krizovým situacím? Zažila Vaše země již v minulosti podobnou situaci? Jaké konkrétní kroky jste v současné krizi již na národní úrovni realizovali, příp. jaké plánujete nebo považujete za zásadní v této situaci učinit?

- Jak může evropská spolupráce napomoci řešení současné situace? Jakou roli by měl sehrát nový strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě a které konkrétní priority jsou z vašeho hlediska nejdůležitější?

Seznamte se blíže s tématy, která ministři projednávají (v AJ):

Background_paper_Informal_meeting_of_ministers.pdf (953,14 KB)

Přidáno: 23.03.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.