Ústavu práva a právní vědy otevře již devátý ročník profesních vzdělávacích programů

Ústav práva a právní vědy - logo

Centrum právních studií při Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. letos otevře již devátý ročník profesních vzdělávacích programů. Termín pro podání přihlášek mimořádně prodloužen do 30. 4. 2010.

Program MBA nabízíme v modifikacích zaměřených na obchodní, nebo veřejné právo. Dalšími profesními vzdělávacími programy jsou program BBA a program Rozhodce – specialista na rozhodčí řízení.

Garanty těchto programů jsou prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) a doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. (docent Katedry práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity).

Výuka probíhá zásadně formou komunikačních prostředků na dálku (tzv. e-learningová forma) a je rozložena do dvou semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. V podrobnostech odkazuji na přiloženou anotaci Všeobecných studijních podmínek, přehled modulů a studijní harmonogram.

Na závěr studia je vydáno osvědčení o absolvování a diplom a studentovi je udělen profesní titul „MBA“ nebo „BBA“ psaný za jménem, resp. profesní titul „LL.A.“ (Law Litigation Arbiter).

Cena profesních programů MBA a Rozhodce je 48.000 Kč za semestr (celkem tedy 96.000 Kč), cena programu BBA pak 48.000 Kč za celé studium (ceny jsou uvedeny bez DPH). Bližší informace získáte na webu www.ustavprava.cz, nebo na e-mailu: cps@ustavprava.cz.

Přílohy:
- bližší informace o programech (moduly, lektoři, studijní podmínky)
- informační brožura k programu Rozhodce.

Přidáno: 29.03.2010, Zdroj: Ústav práva a právní vědy

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.