Univerzita zve na dny otevřených dveří

Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 15. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří, které pořádají během měsíce ledna pro uchazeče o vysokoškolské studium fakulty univerzity.

Fakulta chemicko-technologická přivítá poprvé zájemce o studium v novém areálu, který je dominantní součástí uceleného univerzitních kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách.

Během dnů otevřených dveří budou mít možnost zájemci o studium na vysoké škole v Pardubicích získat podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia. Součástí programu jsou i prohlídky zajímavých laboratoří a učeben fakult, areálu univerzitního kampusu, v němž se nachází také univerzitní knihovna, vysokoškolské koleje i menza, nový tělovýchovný areál a další komfortní zázemí pro studium a volný čas vysokoškoláků.

Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2009 přípravné kurzy, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na přijímací zkoušky. Ty i pro letošní rok jsou koncipovány tak, aby odpovídaly specifickému zaměření a požadavkům každé fakulty univerzity.

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ v Litomyšli
Uzavírá přijímání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia již 16. ledna 2009!

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Univeryita Pardubice - den otevřených dveříDen otevřených dveří 15. ledna v 15:30 v areálu fakulty v Průmyslové ulici.
Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského studia: do 28. února 2009.

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA
Den otevřených dveří 15. ledna v 10:00 v univerzitní aule.
Přihlášky do bakalářského studia: do 15. března 2009.
- nabízí přípravný kurz z matematiky a fyziky.

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Den otevřených dveří 16. ledna od 10:00 a od 13:00 v univerzitní aule.
Přihlášky do bakalářského studia: do 28. února 2009.
- nabízí 4 různé druhy přípravného kurzu z matematiky.

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
Den otevřených dveří 20. ledna v 10:00 v novém areálu fakulty v univerzitním kampusu.
Přihlášky do bakalářského studia: do 31. března 2009.
- nabízí přípravný kurz z chemie.

FAKULTA FILOZOFICKÁ
Den otevřených dveří 22. ledna od 9:00 v budově DB ve Studentské ulici.
Přihlášky do bakalářského studia: do 28. února 2009.
- nabízí přípravný kurz z anglického a německého jazyka, humanitních studií a filozofie.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Den otevřených dveří 23. ledna v 10:00 v univerzitní aule.
Přihlášky do bakalářského studia: do 31. března 2009.

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín (na 60 studijních programů s více než stovkou oborů, z toho v bakalářském studiu 25 programů s 52 obory), a v rámci studia i možnost strávit jeden nebo dva semestry na partnerských vysokých školách v zahraničí.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Přihlášky se mohou podávat elektronicky nebo na standardním tištěném formuláři “Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT).

V loňském roce obdržela Univerzita Pardubice celkem 11 tisíc přihlášek od 9 tisíc uchazečů, a to na všechny typy studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské). Do 1. ročníku bakalářských studií se hlásilo téměř 9 tisíc uchazečů, přes 3 tisíce z nich studium na Univerzitě Pardubice opravdu zahájilo.

V letošním akademickém roce studuje na sedmi fakultách univerzity 9 700 studentů, do roku 2010 by jich mělo být 10 tisíc.
Další informace naleznou uchazeči o vysokoškolské studium na webových stránkách univerzity www.uni-pardubice.cz a jednotivých fakult, v řadě tištěných materiálů, podrobnější dotazy zodpoví pracovníci jednotlivých studijních oddělení a poradenských center fakult, a to nejen na vyhlášených dnech otevřených dveří.

Všichni zájemci jsou na dny otevřených dveří fakult Univerzity Pardubice srdečně zváni.

webové stránky Univerzity Pardubice www.uni-pardubice.cz
studijní oddělení fakult – přes tel. ústřednu 466 036 111

Přidáno: 18.12.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.