Univerzita třetího věku: Zůstaňte na dosah novým informacím

Koncepce celoživotního vzdělávání se u nás plně rozvinula po roce 2000. V současnosti se nabídkou kurzů v rámci univerzity třetího věku může pochlubit každá větší veřejná vysoká škola u nás. Další vzdělávání seniorů je způsob, jak lidem v postproduktivním věku umožnit další rozvoj a seberealizaci.

Hlavní myšlenka

Univerzity třetího věku (U3V) se obecně snaží zpřístupnit nejnovější poznatky z oblasti vědy,  techniky, kultury, společenských a přírodních věd. Studium je určeno lidem, kteří nikdy vysokou školu nestudovali i absolventům, kteří si chtějí rozšířit obzory. Zápis do kurzu je otevřen pro všechny zájemce o další vzdělávání, kteří by měli splňovat jen minimální náležitosti.

Zápis na U3V

České veřejné vysoké školy mají vesměs velmi podobné požadavky na účastníky vzdělávacích kurzů na univerzitě třetího věku. Studium je přednostně určeno lidem ve věku, kdy se jim přiznává nárok na starobní důchod. Častým požadavkem je i ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Výjimkou je například Univerzita Palackého v Olomouci, kde stačí minimální dosažené základní vzdělání. Zájemce o účast na kurzu musí ve stanoveném termínu (květen – červen) podat řádnou přihlášku, i když se v tomto případě přijímací řízení nekoná. Stačí složit zápisné, které se pohybuje od 500 do 700 Kč za jeden až dva semestry studia. Univerzita Pardubice nabízí bezplatnou výuku. I přesto, že budou účastníci zapsáni na vysokou školu, nebudou moci požívat statut studenta. Po úspěšném skončení kurzu, většinou jde o splnění docházky, škola posluchačům vystaví osvědčení o absolvování konkrétního kurzu na U3V. V žádném případě však nejde o kvalifikaci srovnatelnou s jakýmkoli vysokoškolským titulem.

Formy studia

Pokud uvažujete o nějakém zajímavém kurzu na univerzitě třetího věku, vězte, že si můžete vybrat i z různě koncipovaných přednáškových cyklů. Vysoké školy nabízejí dvou až tříleté všeobecně zaměřené obory, které zahrnují poznatky z oblasti přírody, techniky, společnosti a vědy o člověku. Oproti tomu se můžete například přihlásit do tematicky vymezeného semestrálního kurzu z oblasti zdravého životního stylu, dějin umění, historie nebo například marketingu. Všeobecné úvody do dlouhodobějších kurzů zahrnují i seznámení s informačními technologiemi, prací na počítači nebo s prostředím vysoké školy. Výuka většinou trvá dvě hodiny jednou za dva až tři týdny.

Informace z první ruky

Pro zájemce o studium v důchodovém věku je samozřejmě důležitá dostupnost samotné výuky. Univerzity třetího věku rovnoměrností svého pokrytí odpovídají klasickým vysokým školám. V každém kraji České republiky je minimálně jedna univerzita třetího věku. V Praze je nabídka nejširší a stoupá zde i počet škol, které tyto kurzy otvírají.  Pokud bydlíte mimo síť velkých měst a obáváte se, že nenajdete vhodnou příležitost přihlásit se do dostupného kurzu, nemusíte zoufat. Univerzity třetího věku v současnosti vznikají i na Vyšších odborných školách nebo na fakultách, které jsou umístěny v jiné městě, než sídlí mateřská univerzita. Takovými příklady jsou například U3V ve Valašském Meziříčí, kterou zde spravuje Obchodní akademie a VOŠ nebo Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

Univerzita pro všechny

Univerzita třetího věku si mimo dalšího vzdělávání klade za cíl vyplnit volný čas seniorům a umožnit jim setkávání se svými vrstevníky v prostředí, které jim nabízí nové zážitky, zkušenosti a informace. V případě, že univerzita třetího věku nenabízí kurz, o který byste měli zájem nebo byste se chtěli ve škole setkávat s lidmi všech věkových kategorií, může být takovým řešením Univerzita volného času. Tato koncepce je obdobná jako u U3V, pouze je zacílena na širokou veřejnost. Systém přihlášek, zápisného a docházky do kurzu ale zůstává stejný. Záleží už jen na vás, který z projektů vás zaujme víc a nabídne přesně to, co hledáte.

Zdroj fotografie z Univerzity třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Přidáno: 30.03.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si