University of Northern Virginia - Prague

UNVA

University of Northern Virginia – Prague patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím vysokým školám v České republice. Magazín SAN hovořil s presidentem UNVA-Prague panem Mitchellem R Youngem a s vicepresidentem UNVA-Prague panem Martinem McGoldrickem o jejich začátcích a plánech do budoucna.

University of Northern Virginia je mezinárodní univerzita nabízející americký typ vysokoškolského vzdělání. UNVA-Prague vznika v roce 2004 jako její pobočka pro střední a východní Evropu. Jaké byly vaše začátky a jak jste spokojeni s dosavadním vývojem a zájmem o studium na vaší univerzitě?

Mitchell Young:

Zájem o studium předčil všechna očekávání. Je dokonce vyšší než jsme předpokládali v okamžiku, kdy jsme sestavovali plány růstu naší školy. Od samého začátku, každým rokem, zdvojnásobujeme počet nových studentů a většina z nich přichází s tím, že se o nás doslechli od kamarádů nebo spolužáků z předešlých studií. Mitchell Young a Martin McGoldrickStudenti jsou velice spokojeni se vzděláním, které získávají a přivádějí k nám na univerzitu své přátele a někdy i rodinné příslušníky.

Martin McGoldrick:

Řekl bych, že „Americký styl“ není úplně přesně to, co chceme podchytit. Převedli jsme zkušenost z Ameriky a vytvořili styl pro Evropu, kde studenti mohou získat americký diplom z americké univerzity. Národnostní a kulturní rozmanitost, se kterou se u nás setkáte, patrně nenajdete v žádné jiné škole v Praze. Je přirozené, že s rostoucím počtěm studentů se stáváme místem, o které se zajímají i velké firmy a obchodní společnosti, protože právě tam nacházejí naši absolventi pracovní uplatnění. Je tomu tak nejen díky profesním kvalitám, ale i pro vysoce hodnocenou znalost cizího jazyka, jež jim pomáháme během studia plně rozvinout. Vzhledem k velice progresivnímu růstu, nemůžeme přijmout každého uchazeče a musíme zájemce vybírat. Například ti, kteří mají velmi dobré předpoklady ke studiu zvoleného oboru, ale jejichž znalost angličtiny není na požadované úrovni, mohou své schopnosti zdokonalit intenzivním kurzem anglického jazyka, který u nás nabízíme. Tím získají potřebnou kvalifikaci ke studiu na univerzitě.

Dle jakých kritérií si vybíráte své lektory? Můžete nám též něco říci k vyučovacím metodám na vaší univerzitě?

Mitchell Young:

Naše vyučující vybíráme velmi pečlivě a podle přísných kritérií. Tři nejdůležitější jsou: schopnost uplatnit ve třídách interaktivní způsob výuky, zkušenost vyučujících v danném oboru a samozřejmě jejich akademický kredit. Pod pojmem interaktivní způsob výuky máme na mysli způsob, kdy se student stává partnerem ve vzdělávacím procesu. Myslím, že každý člověk má v životě nějakou špatnou zkušenost ze školy. Snad nejhorší je, když se hodiny na zdi ve třídě stanou „nejzajímavější“ součástí výuky. Přednášející mluví a mluví, a ač se snažíte ručičky očima posouvat, zdá se, že jdou stále pomaleji. Nepřejete si pak už nic jiného, než aby byl konec. Právě proti podobným úkazům je zaměřena celá naše práce. Studenti se nesmí ve třídě nikdy nudit. Dosáhneme toho tím, že je do výuky zapojíme. Po celou dobu diskutují, ptají se a dokonce se i učí od sebe navzájem. Aby výuka byla skutečně zajímavá, využíváme případových studií, vytvářejí se modelové situace. Studenti pracují na skupinových projektech.

Jak máme rozumět modulu americký typ vysokoškolského vzdělání?

Martin McGoldrick:

Tím, čím jsme odlišní, je důraz, který klademe na schopnost samostatného kritického a logického myšlení. Povzbuzujeme studenty, aby přemýšleli o nových a kreativních způsobech řešení problémů. Na rozdíl od jiných vzdělávacích institucí se neopíráme pouze o zkoušky, které by vyhodnotily úroveň znalostí. Místo toho využíváme metod simulací skutečné situace, např. při výuce managementu. Používáme případových studií, a dalších méně tradičních nástrojů. Tento styl a způsob pomáhá studentům chápat a řešit problémy, se kterými se, jako budoucí manažeři, setkají v praxi.

Mitchell Young:

Zajímají nás výsledné efekty studia. To znamená, že se spíše zaměřujeme na to, co bude ve výsledku student schopen dělat po skončení studia, které poskytujeme, raději než pouze na ukládání informací, jež mu dodáváme. Mitchell YoungKdyž student nedokáže dobře uplatnit své znalosti, je to proto, že se mu nedostalo správného druhu vzdělání. Náš způsob vzdělávání je zaměřen tak, aby postupoval od předávání informací a znalostí směrem k budování a zdokonalování souboru schopností, které mu budou přínosem po celý život. Domnívám se, že nepřeháníme, když klademe velký důraz na písemný projev. Umění zřetelného a přesvědčivého projevu je pravděpodobně jednou z nejdůležitěších schopností. Člověk, který se nedokáže souvisle vyjádřit, může jen stěží dosáhnout vyššího stupně na společenském žebříčku. V době elektronické pošty je kladení důrazu na písemné schopnosti nezbytné. Snažíme se vést studenty ke stylisticky čistému způsobu psaní a učíme je, jak mají seřadit své myšlenky, aby dosáhli nejvyššího efektu.

Vaše univerzita nabízí také studium programu MBA. Jak dlouho studium trvá a jaké jsou požadavky na přijetí?

Mitchell Young:

Ano, celkem nabízíme čtyři obory MBA. Je to Všeobecný management MBA, který je také nabízen většinou škol v České republice. My máme navíc obory: Finance, Marketing a Project Management. Snažíme se tak reagovat na trendy v MBA, jež směřují k užší specializaci. Programy jsou také velmi atraktivní pro studenty, kteří již mají bakalářský diplom v oboru Obchodní administrativa. Studium MBA jim dovoluje zaměřit svoji znalost přesně na konkrétní práci, kterou si přejí vykonávat. Veliký zájem je nyní především o Project management, který jsme začali nabízet vloni na podzim. Nabídka pracovních míst pro absolventy tohoto oboru je úžasně rozmanitá. Zájem máme o uchazeče, kteří zastávají střední nebo vyšší manažerské pozice, mají silnou motivací ke studiu a touhu se ve svém oboru stále zdokonalovat. Typickým představitelem je věková skupina mezi 25-ti až 35-ti lety, ale máme samozřejmě i mladší a starší studenty.

Martin McGoldrick:

Naše standardní nabídka je víkendový MBA program, který můžete absolvovat v krátkém čase 18-ti měsíců. Je také možné udělat kombinaci s večerním vyučováním, čímž zkrátíte celkovou dobu studia na 12 měsíců. Snažíme se nabízet časově vyhovující způsob, aniž by výuka ztrácela na kvalitě. Současné MBA programy jsou koncipovány tak, aby mohli studenti uspokojivě rozložit svoji práci, rodinný život i studium. Abyste se mohli přihlásit ke studiu některého MBA programu, musíte být držiteli bakalářského, magisterského nebo inženýrského diplomu a je zapotřebí adekvátní znalosti angličtiny. Přijímací řízení je velmi podobné pracovním přímacím pohovorům funkcí. Uchazeči nám přinesou své univerzitní diplomy a životopis. Poté proběhne klasický pohovor a rozhodneme, zda může být uchazeč přijat do programu MBA.

Jaké pracovní pozice mohou Vaši absolventi s titulem MBA získat? Jsou dostatečně připraveni vést i složitá obchodní jednání?

Martin McGoldrick:

Naši absolventi zastávají široké spektrum funkcí. Někteří pracují jako manažeři ve státním sektoru, jiní jsou ředitelé marketingu, další mají zajímavé zaměstnání v bankovnictví, obchodu s nemovitostmi nebo na finančních trzích. Část našich Martin McGoldrickabsolventů přijala nabídku pracovat v dalších zemích Evropské unie a mnoho našich současných absolventů, pocházejících z celého světa, nachází uplatnění v nadnárodních společnostech působících v České republice. Úspěch ve všech zmíněných oblastech hovoří za vše. Je zřejmé, že jsou naši absolventi schopni zastávat vysoké manažerské pozice a orientovat se bez problémů ve složitých obchodních vztazích. Široká národnostní i kulturní rozmanitost během studií je pro naše studenty velkou výhodou a pomáhá jim porozumět a rozvíjet nezbytné způsoby práce v globalizovaném obchodním světě. Jedna věc je mluvit o práci v kulturně rozdílných prostředích a druhá pak, být ve třídě, kde jste skutečně obklopeni spolužáky z mnoha dalších zemí. Taková zkušenost opravdu naučí studenty efektivní komunikaci. Dobrý manažer ví, jak správně uchopit příležitost, jak ji uvést v život, a to jsou schopnosti našich úspěšných absolventů.

Děkujeme za rozhovor.

foto: MgA. David Raub

Přidáno: 06.04.2009, Zdroj: časopis Studium a vzdělávání

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.