UNIVERSITY OF NORTHERN VIRGINIA – PRAGUE

University of Northern Virginia - PragueUNVA – Prague je evropská pobočka americké University of Northern Virginia nabízející vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu v anglickém jazyce.
Studijní programy jsou vhodné především pro ambiciózní a pragmaticky orientované zájemce.
Pokud je vaším životním cílem budování kariéry v soukromém sektoru, je studium na University of Northern Virginia – Prague správná volba.

Absolventi získají po úspěšném dokončení studia tituly BAKALÁŘ a MBA

VÝHODY PRO STUDENTY
- mezinárodně uznávané diplomy díky nímž jsou absolventi zvýhodněni při hledání zaměstnání s možností dosažení vyššího finančního ohodnocení
- výuka v anglickém jazyce, která prohloubí znalost angličtiny
- vysoce kvalifikovaní lektoři, rodilí mluvčí
- interaktivní způsob vyučování
- malý počet studentů ve třídě
- flexibilní rozvrh, denní, večerní a víkendové studium v centru Prahy
- možnost studia v kterékoli pobočce UNVA v zahraničí
- dříve získané kredity z jiných vysokých škol mohou být po porovnání převedeny
- komunita studentů z různých zemí
- programy orientované na budování kariéry
- osobní poradenství pro každého studenta při hledání zaměstnání

AKREDITACE
University of Northern Virginia – Prague je akreditována Akreditační radou pro nezávislé školy (ACICS) v USA. Zároveň je držitelem povolení Státní rady pro nejvyšší vzdělávání ve státě Virginia, členem Americké rady pro vzdělávání a Amerického společenství pro vzdělávání.


BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - BSBA
Obor: Obchodní administrativa

Tento program je zaměřen na přípravu pro práci v manažerských pozicích v širokém spektru odvětví renomovaných firem. Absolventi získají univerzální odbornost, nezávislou například na znalosti konkrétních výrobních technologií. Osvojí si schopnost profesionálně řídit tým, efektivně nastavit pracovní procesy, kontrolovat tok financí, navazovat vztahy s obchodními partnery a rozvíjet obchodní strategie.

POVINNÉ PŘEDMĚTY
Student musí úspěšně dokončit 40 předmětů (120 kreditovaných hodin), které tvoří kompletní program. Studium trvá tři až čtyři roky. Absolventi obdrží mezinárodně uznávaný diplom z USA.

CO VÁS ČEKÁ
- jedna přednáška týdně (3 hod.)
- čtyři quadmestry v roce
- quadmestr trvá 3 měsíce, začíná v září, lednu, dubnu a červnu
- v každém quadmestru budete studovat 4 předměty
- pokud máte naléhavé mimoškolní aktivity, můžete se zapsat do nižšího počtu předmětů
- v průběhu bakalářského programu si osvojíte znalosti z celkem 40 předmětů
- vyučování probíhá v denních i večerních hodinách


POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM - MBA
Obor: Management, Finance, Marketing, Project Management

Tento program připravuje studenty na práci v nejvyšších manažerských funkcích. Absolventi najdou uplatnění v nadnárodních společnostech a korporacích kdekoli na světě. Jsou připraveni přijmout výzvy dynamicky rostoucího celosvětového obchodního trhu. Jsou vedeni tak, aby dokázali vykonávat vysoce odpovědnou práci bez ohledu na kulturní prostředí, ve kterém firma působí. Jsou připraveni se efektivně rozhodovat ve složitých situacích. Umí se orientovat ve využití moderních informačních technologií.

POVINNÉ PŘEDMĚTY
Student musí úspěšně dokončit 14 předmětů (42 kreditovaných hodin), které tvoří kompletní program. Studium trvá rok a půl. Absolventi obdrží mezinárodně uznávaný diplom z USA.

CO VÁS ČEKÁ
- víkendové studium (každý druhý víkend: sobota celý den, neděle dopoledne)
- výuka probíhá v šestitýdenních blocích (v každém bloku se studuje vždy jen jeden ze čtrnácti předmětů, které tvoří kompletní program)
- tento program je vytvořen tak, aby vyhovoval i těm posluchačům, kteří vykonávají časově náročné povolání


JAK SE STÁT STUDENTEM UNIVERSITY OF NORTHERN VIRGINIA – PRAGUE

UNVA – Prague přijímá žadatele z celého světa. Dříve získané kredity z jiných vzdělávacích institucí poskytujících vysokoškolské vzdělávání mohou být po porovnání převedeny. Další informace vám rádi poskytneme osobně. Neváhejte a kontaktujte telefonicky nebo e-mailem naše studijní oddělení a domluvte si návštěvu.

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Bakalářský program (BSBA)
1.Ukončené středoškolské vzdělání (maturita nebo jiný typ středoškolského diplomu).
2.Prokázaná znalost anglického jazyka. (Požadavek může být splněn složením standardního testu nabízeného přímo UNVA – Prague, nebo TOEFL s výsledkem min. 500 bodů v tištěném testu a 175 bodů v elektronické podobě, případně jiným srovnatelným typem standardního testu doloženého certifikátem, např.Cambridge First Certificate s výsledkem A nebo B, IELTS s výsledkem 5.5). Výjimkou jsou žadatelé, kteří absolvovali středoškolské studium v anglickém jazyce.
3.Osobní pohovor, obvykle v délce trvání 20 minut, nahrazuje tradiční písemnou přijímací zkoušku a zaměřuje se na předešlé vzdělání, motivaci ke studiu na univerzitě a budoucí kariéru žadatele.
4.Vyplněná přihláška ke studiu (k dispozici on-line nebo po dohodě se studijním oddělením) a písemně vypracovaná motivační esej.

Postgraduální program (MBA)
1.Vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský nebo inženýrský diplom). V případě, že není k dispozici v českém nebo anglickém jazyce, je nutné předložit překlad.
2.Životopis a osobní pohovor.
3.Prokázaná znalost anglického jazyka na profesionální úrovni.(Požadavek může být splněn složením standardního testu nabízeného přímo UNVA – Prague, nebo TOEFL s výsledkem min. 550 bodů v tištěném testu a 210 bodů v elektronické podobě, případně jiným srovnatelným typem standardního testu doloženého certifikátem, např. Cambridge Advanced Certificate nebo IELTS 6.0). Výjimkou jsou studenti, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání v anglickém jazyce.
4.Vyplněná přihláška ke studiu (k dispozici on-line nebo po dohodě se studijním oddělením).


ROZHOVOR S JAKUBEM OLIVERIUSEM, STUDENTEM UNIVERZITY OF NORTHERN VIRGINIA V PRAZE

Magazín SAN hovořil s Jakubem Oliveriusem, studentem třetího ročníku bakalářského programu na Univerzitě of Northern Virginia v Praze.

Pane Oliveriusi, rozhodl jste se pro studium na privátní vysoké škole, na Univerzitě of Northern Virginia. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo a jaké faktory Vás přesvědčily?

V průběhu studia na gymnáziu jsem strávil 6 měsíců na střední škole v USA. Tenkrát mě velice zaujal odlišný způsob vzdělávání. Ve škole se kladl důraz spíše na kritické myšlení a analýzu informací, než na memorování a učení se faktů. Zkoušení probíhalo především formou zpracovávání projektů a prezentací. Po maturitě jsem tedy hledal alternativu. Zvážil jsem své možnosti a rozhodl se pro studium na University of Northern
Virginia - Prague. Lákali mě přednášky v angličtině, mezinárodní kolektiv studentů, také celosvětově uznávaný diplom a flexibilita studia. Zároveň mě nadchl samotný studijní program a nadšení lidí, kteří u nás univerzitu založili. Osobně jsem si nikdy nemyslel, že budu studovat byznys na soukromé americké univerzitě, dnes jsem ale přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí.

Nyní začínáte třetí rok studia bakalářského programu. Můžete našim čtenářům Váš studijní program přiblížit?

Celý název programu je Bachelor of Science in Business Administration, jedná se o komplexní obchodní vzdělání, předstupeň známého MBA (Master of Business Administration). Jakub OliveriusV průběhu studia musíte úspěšně absolvovat čtyřicet předmětů pro udělení diplomu. Předměty jsou děleny do čtyř kategorií, vždy po deseti v každé. První jsou tzv. General Studies - všeobecný základ se zaměřením na byznys (např. Mezinárodní vztahy, Rétorika, Psychologie managementu), druhé potom Business Competencies (např. Marketing, Obchodní finance, Ekonomie), třetí jsou Major Requirements – odborné povinně volitelné předměty (např. Strategické plánování, Investice, Řízení lidských zdrojů apod). Čtvrtou kategorii tvoří volitelné předměty z oblasti financí, ekonomie, marketingu, účetnictví, PR a mezinárodních vztahů.

Jaké jsou Vaše celkové dojmy a doposud nabyté zkušenosti během Vašeho studia na UNVA?

Jsem naprosto spokojený a do školy chodím velice rád. UNVA je opravdu moderní, dynamická, odborná a přátelská instituce, nabízející velice efektivní a užitečné vzdělání. To co se zde učíme, uplatňujeme přímo v praxi. A to doslovně. Velká část studentů je zaměstnána nebo si jinak přivydělává. Já sám pracuji jako Marketing Manager pro jednu britskou vzdělávací instituci. Studium lze s prací dobře skloubit, a tak máte možnost získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti.

V čem se dle Vašeho mínění odlišuje UNVA od ostatních univerzit?

Rozhodně se jedná o samotný způsob vzdělávání. Zkoušení a testování se uskutečňuje v průběhu celého semestru formou quizů, projektů, esejí a prezentací, a je zakončeno závěrečnou zkouškou. Díky tomu je zajištěna kontinuita studia. Jinými slovy, nestačí se pouze naučit na konečnou zkoušku. Jsme vedeni jak k týmové, tak i k individuální práci. Základem je motivace, podpora ostatních a vytváření zdravého sebevědomí. Vyučující je zde partnerem, který sleduje stejný cíl jako Vy, a tím je Váš úspěch a zvládnutí problému. Ve třídě se vytváří jak tvrdá konkurence, tak i úzká spolupráce. UNVA není univerzita masového typu, ale spíše mezinárodní komunita lidí, kteří chtějí získat kvalitní obchodní vzdělání v anglickém jazyce. Některé studijní programy UNVA patří k těm nejlepším v České republice.

Jak vidíte Vaše osobní perspektivy po absolvování studia a jaké jsou Vaše plány?

Po absolvování bakalářského programu budu určitě pokračovat nadále ve studiu. Vzdělání je pro mě celoživotní záležitostí. Paralelně se snažím začít budovat kariéru, a i když se toto označení často používá spíše negativně, pokud Vaše kariéra kompletně nezastíní ostatní životní hodnoty, nevidím na ni nic špatného. Již dnes mi studium na UNVA přináší první úspěchy. Určitě bych do budoucna rád působil v nějaké mezinárodní společnosti, nejspíše v oblasti strategického marketingu a managementu. Nicméně ani politická scéna a veřejný život mi nejsou nijak vzdálené.

Jak byste popsal soudržnost studentů na UNVA?

Jak jsem již zmínil, jsme mezinárodní komunita studentů. Pokud si dobře pamatuji, studují u nás lidé z více než 30 různých zemí světa. Každý jsme jiný, máme odlišnou kulturu a jiné zvyky. A právě tato kombinace je velice obohacující. Vlastně máte pocit, že neustále objevujete a poznáváte něco nového. Zároveň se zde také mísí různé pohledy na svět. Najednou zjistíte, že Váš názor na nějaký problém je úplně odlišný od představy Vašeho spolužáka, a přesto mají oba dva pohledy zcela jasnou logiku a opodstatnění. Ale ptal jste se na soudržnost. Ano, občas někam vyrazímě společně. Nedávno jsme měli párty na parníku a na podzim připravujeme další někde v klubu J Ve škole také funguje studentská rada, kde se snažíme kromě jiného organizovat různé akce a rozvíjet studentský život.

V Německu nyní i učitelé dostávají od svých žáků známky a hodnocení. Jaké vysvědčení byste svým profesorům vystavil Vy?

I my hodnotíme své profesory na konci každého semestru. Především bych chtěl říci, že výuka čehokoliv vždy záleží na vyučujícím. Takže i u nás jsou učitelé skvělí a méně skvělí. Nicméně zde velice dobře funguje mechanismus zpětné vazby. Pokud profesor vyjímečně po pedagogické či akademické stránce selže, celou záležitost jako studenti konzultujeme s vedením školy a k nápravě dochází zpravidla již během následující přednášky. Většina vyučujících jsou lidé s rozsáhlou praxí a teoretickými znalostmi. Výuka je tedy velice interaktivní a často se stává, že s profesory
dlouze diskutujeme i po skončení hodiny.

Děkujeme za rozhovor.

Foto: Photography Luminum Jakub Olivierus

Více informací o Univerzitě of Northern Virginia najdete na stránkách www.unva.cz.

Přidáno: 19.11.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.