University of Northern Virginia – Prague

University of Northern Virginia - Prague UNVA – Prague je evropská pobočka americké University of Northern Virginia nabízející vysokoąkolské vzdělání v oblasti obchodu v anglickém jazyce.
Studijní programy jsou vhodné předevąím pro ambiciózní a pragmaticky orientované zájemce.
Pokud je vaąím ľivotním cílem budování kariéry v soukromém sektoru, je studium na University of Northern Virginia – Prague správná volba.

Absolventi získají po úspěąném dokončení studia tituly BAKALÁŘ a MBA.

VÝHODY PRO STUDENTY
- mezinárodně uznávané diplomy díky nímľ jsou absolventi zvýhodněni při hledání zaměstnání s moľností dosaľení vyąąího finančního ohodnocení
- výuka v anglickém jazyce, která prohloubí znalost angličtiny
- vysoce kvalifikovaní lektoři, rodilí mluvčí
- interaktivní způsob vyučování
- malý počet studentů ve třídě
- flexibilní rozvrh, denní, večerní a víkendové studium v centru Prahy
- moľnost studia v kterékoli pobočce UNVA v zahraničí
- dříve získané kredity z jiných vysokých ąkol mohou být po porovnání převedeny
- komunita studentů z různých zemí
- programy orientované na budování kariéry
- osobní poradenství pro kaľdého studenta při hledání zaměstnání.

AKREDITACE
University of Northern Virginia – Prague je akreditována Akreditační radou pro nezávislé ąkoly (ACICS) v USA. Zároveň je drľitelem povolení Státní rady pro nejvyąąí vzdělávání ve státě Virginia, členem Americké rady pro vzdělávání a Amerického společenství pro vzdělávání.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - BSBA
Obor: Obchodní administrativa

Tento program je zaměřen na přípravu pro práci v manaľerských pozicích v ąirokém spektru odvětví renomovaných firem. Absolventi získají univerzální odbornost, nezávislou například na znalosti konkrétních výrobních technologií. Osvojí si schopnost profesionálně řídit tým, efektivně nastavit pracovní procesy, kontrolovat tok financí, navazovat vztahy s obchodními partnery a rozvíjet obchodní strategie.

POVINNÉ PŘEDMĚTY
Student musí úspěąně dokončit 40 předmětů (120 kreditovaných hodin), které tvoří kompletní program. Studium trvá tři aľ čtyři roky. Absolventi obdrľí mezinárodně uznávaný diplom z USA.

CO VÁS ČEKÁ
- jedna přednáąka týdně (3 hod.)
- čtyři quadmestry v roce
- quadmestr trvá 3 měsíce, začíná v září, lednu, dubnu a červnu
- v kaľdém quadmestru budete studovat 4 předměty
- pokud máte naléhavé mimoąkolní aktivity, můľete se zapsat do niľąího počtu předmětů
- v průběhu bakalářského programu si osvojíte znalosti z celkem 40 předmětů
- vyučování probíhá v denních i večerních hodinách.

POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM - MBA
Obor: Management, Finance, Marketing, Project Management

Tento program připravuje studenty na práci v nejvyąąích manaľerských funkcích. Absolventi najdou uplatnění v nadnárodních společnostech a korporacích kdekoli na světě. Jsou připraveni přijmout výzvy dynamicky rostoucího celosvětového obchodního trhu. Jsou vedeni tak, aby dokázali vykonávat vysoce odpovědnou práci bez ohledu na kulturní prostředí, ve kterém firma působí. Jsou připraveni se efektivně rozhodovat ve sloľitých situacích. Umí se orientovat ve vyuľití moderních informačních technologií.

POVINNÉ PŘEDMĚTY
Student musí úspěąně dokončit 14 předmětů (42 kreditovaných hodin), které tvoří kompletní program. Studium trvá rok a půl. Absolventi obdrľí mezinárodně uznávaný diplom z USA.

CO VÁS ČEKÁ
- víkendové studium (kaľdý druhý víkend: sobota celý den, neděle dopoledne)
- výuka probíhá v ąestitýdenních blocích (v kaľdém bloku se studuje vľdy jen jeden ze čtrnácti předmětů, které tvoří kompletní program)
- tento program je vytvořen tak, aby vyhovoval i těm posluchačům, kteří vykonávají časově náročné povolání.

JAK SE STÁT STUDENTEM UNIVERSITY OF NORTHERN VIRGINIA –PRAGUE

UNVA – Prague přijímá ľadatele z celého světa. Dříve získané kredity z jiných vzdělávacích institucí poskytujících vysokoąkolské vzdělávání mohou být po porovnání převedeny. Daląí informace vám rádi poskytneme osobně. Neváhejte a kontaktujte telefonicky nebo e-mailem naąe studijní oddělení a domluvte si návątěvu.

PO®ADAVKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Bakalářský program (BSBA)
1. Ukončené středoąkolské vzdělání (maturita nebo jiný typ středoąkolského diplomu).
2. Prokázaná znalost anglického jazyka. (Poľadavek můľe být splněn sloľením standardního testu nabízeného přímo UNVA – Prague, nebo TOEFL s výsledkem min. 500 bodů v tiątěném testu a 175 bodů v elektronické podobě, případně jiným srovnatelným typem standardního testu doloľeného certifikátem, např.Cambridge First Certificate s výsledkem A nebo B, IELTS s výsledkem 5.5). Výjimkou jsou ľadatelé, kteří absolvovali středoąkolské studium v anglickém jazyce.
3. Osobní pohovor, obvykle v délce trvání 20 minut, nahrazuje tradiční písemnou přijímací zkouąku a zaměřuje se na předeąlé vzdělání, motivaci ke studiu na univerzitě a budoucí kariéru ľadatele.
4. Vyplněná přihláąka ke studiu (k dispozici on-line nebo po dohodě se studijním oddělením) a písemně vypracovaná motivační esej.

Postgraduální program (MBA)
1. Vysokoąkolské vzdělání (bakalářský, magisterský nebo inľenýrský diplom). V případě, ľe není k dispozici v českém nebo anglickém jazyce, je nutné předloľit překlad.
2. ®ivotopis a osobní pohovor.
3. Prokázaná znalost anglického jazyka na profesionální úrovni.(Poľadavek můľe být splněn sloľením standardního testu nabízeného přímo UNVA – Prague, nebo TOEFL s výsledkem min. 550 bodů v tiątěném testu a 210 bodů v elektronické podobě, případně jiným srovnatelným typem standardního testu doloľeného certifikátem, např. Cambridge Advanced Certificate nebo IELTS 6.0). Výjimkou jsou studenti, kteří dosáhli vysokoąkolského vzdělání v anglickém jazyce.
4. Vyplněná přihláąka ke studiu (k dispozici on-line nebo po dohodě se studijním oddělením).

 

Více informací získáte na e-mailové adrese prague@unva.edu, na telefonním čísle +420 224 872 487 nebo na adrese www.unva.cz.

Přidáno: 05.06.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si