UNINOVA - nová možnost vysokoškolského studia v oboru právo

UninovaUNINOVA jako první soukromá vysoká škola v České republice nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oboru právo v denní i externí formě. UNINOVA má dvě pracoviště: v Praze bude od 1. 10. 2009 probíhat  výuka v obou formách, v Brně pouze v externí formě. Studijní program je uskutečňován na základě souhlasu uděleného vládou SR. Jedná se proto o dělené studium a po absolvování prvních tří let získají studenti titul bakaláře (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté a absolventi získávají titul magistr (Mgr.).

Obsah studijního programu je standardní, a proto je do něho zahrnuta výuka všech právních oborů s tím, že je kladem zvýšený důraz na oblast evropského a mezinárodního práva.

UNINOVA rovněž nabízí možnost vykonat rigorozní řízení a po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce získat titul doktora práv (JUDr.). Rigorózní řízení se koná v následujících oborech: teorie a dějiny státu a práva, ústavní právo, obchodní a finanční právo, občanské právo, pracovní právo, správní právo, trestní právo, mezinárodní právo.

Součástí studijního programu je také doktorský studijní program (tříletý v interní formě a pětiletý v externí) v oborech teorie a dějiny státu a práva, trestní právo a mezinárodní právo, jehož absolventi mohou získat titul PhD.

Více informací na www.uninova.cz.

Přidáno: 16.04.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.