Uličníci jsou dobrému vychovateli výzvou

ESFMoravská Ostrava, 14. dubna 2008 - Ostravská univerzita v Ostravě na své Pedagogické fakultě konkrétně na katedře speciální pedagogiky připravuje mimo jiné i fundované vychovatele. Po ukončení studia ale právě je může překvapit střet s poměrně tvrdou realitou každodenní praxe. Obdobný střet s realitou běžného života ale zažívají i jejich potenciální svěřenci, když po dovršení 18 let dětské domovy a ústavy opouštějí. Pro obě tyto početné skupiny vytvořilo projektové oddělení univerzity program snažící se zbytečné bariéry bořit.

Projekt „Zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“ vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V pětidenních kurzech si lektoři univerzity povídají a nacvičují s 15 až 19letými mladými lidmi z dětských domovů různé životní situace – jak získat byt, jak si půjčit peníze v bance a jak si je tam uložit, jak výhodně spořit. Učí je ale i správnému stolování. Řeší s nimi také různé problémy, jako třeba agresivitu jejich kamarádů, šikanu a některá další úskalí mezilidských vztahů. Odpovídají jim na otázky o jejich právech a povinnostech, o zaměstnání..Vyprávějí si rovněž o tom, jak odolat drogám a vidině snadno a rychle nabytých peněz. Učí je zacházet s počítačem, navštíví s nimi protidrogové centrum a Úřad práce, ale to není zdaleka vše.

Obstát v náročné práci vychovatele dětského domova není snadné. Vysokoškolské vzdělání nemůže při vší snaze obsáhnout všechny nuance této práce. I pro budoucí vychovatele se tak projekt stává dobrou příležitostí, jak se dozvědět mnoho užitečného o svých budoucích svěřencích. Jak s nimi neformálně navázat kontakt, jak se naučit chápat problémy, které je trápí. Jak se naučit jim rozumět.

Ještě donedávna žilo v ČR 3000 dětí v kojeneckých ústavech a 7000 dětí v dětských domovech. Tyto děti jsou relativně dobře materiálně zabezpečené. Chybí jim však sociální kontakty a zkušenosti z rodinného soužití. Často jsou svou minulostí psychicky poznamenané. Když v 18 letech z dětských domovů odcházejí, jsou přes veškerou snahu zdejších pracovníků nepřipravené na realitu, které musí čelit. Pro tuto mladou generaci, obzvláště stráví-li v těchto zařízeních více let, je pak velmi těžké zapojit se do běžného života. Velký počet z nich končí jako obyvatelé azylových domů, jako nezaměstnaní, klienti různých léčeben nebo dokonce jako trestaní.

Autorka: Hana Jenčová

 

Přidáno: 14.04.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.