Učitelé si prohodí místa s americkými kolegy

(Praha, 29. srpna 2007) V září vstoupí do tříd na několika běžných českých středních školách američtí profesoři, kteří nahradí své české kolegy. Ti pro změnu budou působit na jejich domovské americké „high school“. Během jednoho školního roku tak budou mít účastníci Fulbrightova programu učitelských výměn možnost detailně poznat metody a organizaci výuky, ale i každodenní život v partnerské zemi. Výměny učitelů ovšem nejsou jediným Fulbrightovým programem pro školy.

V letošním roce díky Fulbrightově komise zamíří američtí učitelé na Obchodní akademii T. G, Masaryka v Rychnově nad Kněžnou, na Gymnázium a na Střední odbornou školu v Moravských Budějovicích a Střední odborné učiliště a Střední odbornou školu SČMSD v Hronově. Američtí i čeští učitelé pobírají nadále své platy s tím, že platy českých učitelů jsou po dobu pobytu v USA doplněny stipendiem. Stipendisté také obdrží zdravotní pojištění a zpáteční letenku. „Z kulturní výměny profitují nejen učitelé, zúčastněné školy a jejich studenti, ale velmi často i rodiny účastníků. Ty totiž stipendisty obvykle doprovázejí“, dodává koordinátorka Andrea Semancová. Do programu se mohou hlásit kromě středoškolských učitelů také učitelé druhých stupňů základních a vyšších odborných škol. Základním předpokladem pro účast je minimálně tříletá praxe. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je každoročně 1. listopadu.

Vedle učitelských výměn Fulbrightova komise nabízí rovněž výměny aministrátorů určené ředitelům, zástupcům ředitele nebo pracovníkům školské správy, kteří mají zájem obohatit své dosavadní pracovní zkušenosti šestitýdenní návštěvou uskutečněnou na základě výměny na některé ze středních škol v druhé zemi. Během svého pobytu v USA má český účastník možnost seznámit se blíže s chodem školy, její organizační strukturou, systémem a metodami výuky a například i s konkrétními učebními materiály. Je samozřejmě možné nahlédnout do různých hodin a vidět tak uplatňování jiných forem výuky a přístupu ke studentům v praxi. Na rozdíl od učitelského programu výměna neprobíhá současně, a to z toho důvodu, aby se mohl každý z účastníků svému výměnnému partnerovi na své škole dostatečně věnovat. Letos jsou do tohoto programu zapojeny tři české školy – Gymnázium Jozefská v Praze, Gymnázium a Střední odborná škola v Jilemnici a Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Zájemci se mohou hlásit rovněž k 1. listopadu.

Pomáhat s výukou angličtiny na českých školách budou v tomto roce také tři američtí asistenti. Jedná se většinou o čerstvé absolventy americké univerzity, jejichž úvazek je však pouze částečný. Zbylý čas věnují svému vlastnímu invididuálnímu projektu. Ve školním roce 2007-2008 budou asistenti pracovat na Gymnáziu Karla Polesného ve Znojmě, Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech a Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích.

Více informací o programech výměn ve vzdělávání mezi Českou republikou a Spojenými státy najdete na webovských stránkách Fulbrightovy komise www.fulbright.cz.

Komise J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice.Tento vládní stipendijní program byl založen již před 60 lety a jeho hlavním cílem je na základě vzájemných vzdělávacích pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi.

Kontaktní osoba:
Andrea Semancová
koordinátorka programu
Telefon: 222 718 452
E-mail: semancova@fulbright.cz

Přidáno: 29.08.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.