Učitelé mateřských škol se v prosinci setkají v Novém Jičíně na celorepublikové konferenci O krok napřed

V současné době se učitelé mateřských škol potýkají v rámci své pedagogické praxe s mnoha problémy. Vysoký počet dětí ve třídách, nedostatek financí a zvýšené požadavky na různorodost aktivit pro děti.

Významnými tématy mezioborové diskuse je problematika nadaných dětí a dětí se specifickými poruchami chování. Již v mateřské škole se klade důraz na individuální přístup, integraci a v současné době také na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Protože je velice časově a finančně náročné vzdělávat se ve všech těchto oblastech, nabízí vzdělávací společnost HYL s.r.o. akci, která pomůže odpovědět na všechny otázky, které učitele a učitelky v současné době nejvíce pálí.

Dne 11. prosince 2009 proběhne v Novém Jičíně jednodenní celorepubliková konference učitelek a  učitelů mateřských škol. Tato konference je určena také studentům pedagogických fakult, učitelkám a učitelům středních pedagogických škol. Svou podobou si získala důvěru hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase, který konferenci udělil svou záštitu.

V jednom dni se účastníci setkají s tématy z oboru pedagogiky, dětské psychiatrie, psychologie, grantové politiky a s nejnovějšími trendy ve vzdělávání v mezinárodním kontextu. Odborníci přednesou například témata nadané dítě v mateřské škole, problémové dítě v mateřské škole a spolupráce s dětským psychiatrem, nebo poradí, jak správně tvořit školní vzdělávací program. Účast a spolupráci přislíbila také Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, která se věnuje rozvoji mateřských škol a grantové politice.

V rámci workshopů se účastníci prakticky naučí nejnovější výtvarné a relaxační techniky pro děti, nebo se mohou seznámit s možnostmi výuky anglického jazyka v mateřské škole.

Konference přináší důležitou podporu všem učitelkám a učitelům mateřských škol, kteří se chtějí dozvědět nejnovější informace pro svou pedagogickou praxi a vyměnit si své osobní zkušenosti s ostatními.

Přihlášky a podrobné informace najdete na www.hyl.cz

Přidáno: 12.11.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si