Učitelé by mohli v budoucnu procházet čtyřmi kariérními stupni MŠMT předloží návrh k široké diskusi

MŠMT ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový kariérní systém pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Cílem je umožnit učitelům celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojené s atestacemi a navázané na motivující systém odměňování.

„Od kariérního systému si slibujeme zvýšení prestiže učitelského povolání ve společnosti a zvýšení zájmu o učitelské povolání mezi mladými lidmi. Chtěli bychom dát začínajícím i zkušeným učitelům perspektivu odborného růstu během jejich profesního života,“ říká 1. náměstek ministra Jindřich Fryč.

Učitel má mít možnost vydat se po jedné ze tří kariérních cest:
1. Cesta rozvoje profesních kompetencí
2. Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách
3. Cesta směřující k funkčním pozicím

Právě první z navrhovaných cest v připravovaném kariérním systému je nová. V rámci této kariérní cesty by měl mít učitel možnost postupovat čtyřmi kariérními stupni, přičemž s postupem do druhého stupně po ukončení dvouletého adaptačního období se počítá jako s povinným.

Výchozím bodem pro první z uvedených cest má být tzv. standard učitele, který celistvě popíše nejen očekávanou vzrůstající kvalitu práce učitele v každém kariérním stupni, ale také nároky na zvětšující se rozsah učitelova působení v profesní komunitě.

Standard učitele bude strukturován do tří oblastí:
1. Učitel a jeho profesní „Já“
2. Učitel a jeho třída
3. Učitel a jeho okolí

„Kariérní systém by měl přinést především kvalitnější výuku pro žáky, ale i možné změny v odměňování učitelů s důrazem na kvalitu jejich práce. Naším cílem, aby vznikající kariérní systém byl pro učitele srozumitelný a přijali jej za svůj. Proto považujeme za zásadní veřejnou diskuzi, kde budou parametry a jednotlivé části připravovaného kariérního systému představeny a široká odborná veřejnost bude mít možnost se k nim vyjádřit. Pak se řešitelé projektu znovu k připravovanému nastavení jednotlivých částí připravovaného kariérního systému vrátí a relevantní podněty vzešlé z veřejné diskuze do kariérního systému promítnou,“ vysvětluje Fryč.

„Od nového kariérního systému očekávám rychlý růst kvality škol. Změní se zcela jistě priority v práci ředitelů a pedagogické řízení školy se dostane na jedno z prvních míst. Jinak se budou na svou práci dívat i učitelé. Předávání zkušeností uvnitř škol a síťování škol se stane běžnou praxí. Stejně tak propojení přípravy učitelů na fakultách vzdělávajících učitele a škol, na nichž čerství absolventi působí, bude pro podporu učitelů velkým přínosem,“ komentuje chystaný kariérní systém předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitel Gymnázia Nymburk Jiří Kuhn.

Kariérní systém vzniká v rámci individuálního projektu národního, partnerem MŠMT je Národní institut pro další vzdělávání.
V nejbližší době bude připravovaný kariérní systém postupně představen na odborných seminářích v jednotlivých krajích ČR, které bude organizovat NIDV ve spolupráci s dalšími partnery. Po těchto seminářích se budou odborné skupiny vytvořené v rámci projektu znovu zabývat jednotlivými částmi kariérního systému a hlavní doporučení vzešlá ze seminářů.

Aktuální materiály a informace k projektu najdete zde.

Přidáno: 06.12.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.